Ensimmäiset vaiheet inklusiivisen kulttuurin luomisessa
– tohtori Bryan Berrett ja Walt Hebern

Oppilaitoksen tiedot: Opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan menestyksen mahdollistaminen

Kalifornian Central Valleyssa sijaitseva California State University, Fresno tarjoaa korkeakoulutusta yli 22 000 opiskelijalle, jotka edustavat monia erilaisia kulttuurisia ja kielellisiä taustoja. Osana koko kampuksen laajuista sitoumustamme tarjota tasa-arvoisia ja inklusiivisia oppimisympäristöjä kaikille opiskelijoille Center For Faculty Excellence (CFE) -osastomme tukee opetushenkilökunnan uusien tekniikoiden käyttöä opetuksen ja oppimisen parantamiseksi. Työmme opetushenkilökunnan kanssa luo tarkoituksellisesti mahdollisuuksia kasvattaa tietoisuutta sekä tarjoaa strategisesti koulutusta opetushenkilökunnan osaamisen kehittämiseksi, jotta he osaavat uudistaa kurssiaineistoja entistä paremmin.

Ally-tavoitteet: muutosprosessien suunnittelu

Inklusiivisemmaksi kampukseksi kehittymiseen vaaditaan muutakin kuin vain kurssitiedostojen helppokäyttöisyysongelmien korjaamista. Se edellyttää muutosta kulttuurissa, jotta opetushenkilöstö ryhtyy huomioimaan Universal Design for Learning -periaatteet ja helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt kursseillaan jo alusta saakka.

Pyrimme edistämään tätä kulttuurin muutosta Fresno Statessa, joten otimme käyttöön Allyn. Sen avulla opetushenkilökunta tunnistaa kurssiensa helppokäyttöisyysongelmat ja näkee omin silmin, miten helppokäyttöinen sisältö mahdollistaa laadukkaat vaihtoehtoiset muodot, joista on hyötyä kaikille opiskelijoille. CFE on kehittänyt näiden muutosprosessien kannalta elintärkeää tuen ja luottamuksen ilmapiiriä opetushenkilökunnan kanssa kolmen viime vuoden ajan. Kun olimme suunnittelemassa Ally-pilottikokeiluamme, halusimme saada selville tehokkaimmat prosessit olemassa olevien aineistojen muokkaamiseen ja opetushenkilökunnan kouluttamiseen helppokäyttöisten tiedostojen luomiseen.

Tukeaksemme parhaita käytäntöjä olemme korostaneet Universal Design for Learning -periaatteita, omatoimista tehokkuutta ja inkluusiota keskusteluissamme opetushenkilökunnan kanssa. Halusimme myös kerätä opiskelijoita palautetta siitä, miten he käyttävät vaihtoehtoisia muotoja ja miten tyytyväisiä he ovat niiden laatuun. Johtotason tukijalla on ollut myös merkittävä rooli viestintäsuunnitelmassamme.

"Ally tarjoaa alustan, jolla voimme aloittaa opetushenkilökunnan kanssa keskusteluita siitä, miten helposti he voivat aloittaa sellaisten muutosten tekemisen kurssiaineistoihinsa ja pedagogiikkaansa, jotka vaikuttavat opiskelijoiden menestykseen merkittävästi" ~ tohtori Dennis Nef, vararehtori

Käyttöönottostrategia: edistymisen dokumentointi

Keväällä 2018 järjestetyssä pilottikokeilussa oli mukana 43 kurssia. Pilotin aikana dokumentoimme tarkasti tiedostojen uudistamiseen kuluneen ajan, hienosäädimme ammatillisen kehityksen toimiamme ja kehitimme yhteistyötä tiimien välillä. Käytimme työpajoissa vertausta hengenpelastajaan, joka valvoo kiikareilla rannan turvallisuutta, kun halusimme selittää Allyn värillisten ilmaisimien merkitystä oppimisympäristön helppokäyttöisyyden valvonnassa. Korostimme vaihtoehtoisten tiedostomuotojen automaattista luomista. Se tarjoaa kaikille opiskelijoille lisäaineistoja, joilla he voivat käyttää kurssisisältöä entistä paremmin (mikä on UDL:n perusperiaatteita).

Kun tuimme ohjaajien kurssitiedostojensa helppokäyttöisyysongelmien korjaamisessa, huomasimme, että yli 50 % pilottikursseista korjattiin alle neljässä tunnissa.

