Ingen anslutning? Inga problem!

Funktionen för offline-innehåll ger kontinuerlig åtkomst till kursinnehåll oavsett din internetanslutning. Du kan ladda ner tillgängligt innehåll för en hel kurs eller bara specifika objekt. Automatisk synkronisering säkerställer att dina nedladdningar uppdateras nästa gång du är online.

Din institution kan behöva en uppdatering, så att du kan se den här funktionen i appen. Blackboard-administratörer kan få mer information om de tekniska kraven för offline-innehåll.


Välj innehåll att ladda ner

Planera i förväg! När du har tillgång till internet kan du ladda ned innehåll som du vill se när du är offline.

Du ladda ner allt kursinnehåll som stöds offline, eller utvalda filer. Du kan hämta på kursinnehållsnivå eller på mappnivå.

 1. Öppna appen när du är online och gå till en kurs.
 2. Gå till Kursinnehåll. Du kan stanna kvar här eller öppna en mapp.
 3. Tryck på knappen för offline-alternativ.
 4. Du kan ladda ner allt innehåll som listas eller välja enskilda objekt.
  • Tryck på Ladda ner allt innehåll för att hämta allt innehåll som stöds offline på en gång.
  • Tryck på Välj innehåll att ladda ner för att välja specifika objekt. Om du avmarkerar en kryssruta tas det innehållet bort från kursens nedladdningar. Du kommer inte att kunna visa det objektet nästa gång du är offline.
 5. Tryck på Uppdatera.
 6. Nedladdning påbörjas för det innehåll som du har valt. Det kan ta lite tid, beroende på filstorleken.

När du väljer en mapp för nedladdning väljs också allt dess innehåll och alla dess undermappar som stöds offline för nedladdning.

Nästa gång du trycker på Välj innehåll att ladda ner kan du att se dina tidigare urval. Avmarkera en kryssruta om du inte längre vill ha det innehållet offline på din enhet.


Visa offlineinnehåll

När du använder Blackboard-appen utan en internetanslutning visas ett sidhuvudmeddelande att du är i offline-läge. Om du har varit offline ett tag är kanske innehållet som du ser inte aktuellt längre.

LOGGA INTE UT från appen innan du går offline. Då behöver du en internetanslutning för att logga in igen. Se till att du har markerat kryssrutan ”Håll mig inloggad” på inloggningsskärmen.

 1. Byt till flygplansläge eller stäng av Wi-Fi på din enhet.
 2. Gå till en kurs i appen.
 3. Gå till Kursinnehåll.
 4. Tryck på vilket objekt som helst med en nedladdningspil på ikonen för att visa det. Innehåll som inte kan visas offline är grått.
  Screenshot of Blackboard's Learn App offline content

En mapp eller ett objekt kan laddas ner delvis om en del av objekten i mappen eller delar av objektet inte har stöd för att visas offline.


Ta bort offline-innehåll

Nedladdat innehåll använder lagringsutrymme på din enhet. Om du behöver rensa utrymme kan du radera offline-innehåll.

För alla kurser samtidigt

Du kan se hur mycket utrymme ditt nedladdade innehåll använder, samt radera innehållet.

 1. Gå till huvudmenyn och välj Inställningar.
 2. Välj Offline-innehåll.
 3. I avsnittet Nedladdat innehåll ser du hur mycket utrymme som används av ditt nedladdade innehåll och hur mycket utrymme du har kvar.
 4. Tryck på Nedladdat innehåll för att ta bort nedladdat innehåll för alla kurser samtidigt. Du kan gå tillbaka till en kurs och ladda ner innehållet igen.

För en enskild kurs

Du kan ta bort allt nedladdat innehåll för en enskild kurs.

 1. Gå till en kurs i appen.
 2. Gå till Kursinnehåll. Om det behövs väljer du en mapp.
 3. Tryck på knappen för offline-alternativ.
 4. Tryck på Ta bort allt nedladdat innehåll.

Du kan ta bort specifika nedladdade filer för en enskild kurs.

 1. Gå till en kurs i appen.
 2. Gå till Kursinnehåll. Om det behövs väljer du en mapp.
 3. Tryck på knappen för offline-alternativ.
 4. Tryck på Välj innehåll att ladda ner.
 5. Avmarkera kryssrutan för ett innehållsobjekt för att ta bort den nedladdade filen.
 6. Tryck på Uppdatera.

Synkroniseringsinställningar

Screenshot of Offline content with Auto Sync toggle turned on

När automatisk synkronisering är aktiverad uppdateras innehåll som du har valt att ladda ner automatiskt nästa gång du är online. Du kan stänga av automatisk synkronisering eller endast synkronisera när Wi-Fi används.

 1. Gå till huvudmenyn och välj Inställningar.
 2. Välj Offline-innehåll.
 3. Gör dina val för automatisk synkronisering.

Om automatisk synkronisering är inaktiverat måste du manuellt uppdatera det innehåll som du har markerat för nedladdning. För att uppdatera manuellt måste du ta bort objektet från listan Hantera nedladdningar och lägga till det igen.

 1. Gå till Kursinnehåll. Om det behövs väljer du en mapp.
 2. Tryck på knappen för offline-alternativ.
 3. Tryck på Välj innehåll att ladda ner.
 4. Avmarkera kryssrutan för innehållsobjekt som du vill uppdatera.
 5. Tryck på Uppdatera.
 6. Tryck på knappen för offline-alternativ igen.
 7. Tryck på Välj innehåll att ladda ner.
 8. Markera kryssrutan för innehållsobjekt som du avmarkerade tidigare.
 9. Tryck på Uppdatera.

Vad kan jag visa offline?

Förutom att visa kursinnehåll offline kan du navigera i de här delarna av Blackboard-appen utan en aktiv nätverksanslutning.

Kom ihåg att information som du ser i de här områdena kan vara inaktuell eftersom du är offline.

 • Profil
 • Aktivitetsflöde
 • Kurser
 • Organisationer
 • Resultat
 • Inställningar
 • Kursområden som till exempel inlämningsdatum, anslag och aktuellt resultat

Dynamiska områden i appen, som aktivitetsflödet, visar den information som var tillgänglig när du senast visade det området med en internetanslutning.


Offlineinnehåll som stöds

De här kursinnehållstyperna är tillgängliga att ladda ner för att visa offline:

 • Objekt
 • Bilagor i innehållsobjekt
 • Filer
 • Bilder
 • Ljud
 • Bild

De här kursinnehållstyperna har INTE stöd för att visas offline:

 • Prov
 • Uppgifter
 • Kurslänkar
 • Inbäddade YouTube-videor eller annat innehåll som lagras av tredje part
 • Objekt som leder till en webbvy av Blackboard Learn, till exempel wiki-webbplatser
 • Content Collection-objekt stöds inte**
 • Bilder som är inbäddade i innehållsobjekt visas inte**

**Stöd kommer att läggas till i en kommande* version.


*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.