De här länkade resurserna finns endast tillgängliga på engelska.

Vi vet att det kan vara ett stort åtagande att få din undervisande personal och dina deltagare att använda den senaste tekniken. Adoptionsverktygen har utformats för att hjälpa dig att utbilda användarna i Blackboard Ally. Utnyttja den här samlingen av resurser till din fördel! Mejla, skriv ut och dela ut dessa resurser. Du kan till och med blanda dessa resurser med dina egna personliga material.


Ally-bilder

Håll dina anpassade supportresurser uppdaterad med de senaste skärmbildsversionerna och bilderna.


Ally-data, inverkan och strategi


Berättelser från Allys forum

Alla initiativ för tillgänglighet och inkluderande lärande är unika, men att lära av andras erfarenheter kan hjälpa dig framåt på din resa.

Visa berättelser från Allys forum: Fallstudierapporter


Pilotprojekt för BeeLine Reader

Om du är en del av pilotprojektet för BeeLine Reader kan du använda de här resurserna för att presentera det för din personal och dina deltagare.

Meddelanden om pilotprojektet för BeeLine Reader