De eerste stappen in de richting van een inclusieve cultuur
met Dr. Bryan Berrett en Walt Hebern

Gebruik op een universiteit: “Het succes van studenten en faculteiten versterken”

De California State University, Fresno in de Central Valley biedt hoger onderwijs aan meer dan 22.000 studenten met verschillende taal- en culturele achtergronden. Als onderdeel van onze toewijding voor eerlijke en toegankelijke leeromgevingen voor alle studenten, ondersteunt ons Center For Faculty Excellence (CFE) het gebruik van nieuwe technologieën door faculteiten om hun lesgeven en leren te verbeteren. Het doel van ons werk met de faculteit is zowel het creëren van bewustzijn als het geven van trainingen om hun kennis en vaardigheden te vergroten voor het verbeteren van cursusmaterialen.

Doelen voor Ally: veranderingsprocessen ontwerpen

Het worden van een inclusievere campus vereist meer dan alleen het oplossen van toegankelijkheidsproblemen in cursusbestanden. Er is een culturele verschuiving nodig waarbij faculteiten vanaf het begin al de principes voor Universal Design for Learning en toegankelijkheidstips in hun cursussen verwerken.

Om deze cultuurverandering te bewerkstelligen bij Fresno State gebruiken we Ally als tool om de faculteit te helpen bij het vinden en oplossen van toegankelijkheidsproblemen binnen hun cursussen. Daarnaast laat de tool zien dat toegankelijke inhoud alternatieve formaten van hoge kwaliteit mogelijk maakt waar alle studenten voordeel van hebben. Voor deze veranderingsprocessen is het cruciaal geweest dat de CFE in de afgelopen drie jaar een sfeer van steun en vertrouwen heeft gecreëerd bij de faculteit. Bij het tot stand brengen van onze Ally-pilot wilden we de effectiefste processen leren voor het aanpassen van bestaande materialen en het onderwijzen van de faculteit over het maken van toegankelijke bestanden.

Om de aanbevolen procedures te ondersteunen hebben we in onze gesprekken met de faculteit Universal Design for Learning, zelfeffectiviteit en inclusie benadrukt. We wilden ook feedback van studenten ontvangen over hun gebruik van alternatieve formaten en hun tevredenheid over de kwaliteit van de formaten. Een andere essentieel onderdeel van ons communicatieplan was het hebben van een 'executive sponsor' voor academische zaken.

Ally biedt een platform voor ons om het gesprek met de faculteit te beginnen over het gemak waarmee ze veranderingen kunnen maken in hun cursusmateriaal en onderwijsmethode die een grote invloed kunnen hebben op het succes van studenten.” ~ Dr. Dennis Nef, Vice Provost

Implementatiestrategie: bijhouden van vooruitgang

De pilot van de lente van 2018 bestond uit 43 cursussen. In deze pilot hebben we nauwkeurig bijgehouden hoeveel tijd er besteed werd aan bestandsverbetering, onze professionele ontwikkelingen verfijnd en samenwerking tussen teams opgezet. Tijdens de workshop hebben we de vergelijking van een strandwacht met een verrekijker gebruikt om het doel uit te leggen van de gekleurde Ally-indicatoren bij het controleren van de toegankelijkheid. We hebben benadrukt dat het automatisch aanmaken van alternatieve bestandsformaten, een aanvullend middel is dat alle studenten kunnen gebruiken om makkelijker toegang te krijgen tot cursusinhoud, wat een basisbeginsel is van UDL.

We hebben cursusleiders aangespoord om de toegankelijkheidsproblemen van hun cursusbestanden te verbeteren. Het bleek dat 50% van de pilotcursussen binnen 4 uur aangepast waren.

Bij het voorbereiden van onze pilot hebben we ook deelgenomen aan een aantal serviceverplichtingen voor de toegankelijkheid van Blackboard, waaronder een train-de-trainer-workshop om ideeën op te doen voor professionele ontwikkeling en een strategisch consult ter ondersteuning van het ontwikkelen van een communicatieplan. Dankzij de feedback op onze ideeën en processen konden we de focus leggen op de verschillende elementen van onze strategie, waardoor een allesomvattende campusinzet ontstond, van leiderschap tot aan het succes van studenten.

