De første skrittene på veien mot en inkluderende kultur
med Dr. Bryan Berrett og Walt Hebern

Universitetskontekst: «Tilrettelegging for gode resultater hos både studenter og undervisere»

California State University, Fresno, befinner seg i Central Valley i California og tilbyr muligheter for høyere utdanning til over 22 000 studenter fra ulike kulturelle og språklige bakgrunner. Som en del av arbeidet for rettferdige og inkluderende læringsmiljøer for alle studenter støtter Center for Faculty Excellence (CFE) underviseres bruk av nye teknologier for å forbedre undervisning og læring. Arbeidet vårt med underviserne skaper med hensikt muligheter for å øke bevisstheten rundt dette temaet, samtidig som det strategisk tilbyr opplæring som øker undervisernes kunnskap og evne til å utbedre emnemateriell.

Mål for Ally: Design av prosesser for endring

For å bli et mer inkluderende universitet er det ikke nok bare å rette opp i tilgjengelighetsproblemer i emnefiler. Det kreves et kulturskifte der underviserne begynner å inkludere et universalt design for læringsprinsipper og anbefalte fremgangsmåter for tilgjengelighet i emnene sine fra starten av.

I arbeidet med å drive frem dette kulturskiftet ved Fresno State tok vi i bruk Ally som et verktøy som hjalp underviserne med å identifisere og løse tilgjengelighetsproblemer i emnene deres og å observere direkte hvordan tilgjengelig innhold gjør det mulig å lage alternative formater i høy kvalitet som kan være til nytte for alle studenter. CFE er avgjørende for slike endringsprosesser og har jobbet med å bygge opp en atmosfære med støtte og tillit med underviserne i løpet av de siste tre årene. Da vi organiserte Ally-pilotprogrammet, ønsket vi å finne de mest effektive prosessene for å endre eksisterende materiell og lære opp underviserne i hvordan de kan lage tilgjengelige filer.

For å støtte oppunder anbefalte fremgangsmåter har vi lagt vekt på universalt design for læring, mestringstillit og inkludering i samtalene med underviserne. Vi ville også samle inn tilbakemeldinger fra studenter om hvordan de brukte alternative formater, og hvor tilfredse de var med kvaliteten på disse formatene. Det å ha en sponsor innen akademiske temaer har også vært en viktig del av kommunikasjonsplanen vår.

Med Ally har vi fått en plattform vi kan bruke for å starte samtaler med underviserne om hvor lett det er å begynne å gjøre endringer i emnemateriell, og om pedagogikk som kan få en stor innvirkning på studentenes resultater.» – Dr. Dennis Nef, viseprovost

Implementeringsstrategi: Dokumentasjon av fremgang

43 emner var inkludert i pilotprogrammet våren 2018, og her dokumenterte vi nøye tiden som ble brukt til utbedring av filer. I tillegg finjusterte vi tiltakene for faglig utvikling og videreutviklet samarbeidet mellom team. I workshops brukte vi en illustrasjon om en livredder med kikkert som følger med på om vannet er trygt, for å forklare formålet med de fargede indikatorene i Ally når det gjelder å følge med på tilgjengeligheten i læringsmiljøet. Vi trakk frem automatisk oppretting av alternative filformater som ytterligere ressurser alle studenter kunne bruke for å få bedre tilgang til emneinnhold – som er et viktig prinsipp ved UDL.

Ved å hjelpe undervisere med å utbedre tilgjengelighetsproblemer med innholdsfiler erfarte vi at 50 % av emnene i pilotprogrammet ble utbedret på under fire timer.

Da vi forberedte oss på pilotprogrammet, deltok vi også på flere arrangementer for tilgjengelighetstjenester fra Blackboard, deriblant en «lær opp læreren»-workshop for å bidra til å gi inspirasjon til ideer til faglig utvikling, og en strategikonsultasjon for å bidra til å utvikle en kommunikasjonsplan. Innsamlingen av tilbakemeldinger om ideene og prosessene våre satte fokus på de ulike elementene i strategien vår, noe som avdekket en omfattende universitetsinnsats – fra ledelsen til gode studentresultater.

Henry Madden Library at California State, Fresno, home of the Center for Faculty Excellence

Evaluering og funn: Endring er mulig (og komplekst)

Undersøkelsen for studenter som var påmeldt emnene i pilotprogrammet, avdekket at 89 % av studentene som tok i bruk de alternative filformatene, var enten svært fornøyde eller noe fornøyde med nedlastingene av de alternative formatene. Studentene rapporterte at dårlig mobiltilgang var en av de vanligste sperrene for tilgang til innhold, men det fantes også studenter som ikke brukte formatene i løpet av pilotprogrammet – delvis fordi de ikke var klar over at de fantes. Studentene trakk også frem pedagogiske sperrer for innhold, for eksempel dårlig emneorganisering.

Vi brukte CSV-eksportene av institusjonsrapportene i Ally til å fastsette en grunnlinje for tilgjengelighet for ulike emner, og dermed kunne vi spore forbedringer i filproblemene over tid, og vi så at det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet økte fra 28 % til 77 % for de 43 emnene. For emnefiler tok det mellom fem minutter og over en time å utbedre tilgjengelighetsproblemer, og det tok lengst tid for PDF-filer. Vi identifiserte også filer som ikke kunne gjøres tilgjengelige uten å gå på bekostning av meningen for andre, for eksempel infografikk, og filer som krevde mer komplekse løsninger, for eksempel musikalske noter.

Ally har utrustet Fresno State med et utmerket verktøy som ikke bare hjelper oss til å overholde ADA, men også hjelper oss på veien mot et universalt design. De mange alternative formatene som er tilgjengelige i Ally, gir studentene utmerkede alternativer for å få tilgang til emnemateriell.» – Dr. Rudy Sanchez, som er midlertidig assisterende visepresident for undervisertemaer

Ved å innlemme Ally og UDL i opplæringen har vi også sett at undervisere er mer proaktive når det gjelder tilgjengelighet. Sammenlignet med de 67 sommeremnene som startet med et gjennomsnittlig tilgjengelighetsresultat på 50 %, har de 58 emnene som redesignes av DISCOVERe-underviserne som har fått opplæring, et innledende gjennomsnittsresultat på 67 %. Med Ally-opplæring på plass har 60 nye undervisere totalt 171 emner med et innledende gjennomsnittlig tilgjengelighetsresultat på 75 % for høsten 2018.

Visdomsperler: Gjør tilgjengelighet til en del av hverdagen

Nå er Ally og inkluderende emnedesign bygd inn i introduksjonsprosessen for nye undervisere. Dette inkluderer seks dager med opplæring og mulighet for to dager til med læring. Vi vil at tilgjengelighetspraksiser skal være en naturlig del av alle underviseres emnedesignprosess, slik at når de legger til overskrifter i dokumenter eller alternative tekster for bilder, tenker de over disse trinnene som en viktig del av det å levere studentene en personlig tilpasset læringsopplevelse av høy kvalitet. For å oppnå kulturelle endringer må du først ha en dyp innsikt i den eksisterende kulturen, og innsatsen vår i CFE for å avdekke undervisernes behov har bidratt til å utvikle den nødvendige forståelsen og tilliten. Ved å bruke Ally-pilotprogrammet til å lære om undervisernes meninger og ferdighetsnivåer når det gjelder tilgjengelighet, samt til å analysere og finpusse prosessene for innholdsutbedring kan du begynne å plante frøene for en slik kulturell endring, der underviserne ikke lenger ser på tilgjengelighetsoppgaver som plikter, men heller som viktig praksis for at studentene skal lære og oppnå gode resultater.