Alternativa format

Alternativa format är bra för alla

Många klassrum i dag är integrerande, både fysiskt och digitalt, för deltagare med varierande behov. Med alternativa format får alla bättre möjlighet att ta till sig den information de behöver på det sätt som de behöver eller vill.

Med alternativa format kan alla uppnå samma kunskapsmål genom hjälpmedel som är utformade efter kursdeltagarnas individuella behov. I Blackboard Ally skapas till exempel alternativ med uppläst text och elektronisk punktskrift för de med nedsatt syn.

De alternativa formaten är inte bara till för en viss grupp av kursdeltagare. Alternativa format är bra för alla. Dina deltagare kanske lätt överanstränger sina ögon eller lär sig bäst genom att lyssna. Då kan de lyssna på ljudformatet av den fil som du har laddat upp istället. De kan även använda HTML- eller ePub-format för att underlätta läsningen på en mobil enhet.

Mer om de olika alternativa formaten och deras fördelar

Lärare behöver inte göra någonting. Ally skapar de alternativa formaten åt dig.

Lärare i Blackboard Learn med den gamla kursvyn bör välja Bygg innehåll och filer för att se till att deltagarna har till gång till alternativet Alternativa format i Blackboard-appen. Alternativa format för innehåll som skapas genom Bygg innehåll och objekt stöds inte i appen. En framtida uppdatering är inplanerad och den kommer att utöka tillgången till alternativa format till andra områden i Blackboard-appen.


Hitta alternativa format för Ally i din LMS

Hitta de tillgängliga alternativa formaten

Efter att filer bifogats till en kurs skapar Ally alternativa format av filen baserat på originalet. Om originalfilen till exempel är en PDF-fil skapar Ally en fil med uppläst text, en med elektronisk punktskrift och en i ePub-format med samma innehåll. Filerna i de här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Vilka alternativa format som skapas beror på vilken typ av fil originalet är. Om du inte ser en möjlighet att ladda ned alternativa format är Ally inte aktiverat för den kursen eller så är filen inte av en innehållstyp som stöds.

Leta upp en fil i din kurs och välj Alternativa format ladda ner ikonen bredvid den. Välj den version som passar dig bäst! 

Du kan hitta alternativa format överallt där en fil finns i kursen.


Vilka alternativa format genererar Ally?

Vilka alternativa format genererar Ally?

Ally tillhandahåller alternativa format för dessa filtyper:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer
 • Uppladdade HTML-filer

Dessa alternativa format kan genereras:

 • OCR-version (för skannade dokument)
 • Taggad PDF (för närvarande för Word-, PowerPoint- och OpenOffice-/LibreOffice-filer)
 • Mobilvänliga HTML
 • Ljud
 • ePub
 • Elektronisk punktskrift
 • BeeLine Reader
 • Översatt version
  • Översatt version är avaktiverat som standard. Administratörer kan skicka in ett kompatibilitetsärende för att aktivera det.

Mer om alternativa format


Inaktivera alternativa format

Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Om du ändrar dig kan du aktivera det igen senare. 

Detta inaktiverar enbart alternativa format för den valda filen. Du måste följa dessa steg för varje fil du vill inaktivera. Om du vill inaktivera alternativa format i hela kursen kan din skoladministratör stänga av Ally för hela kursen.

 1. Leta reda på en fil som bifogats till din kurs.
 2. Öppna menyn bredvid den och välj Alternativa format.
 3. Välj menyn bredvid rubriken Ladda ned alternativa format.
 4. Välj Inaktivera alternativa format för denna fil.
 5. Välj Stäng.

Om deltagare försöker ladda ned alternativa format när de är inaktiverade ser de ett meddelande som anger att de alternativa formaten för det innehållsobjektet inte är tillgängliga.


Aktivera inaktiverade alternativa format

Du kan slå på alternativa format om de är inaktiverade. 

Detta aktiverar enbart alternativa format för den valda filen. Du måste följa dessa steg för varje fil du vill aktivera.

 1. Leta reda på en fil som bifogats till din kurs.
 2. Öppna menyn bredvid den och välj Alternativa format.
 3. Välj Aktivera för denna fil.
 4. Välj Stäng.

Vanliga frågor och svar

Vanliga lärarfrågor om alternativa format

Vad måste läraren göra för att generera alternativa format för ett innehållsobjekt?

Inget. Ally hittar automatiskt befintligt eller nytt material, kör det genom checklistan för tillgänglighet och gör alternativa format tillgängliga för både deltagare och lärare.

Finns det någon filstorleksgräns?

Nej, det finns ingen filstorleksgräns. Det kan förekomma fall där algoritmerna misslyckas med att generera alternativa format för vissa större filer, men Ally har ingen gräns för maximal filstorlek.

Hur hanterar Ally lösenordsskyddat innehåll?

Ally detekterar lösenordsskyddat innehåller och ger det en tillgänglighetspoäng på 0 % och tillhandahåller vägledning för att hjälpa till att ta bort lösenordet genom läraråterkopplingen. Ally genererar inga alternativa format för lösenordsskyddat innehåll eftersom vi inte får tillgång till det faktiska innehållet.

Går det att inaktivera alternativa format?

Ja. Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Om du ändrar dig kan du aktivera det igen senare.

Video: Alternativa format i Instructure Canvas