Allmänna vanliga frågor om Ally för lärare

Allmänt

Vilka språk finns Blackboard Ally på?

Blackboard Ally finns på många språk. Gränssnittet i Ally kan fås på många olika språk, liksom de alternativa formaten, även ljudformatet.

I de alternativa ljudfilerna läses texten upp på det språk som det ursprungliga dokumentet är skrivet på. Den mest lämpliga uttalsvarianten väljs utifrån i vilken del av världen Ally är installerat. När det gäller ett dokument på engelska får till exempel användare i Nordamerika höra uppläsningen på amerikansk engelska medan användare i Europa får höra den på brittisk engelska och användare i Australien på engelska med australiskt uttal.

Blackboard Ally finns på de här språken:

 • Arabiska
 • Katalanska
 • Danska
 • Nederländska
 • Engelska, amerikansk
 • Engelska, brittisk
 • Finska
 • Franska
 • Franska, kanadensisk
 • Tyska
 • Hebreiska (för närvarande endast för Ally-gränssnittet)
 • Irländska
 • Italienska
 • Maori (för närvarande endast för Ally-gränssnittet)
 • Norska (bokmål)
 • Norska (nynorsk)
 • Polska
 • Portugisiska
 • Portugisiska, brasilianska
 • Spanska, amerikansk
 • Spanska, colombiansk
 • Spanska, mexikansk
 • Svenska
 • Turkiska
 • Walesiska

Vilka lärplattformar är Ally tillgängligt för?

Ally är för närvarande tillgängligt för dessa lärplattformar:

 • Blackboard Learn 9.1 (Q2 2017 CU3-versionerna och senare)
 • Blackboard Learn SaaS Original- och Ultra-kursvy
 • Instructure Canvas
 • Moodle på egen server
 • Öppna LMS
 • D2L Brightspace
 • Schoology

Vilka webbläsare stöds?

Ally har stöd på samma webbläsare som lärplattformar (LMS) öppnades med.

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Vad händer när en kurs kopieras? Kör Ally med kurskopian?

Ja. När du kopierar en kurs blir alla alternativa format och all läraråterkoppling tillgänglig i den nya kursen.

En fördröjning kan förekomma innan allt flyttas över till den nya kursen.

När du arkiverar en kurs finns bara referenser till filtillgänglighet kvar. Ally är en molntjänst och de alternativa formaten lagras på Allys servrar, vilket innebär att de inte skickas tillbaka till läroplattformen. De alternativa formaten lagras inte i ett kursarkiv, men referensen i kursarkivet finns fortfarande kvar.

Kan ni ge några exempel på hur tillgängligheten är till nytta för alla deltagare?

I många fall tjänar alla deltagare på förbättrad tillgänglighet för kursinnehåll, oavsett funktionsvariation. Tillgänglighet är ofta tätt sammankopplat med kvalitet och användbarhet för kursmaterial.

Exempel 1: Att ha en ordentlig digital kopia av ett dokument istället för en skanning gör det mer användbart för alla deltagare. Det kan göra dokumentet lättare att läsa, särskilt för skanningar av låg kvalitet, och det gör även att alla deltagare kan söka igenom dokumentet och hitta specifikt innehåll, kopiera och klistra in avsnitt av dokumentet och så vidare.

Exempel 2: Det alternativa formatet Semantic HTML är fullständigt responsivt och mobilvänligt och gör det enklare för alla deltagare att konsumera innehåll på sina mobila enheter. Det alternativa formatet ePub gör det lätt att ändra den visuella visningen av dokument och gör det möjligt att lägga till anteckningar och markeringar. Det alternativa ljudformatet kan användas när du pendlar, är ute och joggar, osv. Den översatta versionen av alternativa format kan hjälpa deltagare som har andra modersmål.

Exempel 3: Att ha en video med undertexter eller transkription gör den mer användbar för alla deltagare. Det gör det möjligt för deltagare att söka i videon och hitta specifika delar, videon går att titta på i bullriga miljöer (till exempel vid pendling) och så vidare.

Exempel 4: Att ha en bild med en bra beskrivning kan göra bilden mer användbar för alla deltagare. Det kan hjälpa till att förtydliga innehållet i bilden och hur den hänger samman med den omgivande kontexten, det gör bilden sökbar och så vidare.

