Känner du inte igen det?  Hoppa till loggböcker i Blackboard Instructor-appen

En loggbok är ett personligt utrymme där du kan kommunicera privat med din lärare.

Du kan använda loggböcker som ett verktyg för reflektion där du kan dela med dig av dina åsikter, idéer och bekymmer som har med kursen att göra. Du kan även använda loggböckerna för att diskutera och analysera kursmaterial.

Din lärare kan bedöma dina loggboksinlägg eller bara använda dem i kommunikationssyfte. I båda fallen kan du skapa flera inlägg i en loggbok.

Loggböcker i Blackboard-appen finns endast tillgängligt för Ultra-kursvy. 

Öppna loggböcker

Du kan se loggböcker som skapats av din lärare i Blackboard-appen.

  • Klicka på kursinnehåll i menyn under Ultra-kursvyn
  • Klicka på loggbokstiteln
1) The "Course" section is selected and a course is opened; 2) and the "Course Content" section is highlighted with a Journal selected.

Lägga till en post

Du kan lägga till dina åsikter, kommentarer och reflektioner som poster i loggböcker som du delar med din lärare.

  • Klicka på kursinnehåll i menyn under Ultra-kursvyn
  • Klicka på loggbokstiteln
  • Klicka på Skriv en post

Du får en avisering varje gång din lärare lägger till en bedömd eller icke-bedömd loggbok åt dig. Du kan även komma åt loggboken genom att klicka på aviseringen.

Ta bort/redigera dina poster

När du har lagt till dina poster kan du även redigera och ta bort dem om det behövs.

  • Redigera din post genom att klicka på pennikonen längst ner till höger i posten.
  • Du kan även ta bort posten genom att klicka på papperskorgsikonen.

Få åtkomst till återkoppling och bedömningsinformation

Din lärare kan starta en bedömd loggbok tillsammans med dig. När du har lagt till ditt inlägg i loggboken kan din lärare bedöma ditt arbete. Du kan se lärarens återkoppling och bedömningsinformation på loggboksskärmen.