Push-aviseringar visas på din mobila enhet för de här händelserna:

  • Kursanslag
  • Testet är tillgängligt
  • Testet ska lämnas in eller är försenat
  • Nya resultat
  • Nytt kursmaterial
  • Ny kurs som blivit tillgänglig

Push-aviseringar genereras för kursanslag, men inte för systemanslag. Systemanslag visas i appens aktivitetsflöde. Systemanslag visas eventuellt även i Anslag inom kurser, om avsändaren har valt det alternativet.

Push-aviseringar är endast tillgängliga för system som kör Blackboard Learn med Original-gränssnittet. Push-aviseringar är just nu inte tillgängliga för Ultra-gränssnittet eller Ultra-kurser.

Har jag Original-gränssnittet eller Ultra-gränssnittet?

I vissa situationer kan Blackboard-appen på iOS ta emot ytterligare aviseringstyper förutom de listade aviseringstyperna. Android visar endast de listade aviseringstyperna.

Slå på eller ändra inställningarna för aviseringar på enheten

Välj OK om din mobila enhet frågar om du vill tillåta aviseringar från Blackboard-appen.

Du kan ändra hur enheten visar aviseringar och slå på eller stänga av dem.

  • iOS: Gå till Inställningar. Välj Aviseringar och leta rätt på Blackboard i listan över appar.
  • Android: Gå till Inställningar. Gå till Appar, välj Blackboardoch tryck på Aviseringar.

Ändra Push-aviseringar i ditt Blackboard-konto

Får du för många Push-aviseringar? Logga in på ditt Blackboard-webbkonto på datorn för att ändra de typer av aviseringar som du får. Om du inte kan redigera dina mobilaviseringar har lärosätets Blackboard-administratör ställt in dem så att de alltid är på eller av.

Får du inga Push-aviseringar? Se till att du aktiverar aviseringar för ditt Blackboard-webbkonto OCH på din mobila enhet.