På den här sidan finns en översikt över de personuppgifter som används på Anthology Illuminate-plattformen, varifrån de kommer, var de finns, vilken tredje part som har åtkomst till dem och annan information om integritet.

Det här är ett utkast till den information som vi planerar att göra tillgänglig före publiceringsmilstolpen Rapporteringsnivå för Anthology Reporting-stapeln. Den innehåller information som är användbar för integritetsgranskningar. Det är ett utdrag från mallen Anthology Illuminate Protection Impact Assessment som vi håller på att arbeta med.

Vad tycker du om integritetsöversikten? Är den användbar för dig och dina integritetsteam/juridiska team? Finns det ytterligare information som du tycker att vi bör inkludera? Mejla oss gärna på [email protected]. Vi vill gärna höra dina åsikter.

Det här är ett utkast. På grund av den pågående utvecklingen är det möjligt att denna information inte är fullständig, kan komma att ändras och inte helt återspeglar de senaste utvecklingsinsatserna. Vi kan eventuellt uppdatera detta vid behov.


Syften

Syftet med behandlingen är att konsolidera befintliga data om undervisnings- och lärandesystemen från Anthology SaaS (se listan över källsystem nedan) som används av en kund i en central kunddatabas med konsekvent arkitektur, datastruktur samt Dictionary- och API-protokoll. Detta gör det även möjligt för kunder att få direkt dataåtkomst (via Snowflakes skrivskyddade dataåtkomst) till dessa konsoliderade data och att bygga rapporterings- och analyslösningar på Anthology Illuminate-plattformen.


Datakällor (källsystem)

Alla data samlas in direkt från följande källsystem, om de används av kunden. Inga data samlas in direkt från individer.

 • Blackboard Learn SaaS, om det används av kunden
 • Blackboard Mobile, om det används av kunden
 • Collaborate Ultra, om det används av kunden
 • SafeAssign, om det används av kunden
 • Ally, om det används av kunden

Registrerade (personer vars data bearbetas)

Alla auktoriserade användare av de ovan angivna källsystemen som används. Detta innefattar vanligtvis:

 • Deltagare och andra auktoriserade användare
 • Lärare, lärarassistenter och liknande roller
 • Administratörer
 • Gästanvändare som bjudits in av kunden eller de auktoriserade användarna (för Collaborate Ultra)

Datakategorier

Datakategorierna beror på de källsystem som anges ovan. De kommer att inkludera personlig information om användarna och deras inlärningsaktiviteter. Den fullständiga listan över dataelement för varje program finns i Anthology Illuminates Data Dictionary

Blackboard Learn SaaS

 • Namn eller unika identifierare
 • Demografisk information och kontaktinformation, inklusive information från lärosätet om e-postadress, adress och kön
 • Födelsedatum, kön, nationalitet, förhållande mellan förälder och deltagare
 • Modul-, kurs- och examensinformation som klassnivå, lärare, klasser/sektioner/kurser, resultat, uppgifter, prov, böcker, närvaro, läxor, examenstyp
 • Inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord
 • Information relaterad till de enheter som använder Learn SaaS, tjänst- eller webbläsarhistorik, platsdata, information som tillhandahålls av sociala nätverk (där integreringar med sociala nätverk används), korrespondens med auktoriserade användare eller kunder
 • Inlärningsaktivitet inklusive typ av aktivitet, system, tid, modul, kurs och examen den relaterar till
 • All information som finns i inskickade uppsatser, uppgifter, blogg- och diskussionsinlägg eller annat användargenererat innehåll

Collaborate Ultra

 • Namn eller unika identifierare
 • Användartyper
 • Inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord
 • Information relaterad till de enheter som använder Collaborate Ultra, tjänst- eller webbläsarhistorik, platsdata, information som tillhandahålls av sociala nätverk, korrespondens med auktoriserade användare eller kunder
 • Sessions- och närvaroinformation i Collaborate, chattinformation, ljud-/videoinspelningar och relaterade användaraktiviteter

Blackboard Mobile-appar

 • Unika användaridentifierare
 • Information relaterad till objekt som användaren använder, inklusive sammanhang, den typ av mobilenhet och version som används samt relaterad användaraktivitetsinformation

SafeAssign

 • Unika användaridentifierare
 • Information i de inlämnade uppgifterna och resultatet av uppgiftsbehandlingen
 • Information relaterad till originalitetsrapporten och relaterade användaraktiviteter

Ally

 • Unika användaridentifierare
 • Information om tillgänglighetsrapporten och de relaterade användaraktiviteterna, så som namn på regel och poängen före och efter
 • Information om de alternativa formaten och de relaterade användaraktiviteterna, så som typ av ändring och poängen före och efter.

Känsliga personuppgifter

Detta beror på kundens användning av datakällorna nedan, men de datakällor som anges ovan inkluderar i allmänhet inte några känsliga personuppgifter. All behandling av sådan information bestäms och kontrolleras av våra kunder.


Värdinformation

Plats: Värden för Anthology Illuminate-kundkontot befinner sig i samma region som kundens källsystem. Platsen är därför i allmänhet följande:

 • Kunder i USA och Latinamerika: USA–Väst
 • Kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika: Frankfurt, Tyskland
 • Kunder i Australien och Nya Zeeland: Sydney, Australien

Kunder utanför dessa regioner kan för närvarande inte använda Anthology Illuminate.

Tenans: Singeltenans.


Datadelning (underbehandlare)

Personuppgifter kan komma att delas med följande underbehandlare för att tillhandahålla Anthology Illuminate.

Tredjepartsleverantörer av tjänster (ytterligare tredje part kan få åtkomst till källsystemen på avtalsenligt sätt)

 • AWS (USA) (värdinfrastruktur, kanaler för datasjö)
 • Snowflake (USA) (värdinfrastruktur, datasjö och analysfunktioner)

Anthologys närstående bolag och dotterbolag

Anthology-team runt om i världen kan behöva tillgång till kunddata på Anthology Illuminate för kundsupport, produktunderhåll och liknande ändamål. Huvudplatserna för kundsupport är: USA, Tjeckien, Nederländerna, Storbritannien, Australien, Colombia och Indien.


Lagring och borttagning

Lagringsperioderna bestäms i allmänhet av våra kunder som personuppgiftsansvariga. Borttagningen beror på vilket scenario som är tillämpligt.

Scenario 1: Posterna raderas från källsystem: Motsvarande poster i kundens Anthology Illuminate-databas raderas också (som en del av synkroniseringsprocessen).

Scenario 2: Kunden avslutar alla källsystem med Anthology: Vanlig avveckling av alla data/servrar, vilket inkluderar avveckling av Anthology Illuminate-databasen i Snowflake. Data raderas inom den tidsperiod som anges i avtalet.

Scenario 3: Kunden avslutar ett av källsystemen: Data relaterade till det utgångna källsystemet kommer att tas bort från Anthology Illuminate som en del av synkroniseringsprocessen (men de andra källsystemens data finns kvar i Anthology Illuminate).