Primers passos per crear una cultura inclusiva
amb el Dr. Bryan Berrett i Walt Hebern

Context universitari: "Apoderament dels estudiants i els docents"

Situada a la Vall central de Califòrnia, la Universitat Estatal de Califòrnia a Fresno ofereix educació superior a més de 22.000 estudiants de diversos entorns culturals i lingüístics. Com a part del nostre compromís a tot el campus per assegurar entorns d'aprenentatge inclusiu per a tots els estudiants, el nostre Centre per a l'excel·lència docent (CFE) dona suport als docents en l'ús de noves tecnologies perquè puguin millorar així l'ensenyament i l'aprenentatge. La nostra feina amb els docents crea intencionadament l'oportunitat de crear conscienciació i, al mateix temps, ofereix formacions estratègiques per incrementar el coneixement i la capacitat d'adaptació dels materials del curs.

Objectius d’Ally: Disseny dels processos de canvis

Per convertir-se en un campus més inclusiu cal alguna cosa més que solucionar els problemes d'accessibilitat als fitxers del curs; cal un canvi cultural, en què la facultat desenvolupi un disseny universal per a l'aprenentatge i s'instauri un sistema de bones pràctiques per als cursos des de bon començament.

En el nostre empeny per portar aquest canvi cultural a Fresno State, vam adoptar Ally com una eina que pogués servir d'ajuda als docents a l'hora d'identificar i resoldre els problemes d'accessibilitat dins dels seus cursos, així com a observar de primera mà com el contingut accessible fa que els formats alternatius d'alta qualitat beneficiïn a tots els estudiants. Durant els tres darrers anys, el CFE ha creat una atmosfera de suport i confiança amb els docents que ha estat crucial en aquests processos de canvi. A l'hora d'organitzar el nostre pla pilot d'Ally, vam voler aprendre els processos més efectius per modificar els materials existents i ensenyar als docents a crear els fitxers accessibles.

Per donar suport a les bones pràctiques, hem posat èmfasi el disseny universal per a l'aprenentatge i la inclusió a les nostres converses amb els docents. També vam voler recollir els comentaris dels estudiants sobre l'ús dels formats alternatius i la seva satisfacció respecte la qualitat d'aquests formats. El fet de tenir un patrocinador executiu per a qüestions acadèmiques també ha estat una peça fonamental per al nostre pla de comunicació.

Ally proporciona una plataforma des de la qual podem iniciar converses amb docents sobre la facilitat amb la qual poden començar a fer canvis als materials del curs i la pedagogia que pot tenir un impacte significatiu en l'èxit dels estudiants. —Dr. Dennis Nef, vicerrector

Estratègia d’implementació: Documentació del progrés

Al pla pilot de la primavera del 2018 hi van participar 43 cursos. Vam documentar el temps dedicat a adaptar els fitxers i controlar minuciosament els nostres esforços de desenvolupament professional, així com impulsar la col·laboració entre equips. Durant els taller, vam fer servir l'analogia d'un guàrdia de seguretat amb prismàtics que supervisa la seguretat de l'aigua per explicar la finalitat dels indicadors de color en la supervisió de l'accessibilitat de l'entorn d'aprenentatge. Vam destacar la creació automàtica de formats alternatius de fitxers com a recursos addicionals que tots els estudiants poden fer servir per accedir més còmodament al contingut del curs, un principi fonamental del disseny universal per a l'aprenentatge (DUA).

El fet de d'ajudar els instructors a solucionar els problemes d'accessibilitat amb els fitxers dels seus cursos, ens va fer veure que el 50 % dels cursos pilot es podien modificar satisfactòriament en menys de quatre hores.