Kun valmistauduimme pilottikokeiluun, osallistuimme useisiin Blackboardin helppokäyttöisyyskoulutuksiin, muun muassa kouluttajien kouluttamiseen tarkoitettuun työpajaan, josta saimme ideoita ammatilliseen kehitykseen, sekä strategiakonsultointiin, jonka avulla kehitimme viestintäsuunnitelman. Palautteen kerääminen ideoistamme ja prosesseistamme toi esiin strategiamme eri elementtejä, joiden avulla pyrimme koko kampuksen kattaviin toimiin, aina johtotasolta opiskelijoiden menestykseen

Henry Madden Library at California State, Fresno, home of the Center for Faculty Excellence

Arviointi ja tulokset: muutos on mahdollista ja (monimutkaista)

Pilottikurssien opiskelijoille tekemämme kysely osoitti, että opiskelijat käyttivät vaihtoehtoisia tiedostomuotoja: 89 % vastaajista oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä lataamiinsa vaihtoehtoisiin tiedostoihin. Vaikka opiskelijat kertoivatkin, että heikko mobiilikäyttö oli yksi yleisimmistä esteistä sisällön käytölle, jotkin opiskelijat eivät kuitenkaan käyttäneet ollenkaan vaihtoehtoisia muotoja pilotin aikana. Osittain tämä johtui siitä, että he eivät tienneet niitä olevan saatavilla. Opiskelijat toivat esiin myös sisällön pedagogisia esteitä, esimerkiksi kurssien heikon organisoinnin.

Loimme Allyn oppilaitosraporttien CSV-tiedostojen pohjalta kurssien helppokäyttöisyyden vertailupohjan. Sen perusteella seurasimme tiedosto-ongelmien korjaamista ajan myötä. Tulokset osoittavat, että 43 kurssin keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo nousi 38 prosentista 77 prosenttiin. Kurssitiedostojen helppokäyttöisyysongelmien korjaaminen kesti viidestä minuutista tuntiin. Skannattujen PDF-tiedostojen korjaaminen vei eniten aikaan. Tunnistimme myös tiedostot, joita ei voi tehdä helppokäyttöiseksi ilman, että niiden merkitys muuttuu muille. Tällaisia olivat esimerkiksi tietokaaviot ja tiedostot, jotka edellyttävät monimutkaisempia ratkaisuja (esimerkiksi musiikkimerkinnät).

Ally tarjoaa Fresno Statelle erinomaisen työkalun, jolla voimme ylittää ADA-vaatimukset ja jatkaa kehitystä kohti Universal Design for Learning -periaatteiden toteutusta. Allyn tarjoamat monipuoliset vaihtoehtoiset muodot tarjoavat opiskelijoille erinomaisia mahdollisuuksia käyttää kurssiaineistoja." ~ tohtori Rudy Sanchez, opetushenkilökunnan asioista vastaava varajohtaja

Kun sisällytimme Allyn ja UDL:n koulutukseemme, olemme huomanneet, että ohjaajat suhtautuvat helppokäyttöisyyteen entistä aktiivisemmin. Kun vertasimme 67 kesäkurssia, joiden keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo oli alussa 50 prosenttia, 58 kurssiin, joita parhaillaan uudistetaan koulutetun eDISCOVER-opetushenkilökuntamme toimesta, huomasimme, että näiden uusien kurssien keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo oli 67 prosenttia. Ally-koulutuksen saaneiden 60 uuden ohjaajan 171 kurssin keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo syksyllä 2018 oli 75 %.

Hyödyllisiä vinkkejä ja tietoja: helppokäyttöisyydestä päivittäinen käytäntö

Ally ja inklusiivinen kurssisuunnittelu sisältyvät nyt uuden opetushenkilökunnan koulutukseen. Se käsittää kuuden päivän koulutuksen sekä mahdollisuuden kahden päivän lisäkoulutukseen. Haluamme, että helppokäyttöisyyskäytännöistä tulee luonnollinen osa jokaisen ohjaajan kurssisuunnittelua. Haluamme, että he miettivät lisätessään otsikkoja asiakirjoihin ja vaihtoehtoisia tekstiä kuviin kyseessä olevan olennainen osa sitä, miten he tarjoavat opiskelijoille laadukkaan ja räätälöidyn oppimismahdollisuuden. Kulttuurin muuttaminen vaatii sitä, että olemassa oleva kulttuuri tunnetaan ensin hyvin. CFE:n toiminta opetushenkilökunnan tarpeiden ymmärtämiseksi on auttanut meitä kehittämään tätä ymmärrystä ja luottamusta. Ally-pilotin avulla voit kartoittaa opetushenkilökunnan uskomuksia ja osaamista helppokäyttöisyyden suhteen sekä analysoida ja kehittää sisällön uudistamisen prosesseja. Näin voit aloittaa kulttuurin muuttamisen, jolloin ohjaajat eivät enää pidä helppokäyttöisyyttä rasitteena, vaan olennaisena käytäntönä opiskelijoiden menestymisen ja oppimisen mahdollistamiseksi.