De här länkade resurserna finns endast tillgängliga på engelska. Välj Ally-ikonen till höger på sidan för att ladda ner en PDF-fil på ett annat språk.

Vi vet att det kan vara ett stort åtagande att få din undervisande personal och dina deltagare att använda den senaste tekniken. Adoptionsverktygen har utformats för att hjälpa dig att utbilda användarna i Blackboard Ally. Utnyttja den här samlingen av resurser till din fördel! Mejla, skriv ut och distribuera dessa resurser. Du kan till och med blanda dessa resurser med ditt egna personliga material.


Ally-bilder

Håll dina anpassade supportresurser uppdaterad med de senaste skärmbildsversionerna och bilderna.


Ally-data, inverkan och strategi


Berättelser från Allys forum

Alla initiativ för tillgänglighet och inkluderande lärande är unika, men att lära av andras erfarenheter kan hjälpa dig framåt på din resa.

Visa berättelser från Allys forum: Fallstudierapporter