Blackboard strävar efter att tillhandahålla varor och tjänster som kan användas av alla, oavsett ålder, förmåga eller situation.

Blackboard-appen har från början utformats så att den fungerar med hjälpmedelsfunktionerna i iOS och Android. Med de här funktionerna blir mobilt innehåll tillgängligt för de som har en fysisk funktionsnedsättning eller nedsatt syn eller hörsel.


Hjälpmedelsfunktioner i iOS

VoiceOver: en skärmläsare som gör att användarna kan navigera i telefonen med gester och trycka på skärmen och få uppläst vad det är de trycker på.

Zoom: ett förstoringsverktyg som används för att förstora något som visas på skärmen från 100 till 1 500 procent

Färgfilter. visningsanpassningar för finjustering av färger, nyanser och toner som hjälp för dem som lider av nedsatt syn och färgblindhet

Reglagestyrning: ett navigeringsverktyg för att styra enheten genom Bluetoothansluten maskinvara med reglage för användare med fysisk funktionsnedsättning eller begränsad motorik

AssistiveTouch: en meny på skärmen för navigering och funktioner som används istället för mer avancerade handlingar som att trycka på hemknappen eller trycka på två ställen på skärmen samtidigt.

Läs mer om hjälpmedelsfunktionerna i iOS


Hjälpmedelsfunktioner i Android

TalkBack. en skärmläsare som ger återkoppling både i vibrationer och tal för hjälp med navigering, meddelanden och aviseringar

Utseendeinställningar. inställningar för justering av skärmvisning, teckenstorlek, färger och kontrast och förstoring

Brytarstyrning. sätt att styra enheten med knappar istället för att peka på skärmen. Vid brytarstyrning används externa brytare, tangentbord eller alternativa knappar som finns på enheten.

Läs mer om hjälpmedelsfunktionerna i Android