Ett steg i taget
med Nikki Stubbs och Pam Warren, Technical College System of Georgia

Universitetskontext: uppfylla arbetsstyrkans behov

Technical College System of Georgia (TCSG) består av 22 college på 85 platser och utgör en motor för karriärs- och arbetsstyrkeutveckling, då 98 % av våra 27 000 utexaminerade studenter förra året fick anställning eller fortsatte att utbilda sig. Som en del av vårt mål att öka studenternas tillgång till prisvärd inlärning och utbildning av hög kvalitet erbjuder vi genom karriärsbidraget HOPE gratis utbildning för berättigade studenter som registrerar sig på ett program med koppling till en av Georgias strategiska branscher. Våra kursplaner och standarder riktas in mot företags- och branschkrav medan våra partnerskap med Georgias fyraåriga universitet och college erbjuder sömlös övergång för studenter som vill utöka sina akademiska ansträngningar.

Map of TCSG’s 22 colleges across the state of Georgia
Map of TCSG’s 22 colleges across the state of Georgia

Mål för Ally: skapa en känsla av riktning

Vårt team på Georgia Virtual Technical Connection (GVTC) arbetar med alla våra 22 college för att hjälpa dem att stärka sina onlineerbjudanden och förbättra sin användning av digitala verktyg. Efter en inledande satsning från collegens håll för att ta itu med tillgängligheten på sina egna webbplatser började vi ta de första stegen för att stötta collegen i deras arbete med att åtgärda tillgänglighetsproblem i sitt kursinnehåll, med fokus på fem områden med stor genomslagskraft: bilder, stilar, organisering av innehåll, länkar och färg. Att hjälpa lärarna att åtgärda sina tillgänglighetsproblem krävde som väntat mer än bara att skicka dem en checklista via e-post och hänvisa dem till WCAG-standarderna, men det fick igång en konversation.

Vi ansåg att Ally skulle hjälpa oss att upplysa lärarna och ge dem de insikter som krävdes för att tillämpa ett mer upprepande tillvägagångssätt för att förbättra ett innehållsobjekt i taget.

Bara några månader efter att vi inledde vårt initiativ publicerade US Access Board sin checklista 508 Refresh som krävde att campus skulle efterleva kraven för digital tillgänglighet vid årsslutet. Detta gav naturligtvis upphov till en känsla av panik hos lärarna, som under press från ett sådant påbud kanske skulle ha övervägt att ändra formatet på sina kursmiljöer. Vi behövde verktyg som hjälpte oss att få en strategisk förståelse för de utmaningar som låg framför oss och erbjuda ett bättre stöd till lärarna. Och det var då vi upptäckte Ally.

Implementeringsstrategi: bli bättre i dag

För vårt team på GVTC var upprättandet av konsekvent kommunikation och skapandet av pålitliga utbildningsresurser för våra college avgörande i förberedelserna för lanseringen av Ally. Genom att samarbeta med våra ”kontaktpersoner” (Points of Contact, POC) vid samtliga college använde vi en ”utbilda utbildaren”-strategi för att utforma lärarkommunikation om syftet med Allys indikatorer och betona att lärarna inte behövde åtgärda allt på en gång eller börja radera innehåll från sina kurser.

Vi ville vara tydliga: Målet är att inte vara perfekt i slutet; målet är att bli bättre i dag.

Vi skapade moduler och kurspaket som omfattade tillgänglighet och universell design för lärande i våra utbildningsresurser och fokuserade på de sätt som tillgängligt innehåll kan gynna inlärningsupplevelsen och resultaten för alla studenter. Vi drog fördel av befintliga Blackboard-resurser för att utforma vårt utbildningsinnehåll och ökade vår närvaro vid fakulteternas utvecklings- och konsortiummöten. I syfte att hjälpa lärarna övervinna missuppfattningar om att tillgängligt innehåll var tråkigt innehåll tillämpade vi Thomas Tobins tillvägagångssätt ”plus ett”, vilket uppmuntrar lärare att erbjuda studenter ett alternativ för innehåll som kan ha tillgänglighetsproblem.

Utvärdering och resultat: framgångsmodeller

Vi implementerade Ally på alla 22 college på samma dag och resultateten var upplysande. Samtidigt som vi hade ett berg av arbete med innehållsåtgärder framför oss erbjöd Ally de nödvändiga svaren på frågorna ”varför” och ”hur” om tillgänglighet för lärare inom sin kurs, vilket gjorde processen mindre skrämmande och mer vägledd. Även några lärare som till en början var motståndare till tillgänglighetsbestämmelserna uppskattade att få tillgång till ett verktyg som införde transparens i processen. Varje college utformade sin egen lanseringsstrategi för Ally, vilket gjorde att vi – från ett systemperspektiv – kunde analysera vilka initiativ som gav de bästa resultaten. Deras lärosätesrapporter visade positiva ökningar av tillgänglighetspoängen på alla 22 college, med två skolor som fick en ökning på 36 % under en enda termin! Ett colleges kontor för distansutbildning skickade ut veckovisa tips och tricks för lärare med fokus på ett enskilt problem som förklarades i en mikrolärningsguide på en sida.

”Jag har upptäckt att när du väl ändrar ditt tänkesätt och övergår till en helt inkluderande lärmiljö är det exponentiellt enklare att skapa utbildningsmaterial än att göra saker på det gamla sättet” – lärare

Det andra colleget upprättade ett internt mål om att nå 90 % tillgänglighet i alla kurser och prioriterade sin åtgärdssupport. De började med kurser som hade studenter med kända funktionsnedsättningar. Colleget införde också en obligatorisk tillgänglighetsutbildning för lärare och använde en ”huvudkurs”-modell för att särskilja kurser som hade nått 90 % tillgänglighet.

Graph showing varying levels of improvement in Ally accessibility score across the 22 colleges.
Graph showing varying levels of improvement in Ally accessibility score across the 22 colleges.

Viktiga insikter: en sak i taget

När man ställs inför ett berg av otillgänglig information, resulterar ett försök att bestiga den brantaste backen och åtgärda allt på en gång troligtvis i mycket motstånd och frustration. Utforma istället en strategi som matchar era styrkor och som drar nytta av tillgängliga resurser – som Allys kommunikations- och adoptionsverktyg – för att underlätta resan. Genom att titta på den bästa praxis som framkom under 22 lanseringar av Ally upptäckte vi att college kan öka sin tillgänglighetspoäng avsevärt genom att tillämpa ett tålmodigt, upprepande tillvägagångssätt för att åtgärda innehållsproblem. I syfte att underlätta för våra college finjusterar vi vårt sätt att spåra framgång och användningen av Ally så att vi kan svara bättre på lärarnas behov i takt med att de tar nästa steg på sin resa mot inkluderande lärande.