Push-aviseringar visas på din mobila enhet för kurshändelser. Svep från aviseringen för att visa innehållet. Typen av push-aviseringar som genereras beror på om du har det ursprungliga gränssnittet eller Ultra-gränssnittet för Blackboard Learn.

Har jag det ursprungliga gränssnittet eller Ultra-gränssnittet?

Push-aviseringar för det ursprungliga gränssnittet.

Push-aviseringar visas på din mobila enhet för de här händelserna om ditt lärosätes system har det ursprungliga gränssnittet.

 • Kursanslag
 • Testet är tillgängligt
 • Testet ska lämnas in eller är försenat
 • Nya resultat
 • Nytt kursmaterial
 • Ny kurs som blivit tillgänglig

Push-aviseringar genereras för kursanslag, men inte för systemanslag. Systemanslag visas i appens aktivitetsflöde. Systemanslag visas eventuellt även i Anslag inom kurser, om avsändaren har valt det alternativet.

I vissa situationer kan Blackboard-appen på iOS ta emot ytterligare aviseringstyper förutom de listade aviseringstyperna. Android visar endast de listade aviseringstyperna.

Push-aviseringar för Ultra-gränssnittet.

Push-aviseringar visas på din mobila enhet för de här händelserna om ditt lärosätes system har Ultra-gränssnittet. Du kan välja vilka typer av push-aviseringar för Ultra-gränssnittet du vill få.

 • Nytt innehåll
 • Diskussionsinlägg och svar från din lärare
 • Diskussionssvar i en tråd du skapat
 • Nya resultat och ny återkoppling
 • Inlämningsdatum* för endast dessa innehållstyper.
  • Prov
  • Uppgifter
  • Diskussioner
  • Manuella resultatkolumner
 • Ytterligare påminnelser om inlämningsdatum  – du kan ställa in ytterligare påminnelser för ett specifikt antal dagar före inlämningsdatumen

*Push-aviseringar för inlämningsdatum visas alltid och kan inte stängas av som andra push-aviseringstyper.

Slå ¨på eller ändra aviseringsvisning på din enhet

Välj OK om din mobila enhet frågar om du vill tillåta aviseringar från Blackboard-appen.

Du kan ändra hur enheten visar aviseringar och slå på eller stänga av dem.

 • iOS: Gå till Inställningar. Välj Aviseringar och leta rätt på Blackboard i listan över appar.
 • Android: Gå till Inställningar. Gå till Appar, välj Blackboardoch tryck på Aviseringar.

Ändra de typer av push-aviseringar som du får

Får du för många Push-aviseringar? Logga in på ditt Blackboard-webbkonto på datorn för att ändra de typer av aviseringar som du får.

Om du  har det ursprungliga gränssnittet och du inte kan redigera mobilaviseringar har Blackboard-administratören för ditt lärosäte ställt in dem så att de alltid är på eller av.

Får du inga push-aviseringar? Se till att du aktiverar aviseringar för ditt Blackboard-webbkonto OCH på din mobila enhet.