Alla måste bidra
med Jeremy Olguin, Chico State University

Universitetskontext: främja mångfald

Chico State är ett av 23 campus i California State Universitys system (CSU) och har en mångkulturell målgrupp med över 16 000 studenter från Kalifornien och hela världen. Chico utgör en åtkomstpunkt till högre utbildning för många förstagenerationsstudenter på universitetet och studenter som lär sig engelska. Vårt team på kontoret för tillgänglig teknik och tillgängliga tjänster (Office of Accessible Technology and Services, OATS) har arbetat tillsammans med teamet för informationsresurser (Information Resources, IRES) för att förbättra studenternas tillgång till inkluderande lärmiljöer i syfte att bidra till vårt initiativ för examen 2025.

Mål för Ally: initiativet för tillgänglig teknik

Initiativet för tillgänglig teknik (Accessible Technology Initiative, ATI) är en systemomfattande ansträngning för att förbättra tillgängligheten på CSU:s campus. En av de viktigaste pelarna inom ATI anger vikten av att representera lärandeinnehåll i olika modaliteter och format som tillgodoser behoven hos studenter med olika inlärningstekniker, vilket beskrivs i riktlinjerna för universell utformning av lärande (Universal Design for Learning (UDL) guidelines).

Baserat på vår lärosätesrapport visste vi att vi behövde ett programbaserat tillvägagångssätt som kunde maximera våra resurser i syfte att stötta våra lärare i deras arbete med att ta itu med de tillgänglighetsproblem i deras kursinnehåll som flaggats av Ally. Vi ville se till att vi tog itu med två områden i vår strategi: 1. Hur förbereder och stöttar vi lärarna när Ally-indikatorer visas i deras kurser? 2. Hur ska vårt team (två anställda, 15 deltagarassistenter) hantera en potentiell ökning av förfrågningar om innehållsåtgärder?

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Implementeringsstrategi: dela upp arbetet

Vi tog fram en campuslansering av Ally i fyra delar, vilken började med en liten grupp på elva fakulteter och gradvis skalades upp till en campusomfattande lansering efter en period på 18 månader. Vi tillämpade ett mycket konkret tillvägagångssätt under de tidigare faserna av pilotprojektet och använde lärosätesrapporten för att bedöma tillgänglighetsnivåerna hos var och en av kurserna och sedan förmedla en personlig åtgärdsplan till lärarna. Planen omfattade en lista över ”enklare” objekt som lärarna kunde åtgärda på egen hand med hjälp av Ally, som att lägga till alternativa beskrivningar av bilder, och en lista över objekt som vårt team skulle åtgärda åt dem.

CSU införde Ally som en del av initiativet för att hantera problem med innehållstillgänglighet och för att understödja vårt engagemang för att efterleva UDL-riktlinjerna i vår undervisning med Allys ”alternativa format”.

För att effektivt kunna skalanpassa vår support utvecklade vi ett ärendesystem med två nivåer som gör det möjligt för oss att hantera förfrågningar om åtgärder på ett bättre sätt. När en lärare begär support för ett tillgänglighetsproblem som kan lösas inom Ally tilldelas ett ärende på nivå ett till lärarens kontaktpunkt, som vägleder läraren till en lösning på problemet. När en fil kräver en mer komplex åtgärd tilldelas ett ärende på nivå två till vårt åtgärdsteam. Samtliga innehållsobjekt på nivå två läggs till i en Box-mapp, där vi kan hålla koll på den tid det tar för oss att producera en tillgänglig version. Detta gör att vi blir bättre på att uppskatta handläggningstiden vid bedömning av framtida kurser.

Istället för att inta en reaktiv position använde vi lärosätesrapporten för att få insikter om vår pilotstrategi: Börja i liten skala och skala upp.

Utvärdering och resultat: omedelbara fördelar för studenter

När studenterna väl fick ta del av de alternativa formaten började vi få förfrågningar från studenter och lärare om att aktivera de alternativa formaten i sina andra kurser. En lärare vidarebefordrade ett långt e-postmeddelande från en student som begärde åtkomst till de alternativa formaten. Studenten, en mamma som pendlade till campus, förklarade hur åtkomsten till ljudformaten gjorde att hon kunde lyssna och gå igenom kursmaterial under sin pendling till föreläsningarna. Att dela berättelser som denna med lärare i vår kommunikation har hjälpt oss att övertyga dem om värdet av tillgängligt innehåll för studentframgången. Vårt åtgärdsteam har också märkt att Allys alternativa HTML-format kan utgöra en användbar resurs för innehållsåtgärder, då vårt team ofta använder HTML som en mer tillgänglig startpunkt som kan åtgärdas snabbare än den ursprungliga PDF-filen.

Med Ally har vi kunnat organisera ett mer effektivt system för hantering av förfrågningar om innehållsåtgärder som jag uppskattar har minskat åtgärdstiden med 25 %.

När vi nu förbereder för den sista fasen av lanseringen av Ally vill vi se till att vår kommunikation når ut till de röster som krävs på campus, så att lärare som inte använt Ally tidigare är medvetna om dess roll inom CSU:s tillgänglighetsinitiativ och hur det kan främja studentframgång. Vi planerar även att marknadsföra de alternativa format som tillhandahålls via en studentkampanj under välkomstveckan på campus.

Viktiga insikter: Tänk hållbarhet

När vi öppnade vår lärosätesrapport för första gången verkade de tillgänglighetsutmaningar vi stod inför överväldigande. Vi spårade varje steg i vår implementering, inklusive våra arbetsflöden för kommunikation och åtgärder, för att optimera dessa processer medan vi införde Ally över hela campus. Viktigast av allt är att vi har gjort Ally till en del av ett kontinuerligt arbete för att koppla samman viktiga intressenter och röster på Chico och CSU i en gemensam ansträngning för att göra våra campus mer inkluderande, då alla verkligen måste bidra!