Quan preparàvem el pla pilot, també vam participar en diferents compromisos de servei d'accessibilitat, inclosos els tallers “forma al formador” perquè poguessin servir d'inspiració per al desenvolupament professional, i una consulta d'estratègies per ajudar a desenvolupar plans de comunicació. Finalment, la recopilació de comentaris sobre les nostres idees i processos va posar de relleu diversos elements de la nostra estratègia per divulgar l'esforç global del campus, des de la direcció fins a l'estudiant.

Henry Madden Library at California State, Fresno, home of the Center for Faculty Excellence

Avaluació i conclusions: El canvi és possible (i complex)

En la nostra enquesta als estudiants inscrits als cursos pilot s'observa que dels que van accedir als formats de fitxer alternatius, el 89 % estava extremament satisfet o moderadament satisfet amb les descàrregues dels formats alternatius. Tot i que els estudiants van denunciar que l'accés deficient amb mòbil era una de les barreres per accedir al contingut, n'hi havia que no utilitzaven aquests formats durant el pilot, en part perquè no eren conscients que estaven disponibles. Els estudiants també van senyalar les barreres pedagògiques al contingut, com ara la mala organització del curs.

Gràcies als fitxers CSV exportats dels informes institucionals d'Ally vam poder establir unes bases d'accessibilitat del curs, vam fer un seguiment de les millores dels problemes dels fitxers al llarg del temps i vam observar que la puntuació d'accessibilitat mitjana va augmentar del 38 % al 77 % per a 43 cursos. Per als fitxers del curs, van caldre de cinc minuts a una hora per solucionar els problemes d'accessibilitat, entre els que destacaven els PDF escanejats, que eren els que requerien més temps. També vam identificar els fitxers que no podien fer-se accessibles sense comprometre el significat per a altres, com ara les infografies o els fitxers que precisen solucions més complexes, com ara les partitures musicals.

Ally proporciona a la Fresno State una eina excel·lent que ens permet anar més enllà del compliment amb l'ADA i ens situa en el camí del disseny universal. Els molts formats alternatius disponibles a través d'Ally proporcionen als estudiants opcions excel·lents per accedir als materials del curs. —Dr. Rudy Sánchez, vicepresident associat interí del claustre

En incorporar Ally i DUA a la nostra formació, vam constatar que els instructors agafaven un posicionament més proactiu envers l'accessibilitat. En comparació amb els 67 cursos d'estiu que van començar amb una puntuació d'accessibilitat del 50 %, el 58 % dels cursos que actualment està redissenyant el nostre personal docent format en DISCOVERe comencen amb una puntuació d'accessibilitat del 67 %. Amb la implantació de la formació d'Ally, hi ha 60 docents amb un total de 171 cursos que han obtingut una puntuació d'accessibilitat mitjana del 75 % el primer semestre del curs 2018-2019.

Perles de saviesa: Fer que l'accessibilitat sigui una pràctica diària

Ally i el disseny de cursos inclusius ara es creen dins del procés d'incorporació de nous professors, que inclou sis dies de formació i l'opció de dos dies d'aprenentatge addicionals. Volem que les pràctiques d'accessibilitat esdevinguin una part natural del disseny dels curs per part dels instructors, de manera que quan afegeixin capçaleres a un document o text alternatiu a una imatge, pensin que aquests passos són una part essencial per oferir als estudiants una experiència d'aprenentatge personalitzada i d'alta qualitat. Per poder assolir un canvi cultural, primer cal tenir un coneixement profund de la cultura existent, i a la CFEl, els nostres esforços per reconèixer les necessitats dels docents ens ha ajudat a desenvolupar aquest coneixement i confiança. El fet d'utilitzar el programa pilot d'Ally per aprendre sobre el nivell de coneixement i d'aptituds sobre accessibilitat, així com per analitzar i refinar els processos d'adaptació de continguts, pot ser un bon punt de partida per sembrar les llavors per al canvi cultural que acabi fent que els instructors ja no vegin les tasques d'accessibilitat com a deures, sinó com a pràctiques essencials per a l'aprenentatge i l'èxit dels estudiants.