Klättra på resultattavlan för tillgänglighet
med Debra Padden och Christopher Soran, Tacoma Community College

Collegekontext: tillgängligt och prisvärt för alla

Tacoma Community College (TCC) ligger vid Pugetsundet i delstaten Washington och tar emot över 11 000 studenter varje år. Vi erbjuder en mängd olika examensbaserade program, fortbildningsmöjligheter och över 30 yrkes- och teknikprogram. För att stödja TCC:s strategiska vision om mer rättvisa och inkluderande lärmiljöer prioriterar vårt e-utbildningskontor användningen av tillgängligt, prisvärt digitalt innehåll. Via vår helpdesk, koordinatorn för kursutformning och Open Education-resurser och multimediateamet strävar vi efter att ge studenterna och lärarna innovativa utbildningsverktyg och högkvalitativ support.

Mål för Ally: alternativ för lärande

Före Ally omfattade våra e-utbildningserbjudanden flera digitala verktyg som gav studenterna vissa ökade valmöjligheter och flexibilitet vad gällde hur de använde sitt kursinnehåll, som alternativet att lyssna på text. Vi insåg att det inte bara var studenter med funktionsnedsättningar som drog nytta av dessa typer av verktyg, utan även många av de som lärde sig engelska och pendlade. Trots det tyckte vi att det fanns vissa luckor i funktionaliteten hos vår befintliga verktygsuppsättning, vilka begränsade verktygens potentiella påverkan på tillgänglighet och studentframgång. Med Ally såg vi en produkt som både kunde förbättra studenternas tillgång till en större mängd olika alternativa format, vilka laddades ned direkt från kursfilerna eller modulerna, och öka lärarnas medvetenhet om värdet av tillgängligt innehåll för alla studenter.

Med Ally såg vi en produkt som både kunde förbättra studenternas tillgång till en större mängd olika alternativa format direkt från kursfilerna och öka lärarnas medvetenhet om värdet av tillgängligt innehåll för alla studenter.

När vi tog reda på mer om Ally upptäckte vi att Washington State Board (SBCTC) också övervägde att implementera Ally på sina 34 college som en del av ett delstatsomfattande initiativ i linje med 2016 års policy om tillgänglig teknik. I och med att tillgänglighet fick högre prioritet såg vi Ally som ett verktyg för att driva på samtalet med lärare om vikten av tillgängligt, öppet innehåll och för vårt e-utbildningskontor att vidta vissa strategiska åtgärder för att stödja fakulteten i arbetet med att göra deras kurser mer inkluderande.

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Implementeringsstrategi: Spelifiera tillgänglighet

I syfte att organisera vår kursgranskningsprocess och hjälpa lärarna att hålla reda på sina tillgänglighetsförbättringar tog vi fram en tillgänglighetschecklista. Listan inkluderade utformning av HTML-innehåll, utformning av kursöversikt, tillägg av undertexter till videoinnehåll och kontroll av tillgängligheten hos kursfiler och dokument med hjälp av Ally. I syfte att hjälpa lärarna med sitt innehåll använde vi Ally för att utbilda vår e-utbildningspersonal om hur de åtgärdar problem, då vissa hade begränsade erfarenheter av att skapa tillgängliga dokument. Under perioden innan vår campusomfattande lansering av Ally publicerade vi anslag på förstasidan i vår Canvas-miljö, skickade ut e-post och presenterade Ally på seminarier.

Vi ville även skapa incitament för våra lärare att delta och göra vårt tillgänglighetsinitiativ roligare, så vi bestämde oss för att spelifiera det.

Vi ville även skapa incitament för våra lärare att delta och göra vårt tillgänglighetsinitiativ roligare, så vi bestämde oss för att spelifiera det. Vi tilldelade poängvärden till var och en av objekten på checklistan, som 25 poäng för att ha en tillgänglig kursöversikt, 25 poäng för att texta alla videor i kursen eller 100 poäng för att ha en fullständigt tillgänglig kurs. [Se ”Spelifieringsstruktur” för en fullständig lista] Vi delade ut priser till lärarna när de uppnådde vissa totalpoäng och skapade till och med en poängtavla för campus, vilken visade lärarnas totalpoäng för att inspirera till en vänskaplig tävlingsanda.

Workshop conducted by Christopher Soran, Director of eLearning
Workshop conducted by Christopher Soran, Director of eLearning

Utvärdering och resultat: motiverade lärare gör förbättringar

Tack vare en gemensam och engagerad insats på alla våra campus visar vår lärosätesrapport att vår sammantagna tillgänglighetspoäng ökade med 31 poäng på en enda månad med hjälp av Ally!

När vi införde Ally på campuset fick vi ett positivt gensvar från lärarna vad gällde indikatorerna, vilka gjorde det möjligt för dem att för första gången se en detaljerad vy över sin filtillgänglighet. Indikatorerna uppmanade lärarna till att söka hjälp från vårt kontor med problem som de inte kunde lösa på egen hand och vi kunde tillgodose dessa förfrågningar tack vare våra medarbetarutbildningar och den tid som sparats med Allys feedback och rapportering. Dessutom märkte vi att lärarna i allmänhet gillade och motiverades av poängtavlan och priserna, vilka vi kunde moderera med Ally för att avgöra huruvida professorerna inte längre hade några röda eller orange indikatorer bredvid sina aktiva kursfiler.

Ally har snabbt blivit avgörande för hur lärare utformar sina kurser och hur vårt e-utbildningskontor stöttar dem när de behöver hjälp. Genom att bidra till att driva på samtalen mellan våra e-utbildningsteam och lärare har vi kunnat använda Ally för att stödja vårt OER-initiativ genom att uppmuntra lärare att ersätta sitt otillgängliga upphovsrättsskyddade material med tillgängligt OER-innehåll och länkar till tillgängliga biblioteksdatabasresurser. Tack vare en gemensam och engagerad insats på alla våra campus visar vår lärosätesrapport att vår sammantagna tillgänglighetspoäng ökade med 31 poäng på en enda månad med hjälp av Ally!

Viktiga insikter: fokusera på studentpåverkan, gör det roligt

Trots att lagkrav och statliga policyer kan tvinga campus att vidta åtgärder behöver vägen till inkluderande lärande inte vara skrämmande eller oviss för lärare. Att fokusera på de mängder av sätt som tillgängligt innehåll kan gynna samtliga studenter – som att göra kurser mer mobilvänliga för studenter som kanske inte ständigt har åtkomst till en dator – kan hjälpa lärarna att inse värdet av tillgängligt innehåll vad gäller studenternas framgångar och kan inspirera dem att tillämpa ett mer proaktivt synsätt på att genomföra förbättringar. Genom att kombinera ett verktyg som Ally med rätt stödkonstruktioner och samtidigt ha kul under processen kan vi motivera lärare och ge dem möjlighet att införliva inkluderande design i sin undervisning.