Datadrivna strategier för inkluderande lärande
med Eric Kunnen, Assoc. Direktör, eLearning and Emerging Technologies

Universitetskontext: stadgar för inkludering och jämlikhet

Grand Valley State University (GVSU) som nyligen utnämndes till ett av de bästa allmänna regionala universiteten i mellanvästern av U.S. News och World Report har åtagit sig att tillhandahålla ett mer inkluderande campus för närmare 25 000 studenter genom flera program och initiativ. Universitets vision och värdegrund lyfter fram engagemanget i att tillhandahålla en inkluderande lärandemiljö för alla studenter. Division of Inclusion and Equity koordinerar en ADA Advisory Council som inkluderar studenter, kollegie- och personalrepresentanter som träffas under året för att diskutera strategier för att förbättra stödet för handikappade på campus. Varje år är campus värd för en Teach-In som fokuserar på diskrimineringsproblem som relaterar till ras, etnicitet, könsuttryck, sexuell läggning, förmåga och klass för att uppmuntra campuskonversationer runt vikten av inkluderande och jämlikhet.

Grand Valley State University’s (GVSU) Mary Idema Pew Library Learning and Information Commons

Mål för Ally: medvetenhet, kapacitet och insikt

Distansutbildningarna fortsätter att växa vid universitet med fler än 5 000 registrerade på online- och hybridkurser varje termin. Dessutom ser GVSU ökningar i användningen av öppna utbildningsresurser, tillsammans med fortsatt anpassning av digitalt undervisningsmaterial av närmare 1 800 fakultetsmedlemmar. Dessa krav tillsammans med mer fokus på ADA-efterlevnad har skapat unika utmaningar för avdelningarna för eLearning, Emerging Technologies och Disability Support Resources (DSR) vars uppgifter är att stödja fakulteten och lära sig studenternas behov. Tillgänglighetssupport fokuserar på de 1 600 GVSU-studenter, fakultetsmedlemmar och personal som har registrerat sig på DSR-kontoret, men att säkerställa att alla studenter har lika möjligheter att lyckas i den digitalt orienterade inlärningsupplevelsen har blivit en viktig prioritet för campus. GVSU:s Academic Senate etablerade en Accessibility Task Force för att utreda befintliga tillgänglighetshinder som fakultetsmedlemmar och studenter står inför och att göra rekommendationer för beslutsfattande gällande tillgänglighetsärenden, såsom att ta fram riktlinjer för undertextad media som ska stödja universitetets webbtillgänglighetspolicy.

Allys indikatorer är en första introduktion till ett mycket större kulturskifte, ett skifte från att leva upp till en standard som lagen kräver till en mer jämlik anpassning för alla. I ett bredare perspektiv visar de att det finns mycket som alla vid universitetet kan göra för att hjälpa till att skapa inkluderande tillvägagångssätt. – Hunter Bridwell

För att bemöta tillgänglighetsproblem med kursfiler utvecklades Ally med tre mål i åtanke: 1) Öka lärarmedvetenhet om vikten av tillgänglighet och Universal Design for Learning (UDL) för alla studenter; 2) Bygga upp kapacitet för fakulteten att skapa tillgängligt innehåll och 3) Förbättra insikten på lärosätesnivå för att hjälpa till att säkerställa att kursinnehåll lever upp till tillgänglighetsstandarderna.

Implementeringsstrategi: riktade meddelanden och support

Efter att ha spenderat två månader på att implementera Ally och förbereda vår implementeringsstrategi blev Ally tillgängligt för alla fakultetsmedlemmar och studenter den 21 juni 2018. Implementeringen av Ally under sommaren gjorde det möjligt för oss att starta med ett mindre antal kurser så att vi bättre kunde mäta responsen från kollegiet och förfina support- och utbildningsinsatserna. Den initiala meddelandefunktionen inkluderade riktade meddelanden och e-postnyhetsbrev, sociala medier och bloggar och en reklamkampanj för Blackboard Learns portal. Ally och Panopto (som har stöd för undertextning av video) togs upp som del av den nya fakultetsorienteringen för första gången under höstterminen 2018. Dessa program inkluderas dessutom i en obligatorisk utbildning för dem i fakulteten som är nybörjare när det gäller online-undervisning.

Med hjälp av vår lärosätesrapport identifierade vi de tre mest förekommande tillgänglighetsproblemen: saknade dokumentrubriker, bilder utan alternativa beskrivningar och dokument med kontrastproblem. Vi skapade tipsblad och utbildningar med inriktning på dessa problem som ett komplement till Allys läraråterkoppling. Vi distribuerade även en enkät till lärarna tidigt under vårt införande för att få återkoppling så att vi skulle förstå hur fakulteten reagerade på Ally-indikatorerna i ett försök att förbättra våra supportinsatser och meddelandefunktioner.

Nästa termin planerar teamet att använda Allys rapport- och användardata för att dra igång en vänskaplig tävling mellan lärosätena, där den som förbättrat sig mest får ett litet stipendium i sitt namn för att hylla deras engagemang i inkluderande lärande.

Utvärdering och resultat: att demonstrera påverkan med data

Ihärdiga meddelandeinsatser gällande Allys alternativa format för studenter har satt igång snacket på campus och nyligen körde studenttidningen en förstasidesartikel som hette: ”Blackboard Ally tillhandahåller resurser för att förbättra tillgängligheten.” Som ett resultat av den ökade medvetenheten om fördelarna med tillgänglighet för alla elever har vi sett en ökning i närvaron av fakultetsmedlemmar på våra tillgänglighets- och UDL-workshopar.

Allys användningsdata har också hjälpt oss med information till våra meddelandekampanjer på campus. Sedan vår sommarlansering har lärare hanterat Ally-indikatorer 3 100 gånger i över 1 200 kurser och 138 lärare har gjort korrigeringar av mer än 460 filer. Med kursinformation tillgänglig i lärosätesrapporten har vi engagerat fakultetsmedlemmar som har förbättrat sina kursfiler och visat ett engagemang för inkluderande lärande. Härnäst kommer teamet för eLearning and Emerging Technologies att erbjuda assistans och uppmuntran till fakultetsmedlemmar för att de har implementerat UDL-principer i sina kurser.

Fram till idag har studenter hämtat över 6 800 alternativa format i 1 150 kurser och vi delar dessa data med fakulteten och administratörerna för att demonstrera Allys inverkan på studenternas inlärningsupplevelse.

Viktiga insikter: en skalbar lösning

Att försöka få till ändring och skala inverkan för en ny teknik på ett campus med nästan 25 000 studenter och 1 800 fakultetsmedlemmar kräver ett strategiskt och kreativt tillvägagångssätt. När det gäller tillgänglighet för kursinnehåll i Blackboard kan detaljerad information om befintliga problem och framsteg döljas, detta leder ofta till en mentalitet med mottot "om jag inte ser det finns det inte". Utan tillgänglighetsinformation kan det bli ännu mer utmanande att designa och implementera effektiva strategier. Med Allys tillgänglighetsinsikter och användningsrapporter kan GVSU på ett effektivare sätt ta fram data för att både informera insatser och demonstrera påverkan för att driva på ytterligare anpassningar och skapa ett återkopplingskretslopp som är både hållbart och skalbart. Att kunna visa upp påtagliga resultat genom nedladdningar av alternativa format och lärarkorrigeringar och infoga dessa resultat i kreativa meddelanden som når ut till de många kanaler som en stor institution har kan hjälpa till att skapa momentum på vägen mot ett mer inkluderande campus för alla studenter.