Förbättra tillgängligheten för ditt innehåll med Ally. 

Gå till lärosätesrapporten i ditt LMS. Leta reda på ett visst innehållsobjekt i en kurs med ett tillgänglighetsproblem i tabellen över tillgänglighetsproblem. Välj innehållsobjektets indikator för tillgänglighetspoäng för att öppna återkopplingspanelen.

Funktionen är inaktiv som standard. Skicka en begäran på Behind the Blackboard om att få den aktiverad. Funktionen är endast tillgänglig när du öppnar lärosätesrapporten via LMS:et och inte när du använder URL:en för direkt åtkomst.

Förbättra filtillgänglighet

När du har hittat tillgänglighetspoängen för ett visst innehåll kan du börja utforska tillgänglighetsproblemen och förbättra innehållet för att höja poängen. Tillgängligt innehåll är viktigt för alla mottagare. Ally tillhandahåller de verktyg som behövs för att förstå vanliga problem och kunna förbättra ditt innehåll.

Mer information om hur viktigt tillgänglighet är inom utbildning