Granska och förbättra kurstillgängligheten vid ditt lärosäte med Blackboard Ally.

Blackboard Ally är ett verktyg som kan integreras sömlöst i ditt hanteringssystem för lärande (LMS) för att ge en överblick över lärosätets tillgänglighet.

Har du inte Ally? Gå till vår webbplats och begär en demo.


Konfigurera Ally i ditt LMS

Vi sköter konfigurationen åt dig. Om du inte har Ally installerat kontaktar du din Blackboard-representant eller skickar in en begäran på Behind the Blackboard

Konfigurera Ally i Blackboard Learn

Installera och konfigurera Ally för Moodle på egen server

Konfigurera Ally i Instructure Canvas


Konfiguration av Ally

Från Konfiguration av Ally kan du aktivera eller inaktivera Ally för alla dina kurser.

Vi ger dig information om hur du öppnar Konfiguration av Ally under konfigurationen. Om du inte har åtkomst kan du skicka in en begäran på Behind the Blackboard.

Gå till din sida för Konfiguration av Ally och slå på Ally för alla kurser eller för en kurs i taget. Du bestämmer!

  1. Visa hur många av dina kurser som använder Ally.
  2. Aktivera eller inaktivera Ally för alla befintliga kurser. Bestäm i god tid om du även vill aktivera det för alla framtida kurser.
  3. Sök efter enskilda kurser eller filtrera alla kurserna efter aktiverat, inaktiverat och termin.
  4. Aktivera eller inaktivera Ally för enskilda kurser.