SafeAssign är ett verktyg som används för att uppmuntra originalitet och skapa möjligheter att hjälpa deltagare att lära sig hur man hänvisar till källor på rätt sätt istället för att skriva om. SafeAssign är effektivt både som ett avskräckningsmedel och som ett utbildningsverktyg.

SafeAssign jämför inskickade uppgifter med en uppsättning källor för att hitta områden med överlappning mellan den inskickade uppgiften och befintliga arbeten.

Läs vanliga frågor om SafeAssign

Mer information om hur deltagare använder SafeAssign

Mer information om hur lärare använder SafeAssign