De här länkade resurserna finns endast tillgängliga på engelska.

Vi vet att det kan vara ett stort åtagande att få din undervisande personal och dina deltagare att använda den senaste tekniken. Adoptionsverktygen har utformats för att hjälpa dig att utbilda användarna i Blackboard Ally. Utnyttja den här samlingen av resurser till din fördel! Mejla, skriv ut och dela ut dessa resurser. Du kan till och med blanda dessa resurser med dina egna personliga material.


Ally-bilder

Håll dina anpassade supportresurser uppdaterad med de senaste skärmbildsversionerna och bilderna.


Ally-meddelanden för lärare och deltagare

Använd enkäterna för att få insikter om tillgänglighet och Ally på ditt campus.

Använd dessa resurser och exempeltexter för att presentera Ally för dina lärare och deltagare.


Berättelser från Allys forum

Alla initiativ för tillgänglighet och inkluderande lärande är unika, men att lära av andras erfarenheter kan hjälpa dig framåt på din resa.

Visa berättelser från Allys forum: Fallstudierapporter