Henry Madden Library at California State, Fresno, home of the Center for Faculty Excellence

Evaluatie en bevindingen: verandering is mogelijk (en complex)

Uit onze enquête onder studenten van de pilotcursussen bleek dat 89% van de studenten die de alternatieve bestandsformaten gebruikt hadden extreem tevreden of tevreden hierover waren. Studenten gaven aan dat slechte mobiele toegang een van de meest voorkomende hindernissen was voor toegang tot inhoud. Er waren echter studenten in de pilot die de alternatieve formaten niet gebruikt hadden, gedeeltelijk doordat ze niet wisten dat deze beschikbaar waren. Studenten wezen ook op pedagogische hindernissen naar inhoud, zoals slechte cursusorganisatie.

We hebben de CSV-exportbestanden van de instellingsrapporten van Ally gebruikt om een referentiepunt te vormen wat betreft cursustoegankelijkheid. Naarmate de tijd verstreek, was er verbetering meetbaar in de bestandsproblemen, waarbij de gemiddelde toegankelijkheidsscore voor de 43 cursussen steeg van 38% naar 77%. Het duurde tussen 5 minuten tot meer dan een uur om de toegankelijkheidsproblemen om te lossen in de cursusbestanden, waarbij gescande pdf’s de meeste tijd kostten. We hebben ook bestanden vastgesteld die niet toegankelijk gemaakt konden worden zonder een tussenoplossing te vinden in de betekenis voor anderen. Voorbeelden van zulke bestanden zijn infographics of bestanden die een complexere oplossing vereisen, zoals muzieknotatie.

Ally biedt Fresno State een uitstekende tool die ons verder brengt dan de ADA-wetgeving en ons op weg helpt naar universal design. De vele alternatieve formaten die beschikbaar zijn via Ally bieden studenten uitstekende opties om toegang te krijgen tot cursusmateriaal.” ~ Dr. Rudy Sanchez, Interim Associate Vice President for Faculty Affairs

Nu we Ally en UDL opgenomen hebben in onze training, merken we ook dat cursusleiders proactiever zijn wat betreft toegankelijkheid. De 67 zomercursussen begonnen met een gemiddelde toegankelijkheidsscore van 50%, terwijl de 58 cursussen die nu herontworpen worden door onze DISCOVERe-faculteit, die een training heeft gehad, beginnen met een gemiddelde toegankelijkheidsscore van 67%. Sinds de invoer van Ally-training hebben 60 nieuwe faculteiten met in totaal 171 cursussen een begingemiddelde voor toegankelijkheid van 75% in de herfst van 2018.

Wijsheden: maak toegankelijkheid een alledaagse bezigheid

Ally en het inclusieve cursusontwerp zijn nu inbegrepen in het registratieproces voor onze nieuwe faculteit, dat bestaat uit zes dagen training en de optie tot twee extra dagen leren. We willen dat toegankelijkheid een vanzelfsprekend onderdeel wordt voor cursusleiders bij het ontwerpen van een cursus. Op deze manier beschouwen ze het toevoegen van koppen aan een document of alternatieve tekst als essentieel onderdeel van het leveren van een persoonlijke leerervaring van hoge kwaliteit voor studenten. Je hebt eerst inzicht nodig in de bestaande cultuur om een cultuurverandering teweeg te brengen. Onze pogingen bij CFE om de faculteitsbehoeften te herkennen, hebben geholpen bij het ontwikkelen van dat begrip en vertrouwen. Wanneer je je Ally-pilot gebruikt om te leren over faculteitsovertuigingen, beter te worden in toegankelijkheid en je inhoudsverbeteringsprocessen te verfijnen, kan dit het begin zijn van een culturele verschuiving. Cursusleiders beschouwen toegankelijkheidstaken dan niet meer als vervelend werk, maar als essentieel onderdeel voor de vorderingen en het succes van studenten.