Exempel 5: En god rubrikstruktur för ett långt dokument gör det mer användbart för alla deltagare. Det ger extra struktur, vilket gör det lättare att ta sig igenom och bearbeta innehållet. Det möjliggör även generering av en innehållsförteckning, vilket förbättrar navigeringen av dokumentet.

Kommer Ally att ändra min kurs utseende?

Den enda skillnaden i din kurs blir att Ally anger en tillgänglighetspoäng för dina filer. Poängen visas via en mätare bredvid dina kursfiler. Klicka på mätaren för att se och förbättra filtillgängligheten.

Vad ser deltagarna?

Deltagarna ser en meny till vänster eller höger om varje dokument. Från denna meny kan de välja alternativa format för att komma åt tillgängliga versioner som de kan ladda ner. Även om kursdeltagarna kan ladda ner alternativa format av dina filer är det ändå bäst om du kan förbättra dokumenten med hjälp av läraråterkopplingen.

Mer om Ally för deltagare

Vad händer med mina ursprungliga filer?

Den ursprungliga filen ligger kvar i ditt LMS. Ally lagrar inte en kopia av originalet, flyttar inte originalet och tar inte bort det.

Vilka servrar används för lokala installationer?

Alla tredjepartstjänster som används i Ally ligger nu på servrar utanför USA för alla installationer av Ally utanför Nordamerika. Det innebär att lokala installationer inte är beroende av servrar i USA för att Ally ska fungera.

Var hittar jag servicenivååtagandet för Anthology Ally?

Dokument om servicenivååtagandet för Anthology Ally (endast tillgängligt på engelska)

Finns det ett fast schema för nya versioner av Anthology Ally?

Ally tillhandahålls som programvara som en tjänst (SaaS) där nya versioner kontinuerligt skickas ut till användaren. Det finns inget fast schema i nuläget, men överlag skickas en ny version ut var eller varannan vecka. De här versionerna sammanfaller oftast inte med Learn SaaS-uppdateringar.

Det enda undantaget för den här metoden med kontinuerliga uppdateringar är när en omfattande användarinriktad förändring planeras. I sådana fall meddelar vi detta en månad innan förändringen blir tillgänglig.

Med kontinuerliga uppdateringar är det inte möjligt att få tillgång till en tidig testversion.

Vanliga frågor om Allys checklista för tillgänglighet


Checklista för tillgänglighet

Vilket innehåll kontrollerar Ally?

Vilka tillgänglighetsproblem omfattas av Ally-kontrollen?

Checklistan för Ally baseras på WCAG 2.2 AA (Riktlinjer för tillgänglighet i webbinnehåll). Det här är en internationell tillgänglighetsstandard. De flesta lagar och riktlinjer följer den här standarden.

Ally lägger dessutom till ytterligare kontroller i syfte att såväl öka kursmaterialets användbarhet som att höja dess kvalitet.

Vad händer med innehåll som inte kan kontrolleras i Ally?

Innehåll där tillgänglighetsproblem inte kan kontrolleras i Ally, till exempel ZIP- och XML-filer, står under Annat i lärosätesrapporten. Innehåll av den här typen får ingen tillgänglighetspoäng, räknas inte in i lärosätets tillgänglighetspoäng och det finns ingen indikator eller något alternativ för att ladda ner alternativa format i gränssnittet.

Mer om lärosätesrapporten för administratörer

Vad är kontrastkontroll?

I kontrastkontrollen kontrolleras om det är tillräckligt stor kontrast mellan färgen på texten och bakgrundsfärgen. Text med dålig kontrast kan vara svår att läsa för alla men särskilt för kursdeltagare med nedsatt syn eller färgblindhet.

Ally använder kontrastkraven som anges i WCAG 2.2 AA-riktlinjerna.

Du kan när som helst använda Colour Contrast Analyser från Paciello Group för att kontrollera ditt innehåll.

Innehåll i Ally Content Editor (WYSIWYG)

Innehåll i LMS innehållsredigerare (WYSIWYG)

Resultaten för WYSIWYG-innehåll visas bara i Lärosätesrapporten och Kurstillgänglighetsrapporten.

Ally kontrollerar även om följande innehållstyper som har skapats via systemets innehållsredigerare (WYSIWYG) har tillgänglighetsproblem.

