Övergång från Mobile Learn till Blackboards nya appar

På den här sidan

  I vår ständiga strävan att hjälpa våra användare uppnå de resultat de önskar har vi tagit fram två nya mobilappar som är skräddarsydda efter kursdeltagarnas och lärarens behov.

  Support för Mobile Learn-appen upphörde 31 augusti 2017. Mobile Learn-appen togs bort från appbutiker 1 augusti 2017.

  Deltagare

  Blackboard-appen finns tillgänglig för iOS, Android och Windows.

  Komma igång med Blackboard-appen

  Jämför Blackboard-appen och Mobile Learn

  Lärare

  Appen Blackboard Instructor finns tillgänglig för iOS och Android.

  Registrera dig för Blackboard Instructor-uppdateringar

  Komma igång med Blackboard Instructor

  Administratörer

  Administratörer kan hjälpa användare vid övergången från Mobile Learn till våra nya appar för deltagare och lärare.

  Så här övergår du till de nya kursdeltagar- och lärarapparna