Dina resultat är lättillgängliga, så att du alltid vet hur du ligger till.

Du kan komma åt dina resultat på två sätt.

 • Resultat i huvudmenyn
 • Kursöversikt i en kurs

Resultat för alla kurser

Välj Resultat i huvudmenyn för att få en snabb överblick över dina övergripande resultat för alla kurser. Huruvida resultatet visas som en bokstav, procentandel eller poäng beror på lärarens inställningar för kursen. Tryck på ett kursresultat för att se ditt bedömda arbete.

Som standard är övergripande resultat inte tillgängliga på sidan Resultat för Ultra-kurser. Din lärare måste aktivera övergripande resultat för att du ska kunna se det i appen. Men du trycka på en Ultra-kurs för att se ditt bedömda arbete.

Resultat för enskilda kurser

I en kurs visas ditt aktuella resultat längst upp i Kursöversikten. Tryck på kursresultatet för att se ditt bedömda arbete.

Se ditt bedömda arbete

När du har gått till resultaten från huvudmenyn eller en individuell kurs trycker du på ett kursresultat för att se dina inskickade uppgifter, tester, quiz och bedömda diskussioner.

Du kan också se sammanräknat resultat, till exempel löpande summor om din lärare använder det. Tryck på ett bedömt objekt för att visa dess information, en lista över dina försök och datumen och tiderna för dina inlämningar.

Om du vill gå tillbaka till resultaten för alla kurser trycker du på bakåtpilen tills knappen Meny visas. Välj sedan Resultat.

  • Beroende på testinställningarna kan det vara möjligt för dig att trycka på enskilda försök för att se återkopplingen som din lärare skrev, såväl som korrekta och felaktiga svar. Om du inte kan komma åt dina försök i appen kan du försöka i en webbläsare istället.

   Återkoppling för enskilda svar på frågor visas inte i appen. Om din lärare har gjort denna typ av återkoppling tillgänglig ska du gå in på din kurs på en stationär dators webbläsare för att visa den.

  • När du trycker på en bedömd diskussion ser du hela diskussionen. Gå till din kurs i en webbläsare för att se en samling av enbart dina inlägg.
  • Bedömningskriterier visas under Information om din lärare har kopplat ett kriterium till objektet. I appen kan du visa kriteriet för att se beskrivningar och poängvärden för varje kriterium. Öppna kursen i en datorwebbläsare för att se poäng och skriftlig feedback för varje kriterium samt övergripande kriterieåterkoppling från läraren.

  Resultatavrundning i appen

  Blackboard-appen upprätthåller avrundningsregler som kan få resultat att se annorlunda ut jämfört med hur de ser ut i Blackboard Learn på en stationär dators webbläsare. Kontrollera ditt resultat i en webbläsare för att visa alla tillgängliga decimaler.

  1. Om poängen eller procentandelen är större än 100 avrundas den till närmaste heltal.
  2. Om poängen eller procentandelen är mindre än 100 avrundas den till 2 decimaler.
  3. Obetydliga siffror visas inte.

  Färgmarkering för resultat

  Som standard visas resultaten med motsvarande färger i appen. Lärosäten kan be om att dessa färger inaktiveras. Om dina resultat visas utan färg beror det på en inställning från lärosätet.