Data visas i Lärosätesrapporten som HTML. Den visas i CSV-exporten som applikationskolumnrubriker.

 • Blackboard Learn Original
  • Innehållsmapp (applikation/x-mapp)
  • Innehållsobjekt (applikation/x-objekt)
  • Lärmodul (applikation/x-lärmodul)
  • Lektionsplan (applikation/x-lektion)
  • En länk till ett forum (applikation/x-länk-diskussionsämne)
  • Webblänk (applikation/x-länk-webb)
  • Infogad LTI-applikation (applikation/x-lti-start)
  • Alla andra WYSIWYG-innehållstyper som inkluderar tom sida och modulsida (applikation/x-sida)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Dokument (Application/x-dokument)
  • Mapp (applikation/x-mapp)
  • Lärmodul (applikation/x-lärmodul)
  • En länk till ett forum (applikation/x-länk-diskussionsämne)
  • Webblänk (applikation/x-länk-webb)
  • Infogad LTI-applikation (applikation/x-lti-start)
 • Moodle
  • Uppgift (applikation/x-uppgift)
  • Bok (applikation/x-bok)
  • Bokkapitel (applikation/x-bokkapitel)
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Forumbeskrivning (applikation/x-forum)
  • Beskrivning av ordlista (applikation/x-ordlista)
  • Post i ordlista (applikation/x-post-i-ordlista)
  • Märkning (applikation/x-märkning)
  • Lektionsbeskrivning (applikation/x-lektionsbeskrivning)
  • Lektionssida (applikation/x-lektionssida)
  • Sidinnnehåll (applikation/x-sidinnehåll)
  • Sidintroduktion (applikation/x-sidintroduktion)
  • Sektion (applikation/x-sektion)
  • Kursöversikt (applikation/x-kursplan)
 • Canvas
  • Anslag (application/x-anslag)
  • Uppgift (applikation/x-uppgift)
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Beskrivning av quizfrågor (applikation/x-quizfrågor)
  • Kursöversikt (applikation/x-kursplan)
  • Sida (Application/x-sida)
 • D2L Brightspace
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Fil (Application/x-fil)
  • Webblänkar (applikation/x-länk-webb)
  • Modul (applikation/x-modul)
  • Beskrivning av quizfrågor (applikation/x-quizfrågor)
 • Schoology
  • Uppgift (applikation/x-uppgift)
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Sida (Application/x-sida)

Checklista för tillgänglighet

Hela checklistan för tillgänglighet finns på Allys checklista för tillgänglighet


Ally för Blackboard Learn

Vanliga frågor om Ally Admin Bb Learn

I vilka versioner av Blackboard Learn kan Ally användas?

Blackboard Ally kan användas i Learn 9.1 Q2 2017 CU3 och senare. Det är även tillgängligt för Learn SaaS i de båda kursvyerna Original och Ultra.

Lärosäten med Solaris på egen server kan inte använda Ally.

Går det att betygsätta innehåll i Blackboard Learns Content Collection innan det läggs till i en kurs?

Endast det innehåll som används i en kurs poängsätts av Ally. Innehåll som inte används kan göra att lärosätesrapporten blir missvisande och ingår därför inte.

Du kan ladda upp innehåll i en dold mapp i kursen om du som lärare vill göra tillgänglighetsändringar innan du presenterar materialet för kursdeltagarna.

Skannar Ally allt innehåll i innehållssamlingen?

Ally skannar för närvarande endast objekt som är bifogade till själva kursen. Detta innebär att rapporteringen endast inkluderar objekt som deltagarna kan komma åt. Det inkluderar inte oanvänt innehåll.

Varför ser jag inte Konfiguration av Ally i administratörspanelen?

Du behöver Blackboard Learn SaaS 3700.3.0 eller Blackboard Learn Q4 2019 (eller senare) för att se Konfiguration av Ally i administratörspanelen.

Om du använder rätt version kommer Blackboard Learn inte alltid att hämta den nya länken automatiskt när du uppgraderar till den här versionen. Om så är fallet kan du växla tillgängligheten för Ally-byggblocket till Av och sedan till igen. Då kommer länken för Konfiguration av Ally bli tillgänglig.

