Kapsayıcı Bir Kültür Oluşturmanın İlk Adımları
Dr. Bryan Berrett ve Walt Hebern ile

Üniversite İçeriği: “Öğrencilerin ve Fakültenin Başarısını Destekleme”

Kaliforniya'nın Central Valley bölgesinde bulunan Kaliforniya Devlet Üniversitesi Fresno, çok çeşitli kültürlere ve dillere sahip 22.000'den fazla öğrenciye yüksek öğretim fırsatları sağlıyor. Kampüs genelinde tüm öğrenciler için adil ve kapsayıcı bir öğrenim ortamı sağlama çabalarımızın bir parçası olarak Fakülte Mükemmellik Merkezimiz (CFE) fakültenin öğretim ve öğrenimi iyileştirmede yeni teknolojilerden yararlanmasını destekliyor. Fakülteyle birlikte yaptığımız çalışmalar farkındalık oluşturmaya yönelik fırsatları bilinçli bir şekilde oluşturuyor ve kurs materyallerinin iyileştirilmesinde bilgi ve becerileri arttırmak için stratejik eğitimler sağlıyor.

Ally'ın Hedefleri: Değişim Süreçlerini Tasarlama

Daha kapsayıcı bir kampüs olmak için sadece kurs dosyalarındaki erişilebilirlikle ilgili sorunları çözmekten daha fazlası gerekir. Fakültenin evrensel öğrenim ilkeleri tasarımını ve erişilebilirlikle ilgili en iyi uygulamaları kurslarına en başından itibaren uygulamaya başladıkları kültürel bir dönüşüm ister.

Fresno Devlet Üniversitesi'nde bu kültürel değişimi uygulamaya çalışırken fakültenin kurslarındaki erişilebilirlik sorunlarını belirleyip çözmesine ve erişilebilir içeriklerin tüm öğrencilere yarar sağlayabilen yüksek kaliteli alternatif biçimlere nasıl olanak verdiğini birinci elden gözlemlemesine yardımcı olacak bir araç olarak Ally'ı kullandık. Bu değişim süreçlerinde çok önemli bir unsur olan CFE, fakültede son üç yıldır bir destek ve güven ortamı oluşturuyor. Ally deneme programımızı düzenlerken mevcut materyallerde değişiklik yapmada ve fakülteyi erişilebilir dosyalar oluşturma konusunda eğitmede en etkili süreçleri öğrenmek istedik.

En iyi uygulamaları desteklemek için öğrenimde evrensel tasarıma, öz yeterliliğe ve fakülte sohbetlerimize katılma konularına vurgu yaptık. Ayrıca öğrencilerin alternatif biçimlerin kullanımı ve biçimlerin kalitesinden memnun olup olmadıkları gibi konularda görüşlerini almak istedik. Akademik işlerde yönetsel bir destek almak da iletişim planımızın çok önemli bir parçasıdır.

Ally, kurs materyallerinde değişiklik yapma kolaylığı ve öğrenci başarısını önemli oranda etkileyen pedagoji konularında fakülteyle sohbet edebileceğimiz bir platform sağlıyor.” ~ Dr. Dennis Nef, Müdür Yardımcısı

Uygulama Stratejisi: Süreci Belgeleme

2018 Bahar dönemi deneme uygulamasına 43 kurs katıldı, bu dönemde, dosya iyileştirme konusunda harcanan zamanı dikkatle belgeledik, mesleki gelişim çalışmalarımızda hassas değişiklikler yaptık ve ekipler arasında işbirliğini geliştirdik. Atölye çalışmaları sırasında, öğrenim ortamının erişilebilirliğini izlemek için Ally'ın renkli göstergelerinin amacını açıklamak üzere, dürbünle denizin güvenliğini kontrol eden bir cankurtaran benzetimini kullandık. Temel bir UDL ilkesi olarak tüm öğrencilerin kurs içeriklerine daha iyi erişmek için ek kaynak olarak kullanabileceği alternatif dosya biçimlerinin otomatik olarak oluşturulmasına vurgu yaptık.

Kurs dosyalarının erişilebilirlik sorunlarını çözmede eğitmenleri destekleyerek deneme kurslarının %50'sinde dört saat içinde başarıyla değişiklik yapıldığını belirledik.

Deneme programımızı hazırlarken çeşitli Blackboard erişilebilirlik hizmet çalışmaları yaptık; bunlar arasında mesleki gelişim için fikirler vermek üzere "eğitmeni eğit" atölye çalışması ve bir iletişim planı geliştirmeye yardımcı olmak için bir strateji danışması sayılabilir. Fikirlerimiz ve süreçlerimizle ilgili geri bildirimler toplamak, liderlikten öğrenci başarısına kadar kapsamlı bir kampüs çalışması ortaya koymak için stratejimizin çeşitli unsurlarını mercek altına aldı.

