Dina resultat är lättillgängliga, så att du alltid vet hur du ligger till.

Du kan komma åt dina resultat på två sätt.

  • Resultat i huvudmenyn
  • Kursöversikt i en kurs

Resultat för alla kurser

Välj Resultat i huvudmenyn för att få en snabb överblick över resultaten för alla dina kurser. Huruvida resultatet visas som en bokstav, procentandel eller poäng beror på lärarens inställningar för kursen. Tryck på ett kursresultat för att se ditt bedömda arbete.

Resultat för enskilda kurser

I en kurs visas ditt aktuella resultat längst upp i Kursöversikten. Tryck på kursresultatet för att se ditt bedömda arbete.

Se ditt bedömda arbete

När du har gått till resultaten från huvudmenyn eller en individuell kurs trycker du på ett kursresultat för att se dina inskickade uppgifter, tester, quiz och bedömda diskussioner.

Du kan också se sammanräknat resultat, till exempel löpande summor om din lärare använder det.

Tryck på ett bedömt objekt för att visa information om bedömningen, dina försök och återkoppling från läraren.

    • Beroende på testinställningarna kan du ha möjlighet att se ditt försök. Öppna försöket i en webbläsare istället om du kan inte se det i appen.
    • När du trycker på en bedömd diskussion ser du hela diskussionen. Gå till din kurs i en webbläsare för att se en samling av enbart dina inlägg.
    • Bedömningskriterier visas under Information om din lärare har kopplat ett kriterium till objektet. I appen kan du visa kriteriet för att se beskrivningar och poängvärden för varje kriterium. Öppna kursen i en datorwebbläsare för att se poäng och skriftlig feedback för varje kriterium samt övergripande kriterieåterkoppling från läraren.

    Om du vill gå tillbaka till resultaten för alla kurser trycker du på bakåtpilen tills knappen Meny visas. Välj sedan Resultat.