Om du använder en tidigare version ger vi dig information om hur du öppnar Konfiguration av Ally under konfigurationen.

Om du fortfarande inte har åtkomst kan du skicka in en begäran på Behind the Blackboard.


Ally för Moodle

Vilka versioner av Moodle på egen server är Ally tillgängligt för?

Ally är kompatibelt med flera värdalternativ och teman för Moodle. De versioner och teman som stöds i Ally är:

Moodle 3.11.x

 • Snap
 • Boost
 • Clean
 • Mer

Moodle 4.0.x

 • Snap
 • Boost

Moodle 4.1.x

 • Snap
 • Boost

Moodle 4.2.x

 • Snap
 • Boost


Ally-insticksprogram för  OpenLMS-miljöer
OpenLMS uppdaterar sina miljöer i underhållsfönster. Se  Utgivningsschema för OpenLMS EDU. Ally-insticksprogrammet  kommer att vara tillgängligt efter att underhållsfönstren har körts och bör vara tillgänglig i OpenLMS insticksprogrammatris.


Ally fungerar med Moodle-versioner före 3.10.x, men åtgärder stöds inte. Vi föreslår att du uppgraderar din Moodle-version. Du hittar vägledning hos supporten för Moodle-versionen

OBS! Andra versioner eller teman som inte nämns stöds inte av Ally.


Ally för Instructure Canvas

Söker Ally igenom allt innehåll i filverktyget?

Ja. Ally skannar alltid av allt innehåll i filverktyget i Canvas-kurser.


Vanliga frågor om alternativa format

Alternativa format

Vilka alternativa format genererar Ally?

Vilka alternativa format genererar Ally?

Ally tillhandahåller alternativa format för dessa innehållstyper:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer
 • Uppladdade HTML-filer
 • Innehåll skapat i LMS-kursredigeraren (WYSIWYG)

  Alternativa format för WYSIWYG-innehåll finns endast tillgängligt för Blackboard Learn Ultra, Blackboard Learn Original, Instructure Canvas, D2L Brightspace och Schoology för tillfället.

Dessa alternativa format kan genereras:

 • OCR-version (för skannade dokument)
 • Taggad PDF (för närvarande för Word-, PowerPoint- och OpenOffice-/LibreOffice-filer)
 • Mobilvänliga HTML
 • Ljud
 • ePub
 • Elektronisk punktskrift
 • BeeLine Reader
 • Översatt version
  • Översatt version är avaktiverat som standard. Administratörer kan skicka in ett kompatibilitetsärende för att aktivera det.

Mer om alternativa format

Genereras alternativa format när en förfrågan om nedladdning görs?

När ett alternativt format för ett innehållsobjekt efterfrågas för första gången genererar Ally detta på begäran. I de flesta fall genereras det inom 1–2 minuter.

Så snart det genererats laddas det alternativa formatet ned. Efter det cachar Ally resultatet så att ytterligare förfrågningar efter samma alternativa format kan hanteras och hämtas omedelbart från cacheminnet.

Vanliga lärarfrågor om alternativa format

Vad måste läraren göra för att generera alternativa format för ett innehållsobjekt?

Inget. Ally hittar automatiskt befintligt eller nytt material, kör det genom checklistan för tillgänglighet och gör alternativa format tillgängliga för både deltagare och lärare.

Finns det någon gräns för filstorlek?

Ally har ingen filstorleksbegränsning. Det kan finnas fall där algoritmen misslyckas med att generera alternativa format för vissa stora filer.

 • Håll det ursprungliga innehållet under 100 sidor för att generera ett OCR-format för skannade dokument.
 • Begränsa innehållet till 100 000 tecken för ljudformatet. Denna teckengräns motsvarar vanligen minst 30 sidor eller flera timmars ljud.
 • Begränsa innehållet till 30 000 tecken för det översatta formatet.
 • Begränsa korrigerade filer som laddas upp via läraråterkopplingspanelen till 50 MB.

Hur hanterar Ally lösenordsskyddat innehåll?

Ally identifierar lösenordsskyddat innehåll och ger innehållet en tillgänglighets poäng på 0%. Ally ger sedan vägledning om att ta bort lösenordet genom lärarens återkoppling. Ally genererar inga alternativa format för lösenordsskyddat innehåll eftersom vi inte får tillgång till det faktiska innehållet.

