Granska och förbättra kurstillgängligheten vid ditt lärosäte med Blackboard Ally.

Blackboard Ally är ett verktyg som kan integreras sömlöst i ditt hanteringssystem för lärande (LMS) för att ge en överblick över lärosätets tillgänglighet.

Har du inte Ally? Gå till vår webbplats och begär en demo.


Konfigurera Ally i ditt LMS

Vi sköter konfigurationen åt dig. Om du inte har Ally installerat kontaktar du din Blackboard-representant eller skickar in en begäran på Behind the Blackboard

Konfigurera Ally i Blackboard Learn

Installera och konfigurera Ally för Moodle på egen server

Konfigurera Ally i Instructure Canvas


Konfiguration av Ally

Vi ger dig information om hur du öppnar Konfiguration av Ally under konfigurationen. Om du inte har åtkomst kan du skicka in en begäran på Behind the Blackboard.

Konfigurera Ally i Blackboard Learn

Installera och konfigurera Ally för Moodle på egen server

Konfigurera Ally i Instructure Canvas

Ally Configure Courses


Configure courses

Go to your Ally Configuration page and turn Ally on for all courses or decide course-by-course. It's up to you.

 1. View how many of your courses use Ally.
 2. Turn Ally on or off for all existing courses. Decide ahead of time if you want it enabled for all future courses as well.
 3. Search for individual courses or filter all course by enabled, disabled, and term.
 4. Turn Ally on or off for individual courses.

Turn Ally on or off for a single course

When Ally is on, instructors and students benefit from the accessibility scores, instructor feedback and alternative formats that Ally provides.

The Institutional report is available for all courses. It doesn't matter if Ally is on or off in a course. The course appears in the Institutional report.

From Ally Configuration, find the course you want to update. Use the Search field and filters to search by course title, course ID and course code.

Select Enable or Disable under the Enabled column to turn Ally on or off.

 • Ally is off: Select Enable course UI integration to turn on
 • Ally is on: Select Disable course UI integration to turn off

Turn Ally on or off for all courses

Not sure if all courses are using Ally or not? At the top of the Ally Configuration page, see how many of your courses are currently using Ally.

When Ally is on, instructors and students benefit from the accessibility scores, instructor feedback and alternative formats that Ally provides.

The Institutional report is available for all courses. It doesn't matter if Ally is on or off in a course. The course appears in the Institutional report.

You can turn Ally on or off in every existing course from the Ally Configuration page. Select Disable/enable all courses and select Disable or Enable.

Select Enable in future courses if you want Ally automatically on in all new courses.

If you don't select this, new courses will not have Ally enabled. If you want Ally on at a later date, turn Ally on for single courses.

After you choose to disable or enable in all courses, you need to confirm your choice. Select Enable or Disable, depending on your choice. Select Cancel if you changed your mind and don't want to change anything.


Turn Ally on for all new courses only

When Ally is on, instructors and students benefit from the accessibility scores, instructor feedback and alternative formats that Ally provides.

The Institutional report is available for all courses. It doesn't matter if Ally is on or off in a course. The course appears in the Institutional report.

Select Enable in future courses if you want Ally automatically on in all new courses.

If you don't select this, new courses will not have Ally enabled. If you want Ally on at a later date, turn Ally on for single courses.

Ally Configure Help Settings


Configure Ally user help settings

Configure custom help messages that display in the Alternative formats and Instructor feedback modals. The custom help messages can be used to point students and instructors to existing institutional documentation, share contact information, and so on. The custom help content can be configured in the Ally Configuration UI, and uses the Markdown format to help provide a structured (and accessible) message.

When no custom message has been configured, the Help links point to these pages in Blackboard help:

 • Alternative formats: This page explains how and when the different alternative formats can be used
 • Instructor help: Everything instructors need to know about Ally in their courses
 1. Go to your Ally Configuration and select Help settings.
 2. Choose the default or custom help option for both the Instructor feedback help and Alternative formats help.
 3. If you choose the custom option, edit the Custom message.

  Use the Markdown format to help provide a structured (and accessible) message.

 4. Select Save changes.

Configure expert help

Give your instructors and students easy access to your team of accessibility experts. Enable expert help to add a way for your users to request more help directly from in the alternative formats and instructor feedback panels.

When a request is made, an email containing the help request and details about the current course, content item and user is sent to the email address you configure.

 1. Go to your Ally Configuration and select Help settings.
 2. Choose Provide custom help for both the Instructor feedback help and Alternative formats help.
 3. Select Enable expert help.
 4. Type the email address for your team of accessibility experts.
 5. Select Save changes.

The Ally API user for the Blackboard Learn integration needs to be given the "Administrator Panel (Users) > Users" or "system.user.view" permission to allow Ally to include the student name and email address in the help request email. The Ally API user for the Moodle integration needs to be given the “moodle/user:viewalldetails” permission to allow Ally to include the student name and email address in the help request email.

Request alternative formats help

Request instructor feedback help