De första stegen för att skapa en inkluderande kultur
med Dr. Bryan Berrett och Walt Hebern

Universitetskontext: "Att möjliggöra framgång för studenter och fakultetsmedlemmar"

California State University i Fresno som ligger i Kaliforniens Central Valley tillhandahåller högre utbildningsmöjligheter för över 22 000 studenter från olika kulturella och språkliga bakgrunder. Som en del av vårt engagemang i att säkerställa jämlika och inkluderande inlärningsmiljöer för alla studenter stöder vårt Center For Faculty Excellence (CFE) fakultetsmedlemmar som använder ny teknik för att förbättra sin undervisning och studenternas inlärning. Vårt arbete med fakultetsmedlemmarna skapar avsiktligen möjligheter att bygga upp medvetenheten såväl som att strategiskt tillhandahålla utbildningar som ökar deras kunskap och förmåga att förbättra kursmaterial.

Mål för Ally: att designa förändringsprocesser

Att bli ett mer inkluderande campus kräver mer än att bara korrigera tillgänglighetsproblemen i kursfilerna. Det kräver ett kulturskifte där fakultetsmedlemmarna börjar bygga upp universell design för inlärningsprinciper och bästa praxis för tillgänglighet i deras kurser från början.

För att driva på denna kulturella förändring på Fresno State antog vi Ally som ett verktyg för att hjälpa fakultetsmedlemmarna att identifiera och lösa tillgänglighetsproblem i sina kurser såväl som att observera hur tillgängligt innehåll möjliggör alternativa format som alla studenter kan dra nytta av. CFE har under de senaste tre åren byggt upp en atmosfär av stöd och förtroende som är avgörande för dess ändringsprocesser. När vi organiserade vårt Ally-pilotprojekt ville vi lära oss de mest effektiva processerna för att modifiera befintligt material och utbilda fakultetsmedlemmar i att skapa tillgängliga filer.

För att stödja bästa praxis har vi betonat universell design för inlärning, egen effektivitet och inkluderande i våra konversationer med fakultetsmedlemmarna. Vi ville också samla in återkoppling från studenter gällande deras användning av alternativa format och deras belåtenhet med kvaliteten på dessa format. Att ha en verkställande sponsor i akademiska angelägenheter har också varit en avgörande komponent i vår kommunikationsplan.

Ally tillhandahåller en plattform där vi kan lansera konversationer med fakultetsmedlemmarna om hur enkelt de kan göra ändringar i sina kursmaterial och pedagogik som på ett avgörande sätt kan påverka studenternas framgångar." ~ Dr. Dennis Nef, Vice Provost

Implementeringsstrategi: dokumentera framsteg

43 kurser deltog i pilotprojektet under våren 2018, i detta dokumenterade vi noggrant hur mycket tid som lagts på filändringar, finjusterade våra professionella utvecklingsinsatser och utvecklade samarbetet över teamen. Under seminarier använde vi analogin med en badvakt med kikare som övervakar säkerheten i vattnet för att förklara syftet med Allys färgade indikatorer i övervakningen av tillgängligheten i inlärningsmiljön. Vi lyfte fram det automatiska skapandet av alternativa filformat som ytterligare resurser som alla studenter kunde använda för att bättre komma åt kursinnehåll, en viktig princip i UDL.

Genom att stötta lärarna i att lösa tillgänglighetsproblem med sina kursfiler märkte vi att 50 % av kurserna i pilotprojektet hade modifierats på fyra timmar.

När vi förberedde vårt pilotprojekt deltog vi även i flera evenemang gällande tillgänglighetstjänsten i Blackboard, inklusive ett utbildningsseminarium för lärare, för att hjälpa till att inspirera fram idéer för professionell utveckling och en strategikonsultation för att utveckla en kommunikationsplan. Genom att samla in återkoppling om våra idéer och processer fick vi fokus på de olika elementen i vår strategi som ska leda till en omfattande campus-insats, från ledarskap till framgång för studenterna.

Henry Madden Library at California State, Fresno, home of the Center for Faculty Excellence

Utvärdering och resultat: förändring är möjlig (och komplex)

I vår enkät till studenter som registrerat sig i våra pilotkurser upptäckte vi att av de studenter som öppnat alternativa filformat så var 89 % antingen extremt nöjda eller ganska nöjda med dessa nedladdningsbara format. Även om studenter rapporterade att dålig mobilåtkomst var ett av de vanligaste hindren till att få tillgång till innehållet fanns det studenter som inte använde formaten under pilotkurserna för att de inte visste att de fanns. Studenterna påpekade även pedagogiska barriärer för innehåller, t.ex. dålig kursorganisation.

Med hjälp av CSV-exporterna av Allys lärosätesrapporter etablerade vi en tillgänglighetsgräns för kurserna, vi spårade förbättringar av filproblem över tid och kunde observera att genomsnittspoängen för tillgänglighet ökade från 38 % till 77 % för de 43 kurserna. För kursfiler tog det mellan fem minuter till över en timme att korrigera tillgänglighetsproblem, skannade PDF-filer tog längst tid. Vi identifierade även filer som inte gick att göra tillgängliga utan att kompromettera deras innebörd för andra, såsom informationsgrafik eller filer som kräver mer komplexa lösningar, såsom musiknotation.

Ally tillhandahåller Fresno State ett utmärkt verktyg som för oss bortom ADA-efterlevnad och på en väg mot universell design. De många alternativa format som finns tillgängliga genom Ally ger studenterna fina alternativ för att komma åt kursmaterial." ~ Dr. Rudy Sanchez, Interim Associate Vice President for Faculty Affairs

Genom att införliva Ally och UDL i vår utbildning kan vi även se att lärare intar ett mer proaktivt tillvägagångssätt när det gäller tillgänglighet. Jämfört med de 67 sommarkurserna som började med en genomsnittlig tillgänglighetspoäng på 50 % startar de 58 kurserna som designas om av våra DISCOVERe-fakultetsmedlemmar som fått utbildning med en genomsnittlig tillgänglighetspoäng på 67 %. Med Ally-utbildningen på plats kommer 60 nya fakultetsmedlemmar ha totalt 171 kurser som vid starten har en genomsnittlig tillgänglighetspoäng på 75 % för hösten 2018.

Viktiga insikter: gör tillgänglighet en del av vardagen

Ally och inkluderande kursdesign har nu bakats in i introduktionsprocessen för nya fakultetsmedlemmar, vilket inkluderar sex dagars utbildning och alternativet att få ytterligare två dagar att lära sig. Vi vill att tillgänglighetsförfaranden ska bli en naturlig del av varje lärares arbetsflöde vid kursdesign, så att när de lägger till rubriker till ett dokument eller alt-text till en bild tänker de på dessa steg som en viktig del av att ge studenterna en högkvalitativ, anpassad inlärningsupplevelse. För att skapa en kulturförändring måste du först nå en djupare insikt gällande den befintliga kulturen och våra insatser på CFE:n för att peka ut fakultetens behov har hjälpt oss att utveckla denna förståelse och förtroende. Att använda ditt pilotprojekt med Ally för att lära dig om fakultetens uppfattningar och färdighetsnivåer när det gäller tillgänglighet såväl som att analysera och förfina dina innehållskorrigeringsprocesser kan hjälpa dig att börja så ett frö till en sådan kulturförändring, där lärare inte längre ser tillgänglighetsuppgifter som extra arbete utan som viktiga förfaranden för studenternas inlärning och framgång.