Lägg till tillgänglighetsrapporten för läraren till din lärplattform (LMS).

Kurstillgänglighetsrapporten fungerar som ett komplement till de befintliga tillgänglighetsindikatorerna. Den ger en sammanfattning och en översikt av tillgängligheten på kursnivå.

Rapporten visar lärare följande användbara information:

 • Tillgänglighetspoäng för kursen
 • Sortering av kursinnehåll efter innehållstyp
 • Lista över alla problem som har identifierats i kursen

Lärare ser vilka kursinnehållsobjekt som har problem. Lärare får sedan tillgång till läraråterkopplingen i rapporten för att lösa problemet.

Rapporten hjälper lärare att fastställa prioritet och ger förslag på lösningar. Till exempel ”innehåll med mest allvarliga problem” och ”innehåll som är lättast att åtgärda”.


Blackboard Learn

Blackboard Learn İçin Kurs Erişilebilirlik Raporu'nu Yapılandırma

Eğitmenlere yönelik kurs erişilebilirlik raporunu Blackboard Learn sürümünüze ekleyin.

Hangi adımları takip edeceğinize emin değil misiniz? Blackboard Learn'de yönetici olarak oturum açın ve Yönetici Paneli'ne gidin. Sürüm numaranızı orada bulabilirsiniz.


Moodle

För att kurstillgänglighetsrapporten ska bli tillgänglig krävs en uppdatering av Ally Moodle-pluginprogrammen. Denna uppdatering kommer att göras tillgänglig under de kommande veckorna och ett separat publiceringsanslag kommer att skickas ut.

Kurstillgänglighetsrapporten är tillgänglig för lärosäten som använder Moodle 3.5 och senare på egen server. Detta kräver att man uppgraderar Ally Moodle-plugin-programmet, och då blir kurstillgänglighetsrapporten automatiskt tillgänglig i alla kurser.

Länken till kurstillgänglighetsrapporten visas även i kurser där Ally inte aktiverats, men rapporten läses inte in i dessa fall.

Lärosäten som använder Moodle 3.5 bör uppgradera sin version av plugin-programmet report_allylti till minst 3.5.3.

Lärosäten som använder Moodle 3.6 och senare bör uppgradera till minst följande plugin-versioner:

Plugin-programmet Ally Moodle version 3.6.4 och senare kräver PHP 7.1. Om du inte har PHP 7.1 rekommenderar vi att du inte uppgraderar till en version senare än 3.6.3.


Instructure Canvas

Konfigurera kurstillgänglighetsrapport för Canvas

Registrera konsumentnyckel, delad hemlighet och kund-ID

 1. Logga in som den administratör som konfigurerade lärosätesrapporten och navigera till Inställningar på administratörens arbetsyta.
 2. Välj fliken Appar och välj Redigera bredvid appen Ally-lärosätesrapport.
 3. Registrera konsumentnyckel, delad hemlighet, och kund-ID.

  Om den ”delade hemligheten” inte visas bör du ha fått den av den tekniska konsulten under implementeringen. Anteckna även ditt kund-ID, som är numret mellan ”v1/” och ”/LTI” i ”Start-URL”. Dessa värden behövs för konfigureringen av kurstillgänglighetsrapporten.

Lägg till nytt program

 1. Logga in som administratör och gå till Inställningar för det subkonto som kurstillgänglighetsrapporten ska läggas till för.
 2. Välj fliken Appar” och välj Visa App-konfigurationer.
 3. Välj knappen + App” för att lägga till en ny app.
 4. Ange följande information:
 5. Använd ett av följande webbadresser som Verktygsleverantörens webbadress. Ersätt ”[ClientID]” med det kund-ID som du registrerade.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. Skicka in formuläret.

Tillgänglighetsrapport ska nu vara tillgängligt i navigeringen till vänster i kursen. Observera att du även kan utföra följande steg i Inställningar” för en enskild kurs om tillgänglighetsrapporterna behöver läggas till i en enskild kurs. Om något problem uppstår när du konfigurerar rapporten ska du Skapa ett ärende i Behind the Blackboard.