Kan jag inaktivera alternativa format?

Ja. Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Du kan aktivera dem igen senare.

Var lagras alternativa format? Räknas de in i mitt lagringsutrymme?

Alternativa format lagras hos Ally och skickas inte tillbaka till lärplattformar (LMS). Därmed räknas de alternativa formaten inte in i den lokala lagringen eller det lokalt tilldelade lagringsutrymmet.

Vad är det som gäller för copyright och förbud mot att skapa härledda verk?

 • De alternativa formaten finns alltid och endast på samma ställe som ursprungsfilerna.
 • Man måste vara inskriven på en kurs för att få tillgång till de alternativa formaten. Om en kurs görs tillgänglig för allmänheten förser inte Ally anonyma användare med öppna de alternativa formaten. 
 • Inga alternativa format skapas av dokument med metadata där det står att härledda verk inte får skapas. Ally genomsöker endast dokumentet med avseende på tillgänglighetsproblem och inkluderar dessa uppgifter i rapporten och läraråterkopplingen.

Varför ser jag inte den översatta versionen som ett tillgängligt alternativt format?

Du måste ha detta aktiverat för ditt lärosäte. Skicka in ett ärende på Behind the Blackboard för att få den aktiverad. 

På vilka språk är Översatta version tillgänglig som alternativt format?

Den översatta versionen är för närvarande tillgänglig på följande språk:

 • Afrikaans
 • Arabiska
 • Bosniska – kyrilliskt alfabet
 • Bosniska – latinskt alfabet
 • Bulgariska
 • Kantonesiska – traditionell
 • Katalanska
 • Kinesiska – förenklad
 • Kinesiska – traditionell
 • Kroatiska
 • Tjeckiska
 • Danska
 • Nederländska
 • Engelska
 • Estniska
 • Finska
 • Franska
 • Tyska
 • Grekiska, modern
 • Haitisk kreol
 • Hebreiska
 • Hindi
 • Ungerska
 • Indonesiska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Malajiska
 • Maltesiska
 • Norska (bokmål)
 • Persiska (farsi)
 • Polska
 • Portugisiska
 • Rumänska
 • Ryska
 • Serbiska - kyrilliskt alfabet
 • Serbiska - latinskt alfabet
 • Slovakiska
 • Slovenska
 • Spanska
 • Swahili
 • Svenska
 • Thailändska
 • Turkiska
 • Ukrainska
 • Urdu
 • Vietnamesiska
 • Walesiska

Panel för läraråterkoppling

Vanliga frågor om läraråterkoppling

Hur ser jag alla problem?

Om du väljer Alla problem visas alla problem i filen. I den här vyn ser du hur mycket poängen kan förbättras om du åtgärdar samtliga problem. Bestäm vilket problem du vill åtgärda och klicka på Fixa.

Vilket tröskelvärde används för färgen på tillgänglighetsindikatorn?

Vi ger varje dokument en tillgänglighetspoäng, vilket är procentpoäng som ska återspegla hur tillgängligt ett objekt är, hur många deltagare det kan påverka, hur allvarligt det påverkar dem osv. För att beräkna tillgänglighetspoängen för ett dokument tar vi ett viktat genomsnitt av de olika reglerna/kontrollerna för tillgänglighet, eftersom vissa regler är viktigare/har större inverkan än andra.

Inom användargränssnittet använder vi tröskelvärden för att avgöra vilken färg indikatorn får.

Poängikoner för tillgänglighet i Ally

Poängen sträcker sig från låg till perfekt. Ju högre poäng, desto färre problem.

 • Låg (0–33 %): Behöver hjälp! Det finns allvarliga tillgänglighetsproblem.
 • Medel (34–66 %): Lite bättre. Filen är något tillgänglig, men behöver förbättras.
 • Hög (67–99 %): Nästan där. Filen är tillgänglig, men fler förbättringar är möjliga.
 • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally kunde inte hitta några tillgänglighetsproblem, men ytterligare förbättringar kan ändå vara möjliga.

Tillgänglighet utgör till stor del ett spektrum där ytterligare förbättringar alltid är möjliga, så det är svårt att fastställa en punkt där objektet blir ”tillgängligt”. Men man kan säga att när ett objekt är i den gröna zonen fungerar det relativt bra.

