Här finns den senaste versionsinformationen och annan administrativ information för Blackboard-appen.

Utforska ämnen


Användarfokuserad information finns i hjälpen för Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-hjälpen.

Information om att bygga kurser finns i Mobilvänliga kurser.

Administratörsinformation om Instructor-appen finns i Administratörsinformation för Blackboard Instructor.

Kontrollera aktuell servicestatus för Learn - Mobile Service i fliken Global (endast tillgänglig på engelska).