D2L Brightspace

Konfigurera kurstillgänglighetsrapport för D2L

Registrera kund-ID, nyckel och hemlighet

 1. Logga in som administratör.
 2. Öppna Administratörsverktyg och välj Externa inlärningsverktyg.
 3. Öppna åtgärdsmenyn för Ally-lärosätesrapport.
 4. Välj Redigera länk
 5. Registrera kund-ID, nyckel och hemlighet.

  Om ”hemlighet” inte visas bör du ha fått den av din tekniska konsult under implementeringen. Anteckna även ditt kund-ID, vilket är numret mellan "v1/" och "/LTI" i webbadressen. Dessa värden behövs för konfigureringen av kurstillgänglighetsrapporten.

 6. Välj Avbryt.

Lägg till en ny länk

 1. Öppna Administratörsverktyg och välj Externa inlärningsverktyg.
 2. Välj Ny länk.
 3. Skriv in detta för Titel: Kursrapport från Ally.
 4. Använd ett av följande webbadresser som Verktygsleverantörens webbadress. Ersätt ”[ClientID]” med det kund-ID som du registrerade.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 5. Kontrollera Tillåt användare att se den här länken.
 6. Välj radioknappen för länknyckeln/länkhemligheten.
 7. Använd nyckeln du har registrerat.
 8. Använd hemligheten du har registrerat.
 9. Kontrollera följande alternativ för Säkerhetsinställningarna:
  • Skicka verktygskonsumentinformation till verktygsleverantören
  • Skicka kontextinformation till verktygsleverantören
  • Skicka LTI-användar-ID och LTI-rollista till verktygsleverantör
 10. Välj Spara och Stäng.

Lägg till en kurstillgänglighetsrapport till en kurs

 1. Från en kurs öppnar du Åtgärder för navigeringsfält och väljer Redigera det delade navigeringsfältet.
 2. Välj Lägg till länkar.
 3. Välj Skapa anpassad länk.
 4. Använd följande namn: Tillgänglighetsrapport
 5. Namn: ”Tillgänglighetsrapport”

  Det här är namnet på länken i kursens navigeringsfält. Du kan byta namn om du vill.

 6. Välj Infoga snabblänk
 7. Välj Ally-kursrapport i Externa inlärningsverktyg.
 8. Välj Begränsa till specifika roller och välj de roller som ska ha åtkomst till kurstillgänglighetsrapporten.
 9. Välj Skapa, Lägg till, och Spara och stäng.

"Tillgänglighetsrapport" ska nu vara tillgängligt i kursens navigeringsfältet. Om något problem uppstår när du konfigurerar rapporten ska du Skapa ett ärende i Behind the Blackboard.

Schoology

Konfigurera CAR Schoology

 1. Öppna https://app.schoology.com/apps/profile/4848967623 som Schoology-administratör.

  Om du använder en anpassad webbadress kan du behöva ersätta app.schoology.com med ditt lärosätes webbadress.

 2. Välj Installera LTI-appen.
 3. Välj Jag godkänner och Lägg till i organisation. Appen Allys kurstillgänglighetsrapport visas nu under Organisationsappar i Appcenter.
 4. Välj Konfigurera.
 5. Använd en av dessa webbadresser som Anpassad webbadress. Ersätt ”[ClientID]” med ditt kund-ID.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. Ange konsumentnyckeln och den delade hemligheten.
 7. Ange följande kod i Anpassade parametrar. Ersätt ”[ClientID]” i slutet med ditt kund-ID.
  building_id=$com.schoology.Context.Building.id
  ally_client_id=[ClientID]
 8. Välj Spara inställningar. Allys kurstillgänglighetsrapport visas nu i den vänstra navigeringsmenyn i dina kurser.