Push-aviseringar visas på din mobila enhet för kurshändelser. Svep från aviseringen för att visa innehållet. Typen av push-aviseringar som genereras beror på om du har det ursprungliga gränssnittet eller Ultra-gränssnittet för Blackboard Learn.

Har jag det ursprungliga gränssnittet eller Ultra-gränssnittet?

Slå på eller ändra aviseringsvisning på din enhet

Välj OK om din mobila enhet frågar om du vill tillåta aviseringar från Blackboard-appen.

Du kan ändra hur enheten visar aviseringar och slå på eller stänga av dem.

 • iOS: Gå till Inställningar. Välj Aviseringar och leta rätt på Blackboard i listan över appar.
 • Android: Gå till Inställningar. Gå till Appar, välj Blackboardoch tryck på Aviseringar.

Ursprungliga gränssnittet

Push-aviseringar visas på din mobila enhet för de här händelserna om ditt lärosätes system har det ursprungliga gränssnittet.

 • Kursanslag
 • Testet är tillgängligt
 • Testet ska lämnas in eller är försenat
 • Nya resultat
 • Nytt kursmaterial
 • Ny kurs som blivit tillgänglig

Push-aviseringar genereras för kursanslag, men inte för systemanslag. Systemanslag visas i appens aktivitetsflöde. Systemanslag visas eventuellt även i Anslag inom kurser, om avsändaren har valt det alternativet.

När en lärare ändrar en inlämningsdag genereras en ny avisering om Inlämning av prov. Push-aviseringen visar inte att det är ett ändrat inlämningsdatum.

I vissa situationer kan Blackboard-appen på iOS ta emot ytterligare aviseringstyper förutom de listade aviseringstyperna. Android visar endast de listade aviseringstyperna.

Ultra-gränssnittet

Push-aviseringar visas på din mobila enhet för de här händelserna om ditt lärosätes system har Ultra-gränssnittet. Du kan välja vilka typer av push-aviseringar för Ultra-gränssnittet du får.

 • Kursanslag*
 • Nytt innehåll
 • Diskussionsinlägg och svar från din lärare
 • Diskussionssvar i en tråd du skapat
 • Nya resultat och ny återkoppling
 • Inlämningsdagar** för endast dessa innehållstyper
  • Prov
  • Uppgifter
  • Diskussioner
  • Manuella resultatkolumner
 • Ytterligare påminnelser om inlämningsdag  – du kan ställa in ytterligare påminnelser för ett specifikt antal dagar före inlämningsdagarna

*I de flesta fall aktiveras push-aviseringar för anslag på systemnivå. I nuläget kan du inte kontrollera push-aviseringar för anslag i appen eller webbvyn för Blackboard Learn. Om du inte får några push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser ska du kontakta din skolas Blackboard supportavdelning.

**Push-aviseringar för inlämningsdag visas alltid en dag före sista inlämningsdag och kan inte stängas av som andra typer av push-aviseringar.

När en lärare ändrar en inlämningsdag genereras en ny avisering om Inlämning av prov. Push-aviseringen visar inte att det är ett ändrat inlämningsdatum.

Ändra de typer av push-aviseringar som du får

Får du för många Push-aviseringar? Du kan anpassa vilka aviseringar som ska skickas till din enhet.

Får du inga push-aviseringar? Se till att du aktiverar aviseringar för ditt Blackboard-webbkonto OCH på din mobila enhet.

Ursprungliga gränssnittet

Om ditt lärosäte har Original-gränssnittet kan du logga in på ditt Blackboard-webbkonto på din dator. Du kan inte ändra push-aviseringar från appen.

Webbvy för Original-gränssnittet: ändra push-aviseringsinställningar

Om du har Original-gränssnittet och du inte kan redigera mobilaviseringar har Blackboard-administratören för ditt lärosäte ställt in dem så att de alltid är på eller av.

Ultra-gränssnittet

Du kan ändra vilka händelser som skickar push-aviseringar till din enheter från appen eller i webbvyn av Blackboard Learn med Ultra-gränssnittet.

I appens huvudmeny trycker du på Inställningar. Välj push-aviseringar och ställ in dina inställningar. Ändringar du gör i appen återspeglas i webbvyn för Blackboard Learn och vice versa.

Webbvy för Ultra-gränssnittet: ändra push-aviseringsinställningar