I Blackboard-appen kan du se aktuella kursanslag från läraren inom en individuell kurs. Tryck för att se hela anslagstexten i långa anslag.

I appens Aktivitetsflöde visas anslag för alla kurser.

I Aktivitetsflödet visas meddelanden från ditt lärosäte. De gäller för hela systemet. Meddelandena visas även i Anslag inom dina kurser, om avsändaren har valt det alternativet.

Mer om att avvisa anslag och meddelanden i aktivitetsflödet

När du öppnar Blackboard i en webbläsare visas anslag från lärarna i dina kurser och på fliken Min institution.

Appen stöder för närvarande endast kursanslag för Original-kurser. Anslagsverktyget visas inte när användare öppnar en Ultra-kurs i appen.