Henry Madden Library at California State, Fresno, home of the Center for Faculty Excellence

Değerlendirme ve Bulgular: Değişim mümkündür (ve karmaşık bir süreçtir)

Deneme kurslarımıza katılan öğrencilerle yaptığımız ankette, alternatif dosya biçimlerine erişen öğrencilerin %89'unun, indirdikleri alternatif biçimlerden memnun veya son derece memnun olduğunu gördük. Öğrenciler mobil erişimin zayıf olmasının içerik erişimi için en yaygın engellerden biri olduğunu bildirse de, deneme programında biçimlerden kısmen haberdar olmadığı için bunları kullanmayan öğrenciler de vardı. Öğrenciler aynı zamanda içeriklerin düzenlenme biçimindeki zayıflıklar gibi pedagojik engellerden de bahsetti.

Bir kursun erişilebilirlik tabanını belirlemek için Ally'ın CSV biçiminde dışa verilen kurum raporlarını kullanarak, dosyalardaki sorunlarda zaman içinde görülen iyileşmeyi izledik ve 43 kursta ortalama erişilebilirlik puanının %38'den %77'ye yükseldiğini gördük. Kurs dosyalarında erişilebilirlik sorunlarını düzeltmek 5 dakikadan 1 saate (hatta daha fazla) kadar değişebiliyor, en çok da taranmış PDF dosyalarında zaman harcanıyordu. Ayrıca, erişilebilir hale getirilemeyen dosyaları da belirledik. Bunlar, bilgi grafikleri gibi kullanıcılara bilgi verme amaçlı veya müzik notaları gibi daha karmaşık çözümler gerektiren dosyalardı.

Ally'ın Fresno Devlet Üniversitesi'ne sağladığı mükemmel araç, bizi ADA uyumluluğunun da ötesine, evrensel tasarım sürecine taşıyor. Ally yoluyla kullanılabilen pek çok alternatif biçim, kurs materyallerine erişmeleri için öğrencilere mükemmel seçenekler sunuyor.” ~ Fakülte İşleri Geçici Müdür Yardımcısı Dr. Rudy Sanchez

Ally'ı ve UDL'yi eğitimlerimize kattığımızda eğitmenlerin erişilebilirlik konusunda daha proaktif bir yaklaşım sergilediğini de gördük. Ortalama %50 erişilebilirlik puanıyla başlayan 67 yaz kursuna kıyasla, eğitim almış ve şu anda DISCOVERe fakültemiz tarafından yeniden tasarlanan 58 kurs, ortalama %67'lik bir erişilebilirlik puanıyla başlıyor. Ally eğitimiyle birlikte, 60 yeni fakültede toplam 171 kurs, 2018 Sonbahar dönemine ortalama %75 erişilebilirlik puanıyla başlıyor.

Bilgece Sözler: Erişilebilirliği Günlük Uygulama Haline Getirin

Ally ve kapsayıcı kurs tasarımı, şu anda yeni fakültemiz için öğrenime yönelik iki ilave gün seçeneğiyle altı günlük eğitim içeren hazırlık sürecinde kullanılıyor. Erişilebilirlik uygulamalarının, her eğitmenin kurs tasarımı iş akışının doğal bir parçası olmasını istiyoruz. Böylece bir belgeye başlık veya bir görüntüye alternatif metin eklediklerinde eğitmenler, bu adımları, öğrencilere yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş öğrenim deneyimi sağlama sürecinin temel bir parçası olarak düşünmeye başlayacaklardır. Kültürel değişimi oluşturmak için, öncelikle mevcut kültürü etraflıca bilmeniz gerekir. CFE'deki, fakültenin ihtiyaçlarını anlamaya yönelik çalışmalarımız da bu anlayışı ve güveni geliştirmeye yardımcı olmuştur. Fakültenin erişilebilirlik konusundaki düşüncelerini ve beceri düzeylerini öğrenmek ve içerik iyileştirme süreçlerinizi analiz edip hassas değişiklikler yapmak için Ally deneme programınızı kullanmak, eğitmenlerin artık erişilebilirlik görevlerini günlük işler olarak ancak öğrencinin öğrenimi ve başarısı için temel uygulamalar gibi gördüğü söz konusu kültürel değişimin tohumlarını ekmeye başlamanıza yardımcı olabilir.