För vilka innehållstyper är förhandsgranskningar i webbläsaren tillgängliga?

Förhandsgranskningar i webbläsare är för närvarande tillgängliga för dessa filer:

 • Bilder
 • PDF-dokument
 • Word-dokument
 • PowerPoint-presentationer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer (Writer och Impress)
 • WYSIWYG-innehåll som skapats i din LMS

Dessa förhandsgranskningar används sedan till att identifiera var i dokumentet specifika tillgänglighetsproblem finns. Markeringar finns för närvarande för dessa problem:

 • Bilder utan en lämplig alternativ beskrivning
 • Textfragment med otillräcklig kontrast
 • Tabeller utan tabellrubriker

Återkopplingen för andra tillgänglighetsproblem visar bara förhandsgranskningen av innehållet utan markeringar.

Mer om förhandsgranskningar


YouTube-videor

Vad gör Ally med YouTube-videor?

Ally kontrollerar om en YouTubeTM-video har undertexter och visar denna information i tillgänglighetsrapporterna. Autogenererade YouTube-undertexter anses inte vara giltiga undertexter. Alla YouTube-videor med autogenererade undertexter betraktas som ”utan undertexter” i lärosätesrapporten.

Ally söker efter både inbäddade YouTube-videor och länkar till YouTube-videor.

Inom lärosätesrapporten anger kolumnen ”HTML: HTML-innehåll innehåller videor utan undertexter” mängden HTML-innehåll och HTML-filer som har YouTube-videor utan undertexter. Vid export av lärosätesrapporten är kolumnnamnet HtmlCaption:2.

Det här problemet bidrar inte till den totala poängen eftersom Ally inte kan verifiera om autogenererade undertexter är korrekta än.

Det finns i dagsläget ingen återkoppling eller alternativa format för videor.


Lärosätesrapport

Hur frekvent genereras lärosätesrapporten?

Lärosätesrapporten uppdateras kontinuerligt så att den alltid är aktuell. Men det kan finnas en liten fördröjning mellan att ett innehållsobjekt läggs till och att rapporterna Termin/Akademiskt år/Månad uppdateras.

Kan jag exportera data från lärosätesrapporten?

Ja, lärosätesrapportens data från Ally kan exporteras till CSV-format. Denna dataexport består av 4 separata CSV-filer:

 • Översiktsdata per akademiskt år
 • Översiktsdata per termin
 • Översiktsdata per månad
 • Lista över alla kurser

Det finns även en CSV-export för enskilda kurser. Denna dataexport består av en lista över alla innehållsobjekt i den kursen, såväl som olika tillgänglighetsproblem som identifierats i dessa innehållsobjekt.

Mer om CSV-exporter

Hur förs tillgänglighetspoängen upp till kurs- och lärosätesnivå?

Ally tilldelar en tillgänglighetspoäng till varje enskilt innehållsobjekt. Denna förs sedan upp till kursnivå och varje kurs tilldelas en tillgänglighetspoäng som är genomsnittet för alla objekt i den kursen. Denna förs sedan upp till lärosätesnivå och varje månad/termin/år tilldelas en tillgänglighetspoäng som är genomsnittet för alla innehållsobjekt inom denna månad/termin/år.

Inbegriper rapporten innehållsobjekt och kurser som redan fanns i LMS?

Ja. När du aktiverar Ally-integration behandlar Ally alla historiska kurser och innehållsobjekt. Denna process kan ta flera dagar att genomföra, men den resulterar i en lärosätesrapport som inkluderar alla historiska data och tillhandahåller en mycket bättre översikt av trender och utvecklingar.

Det är möjligt att utesluta vissa kurser eller terminer från denna process om lärosätet så önskar.

Hur ger jag tillgång till lärosätesrapporten till de som inte är LMS-administratörer?

Som standard är rapporten tillgänglig för alla LMS-administratörer inom administratörsarbetsområdet i LMS.

Men vi kan även ge tillgång till lärosätesrapporten till folk som inte är LMS-administratörer (till exempel tillgänglighetstjänster). För att åstadkomma detta kan vi ge lärosätet en direkt-URL och användaruppgifter som kan delas med de som ska få tillgång till rapporten.