Brukar du lagra filer i molnet så att du kan komma åt dem oavsett var du är? Du kan länka dina molnlagringskonton till Blackboard-appen för att enkelt kunna bifoga filer till uppgifter och diskussioner.

Mer om hur du använder molninnehåll i tester och uppgifter

Mer information om att bifoga filer i diskussioner

Med iOS kan du lägga till filer från appen Filer, OneDrive®, Google Drive™ eller Dropbox.

Visa alla molnkonton

 1. Tryck på menyikonen och öppna Inställningar. Menyikonen visas när du inte befinner dig i en kurs.
 2. Tryck på Länkande konton.
 3. Välj appen Filer, OneDrive, Google Drive eller Dropbox.
 4. Följ uppmaningarna från molntjänsten och logga in.
 5. Du får en bekräftelse från molntjänsten om att du är inloggad. Du kan ändra eller ta bort kontot för den här tjänsten. Du kan länka till ett konto för varje molntjänst.
 6. Tryck på pilen bakåt för att gå tillbaka till Länkade konton. Gå tillbaka till Inställningar genom att klicka på pilen igen.
 7. Tryck på menyikonen för att navigera till en kurs.

Appen Filer i iOS

Du kan öppna andra molnbaserade lagringstjänster som är installerade på enheten via Blackboard-appens integrering med Filer i iOS.

 1. Installera en molnlagringstjänstapp på enheten och logga in på tjänsten. Du kan till exempel installera Google Drive-appen och logga in.
 2. Öppna appen Filer i iOS på enheten.
 3. Navigera till Platser.
 4. Tryck på Ändra.
 5. Svep för att aktivera de externa appar som du vill använda i Filer. När du sedan väljer Filer i Blackboard-appen för diskussionsbilagor (endast Original-kurser) eller utvärderingsbilagor kan du komma åt denna molnlagringstjänst.

Mer om appen Filer i iOS

Android

Android använder sitt operativsystem för att bifoga filer från alla de molnlagringsappar som du har installerat på enheten.

 1. Tryck på Lägg till innehåll från ett test- eller uppgiftsförsök i appen. Tryck på Lägg till filer i ett diskussionssvar.
 2. Välj ett område i enhetslagringen eller en molnlagringstjänst. Om du inte ser listan över alla tillgängliga områden trycker du på menyknappen för att gå tillbaka till menyn Öppna från och välja en annan filplats.
 3. Följ uppmaningarna från molntjänsten och logga in vid behov.
 4. Välj en fil att bifoga.

Blackboard-appen är inte knuten till eller på något sätt sponsrad av Dropbox, Inc.

©2020 Google LLC All rights reserved.Google Drive™ är ett varumärke som tillhör Google LLC

OneDrive® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Blackboard-appen är inte knuten till eller på något sätt sponsrad av Dropbox, Inc.

© 2015 Google Inc. Med ensamrätt. Google Drive™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

OneDrive® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.