Med Blackboard-appen kan du på ett intuitivt sätt interagera med kurser, kursmaterial, lärare och andra kursdeltagare.

I Blackboard-appen visas endast de kurser där du är inskriven som deltagare. Lärare använder Blackboard Instructor för att komma åt sina kurser.

Du kan göra följande i Blackboard-appen:

  • Visa kursobjekt och kursanslag
  • Göra uppgifter och prov
  • Delta i diskussioner.
  • Interagera med din lärare och klass i Blackboard Collaborate
  • Få åtkomst till både original- och ultrakurser

Om du vill se vad som har lagts till i den senaste versionen går du till Nyheter i Blackboard-appen.


Flöde

Se en ständigt aktuell lista över viktiga kursaktiviteter, inklusive nytt innehåll, anslag och resultat. Aktivitetsflödet prioriterar automatiskt objekten och hjälper dig att fokusera på de uppgifter som du vill ta itu med först.

Ditt aktivitetsflöde visas först när du öppnar appen. Tryck på menyikonen för att gå till dina kurser och andra funktioner.

Mer om flödet


Meny

Tryck på Meny-knappen i flödet för att få tillgång till de här verktygen:

Inställningar innehåller följande funktioner:

Om du befinner dig i en kurs trycker du på pilen bakåt tills Meny-knappen visas och trycker på den för att visa navigeringspanelen.


Kurser och organisationer

Välj Kurser eller Organisationer i menyn för att se alla kurser och organisationer där du är inskriven. Tryck på ett kort för en kurs eller organisation för att få åtkomst.

Mer information om kurs- och organisationslistor


Kursöversikt

Om du trycker på ett kurskort i kurslistan visas en kursöversikt för den kursen. I den här kortfattade översikten av kursen kan du se följande:

Kurserna ser kanske lite annorlunda ut än i en webbläsare, men det är lätt att hitta i dem.


Prov och uppgifter

Prov och uppgifter finns under Kursinnehåll. Du kan se information om ett prov eller en uppgift, slutföra försöket och skicka in det via appen.

Mer om prov och uppgifter

Mer om resultat

Mer om inlämningsdatum


Diskussioner

Du kan se pågående aktivitet och delta i diskussioner. Läs och besvara inlägg.

Mer om diskussioner


Anslag

I de enskilda kurserna kan du läsa anslag som skickats av din lärare för att hålla dig motiverad och i fas.

Mer om anslag


Collaborate

Du kan starta Blackboard Collaborate Ultra-sessioner från Blackboard-appen om det finns en länk i en kurs. Du dirigeras till en webbläsare för att gå med i sessionen.

Mer information om Collaborate


Push-aviseringar

Påminnelser kommer upp på enheten i god tid i förväg för anslag, nya, kommande och försenade test, nya resultat, nytt kursmaterial och nya kurser. Du behöver inte navigera någon annanstans – svep bara från aviseringen när du vill börja jobba.

Mer om pushmeddelanden


Profil

Din profil i Blackboard-appen fylls i med information från din profil i Blackboard Learn-molnet, bland annat namn och bild.

Mer om profiler


Offline-innehåll

Du kan hämta kursfiler och visa dem offline när du har begränsad eller ingen internetanslutning. Din institution kan behöva en uppdatering för att du ska se den här funktionen i appen.

Mer information om offline-innehåll


Språk

Blackboard-appen finns på över 30 språk, bland annat engelska, arabiska, kinesiska, nederländska, italienska, tyska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska. I den viktiga informationen finns en lista över alla språk som Blackboard Instructor finns på.

Språket i appen hämtas från enhetens operativsystem, inte från språkinställningen i Blackboard Learn. Språkinställningarna påverkar gränssnittet i appen, men inte kursinnehållet.


Utformad för mobila enheter

Med Blackboard-appen är din kursåtkomst särskilt anpassad för en liten skärm. Vår inbyggda app för mobila enheter drar nytta av de mobila enheternas unika funktioner, och med den går det att utföra särskilda aktiviteter som vi har optimerat för appen.

Blackboard-appen finns tillgänglig för iOS och Android. Windows-versionen av appen gick över i underhållsläge i januari 2018 och det kommer inte längre att komma några nya funktioner i den här versionen. Allvarliga problem kommer fortfarande att åtgärdas, och tekniska uppdateringar för integreringar och operativsystemkrav kommer fortfarande att göras.

Blackboard Learn via en webbläsare är ett robust hanteringssystem för lärande, med en bred och djup funktionalitet. Vissa funktioner är endast tillgängliga i webbläsarvyn av Blackboard Learn.