Se en ständigt aktuell lista över viktiga kursaktiviteter, inklusive nytt innehåll, anslag och resultat i Blackboard-appen. Aktivitetsflödet prioriterar automatiskt objekten och hjälper dig att fokusera på de uppgifter som du vill ta itu med först.

Tryck på ett objekt i flödet om du vill öppna och börja arbeta med det. Klicka på den länkade kurstiteln i objektet om du i stället vill gå till kursöversikten.

Objekt i flödet

Följande objekt visas i aktivitetsflödet i appen:

 • Varningar från ditt lärosäte (systemanslag från Blackboard Learn)
 • Kursanslag
 • Tester och uppgifter som ska lämnas in idag eller under veckan
 • Ändringar av inlämningsdatum av lärare
 • Kalenderhändelser idag och under veckan
 • Händelseändringar av lärare
 • Resultat för tester och uppgifter
 • Tillagda objekt för kurser, uppgifter, tester
 • Ogjorda, försenade och genomförda uppgifter och tester

Endast systemgenererade resultatkolumner visas i ditt aktivitetsflöde. Resultatkolumner som lärare skapar manuellt visas inte i ditt aktivitetsflöde.

Om du har Blackboard Learn Ultra-gränssnittet och använder Blackboard i en webbläsare kan du konfigurera vilka aviseringar som visas i ditt aktivitetsflöde. Dessa inställningar påverkar endast aktivitetsflödet i webbläsarvyn, de påverkar inte aktivitetsflödet i appen.


Avvisa objekt

I appens aktivitetsflöde kan du avvisa objekt i avsnittet Viktigt när du har läst dem.

 • När du avvisar ett kursanslag finns det inte längre tillgängligt i appens aktivitetsflöde på någon enhet. Anslaget är fortfarande tillgängligt i kursen under Anslag.
 • När du avvisar ett systemanslag kan du tillfälligt inte öppna det i appen. Anslaget kan visas igen senare.
 • När du avvisar ett anslag i appen avvisas det inte i webbläsarversionen av Blackboard Learn.

Kontrollera inställningarna

I Blackboard-appen påverkas vissa objekt i aktivitetsflödet av dina aviseringsinställningar i kontrollpanelen för Blackboard Learn 9.1. En aviseringsinställning kan till exempel styra om ett objekt visas i appens aktivitetsflöde eller inte.

Den här informationen gäller endast för system med det ursprungliga gränssnittet för Blackboard Learn. Den gäller inte för Ultra-gränssnittet. Du kan välja gränssnitt genom att logga in på Blackboard i en webbläsare i stället för med appen. Se skillnaden mellan det ursprungliga gränssnittet och Ultra-gränssnittet.

Aviseringsinställningar i kontrollpanelen som påverkar objekt i aktivitetsflödet
Objekt i aktivitetsflödet i Blackboard-appen Aviseringsinställning i kontrollpanelen
Kursanslag Anslag tillgängligt
Inlämningsdatum för tester och uppgifter Uppgiften ska lämnas in

Provet ska lämnas in
Resultat för tester och uppgifter Objekt bedömt
Tillagda objekt för kurser, uppgifter, tester Provet är tillgängligt

Uppgiften är tillgänglig

Objektet är tillgängligt
Ogjorda, försenade och genomförda uppgifter och tester Provet är försenat

Uppgiften är försenad
Systemanslag

Kalenderhändelser
Visas alltid oavsett aviseringsinställningar

Om du inte ser några av dessa objekt i aktivitetsflödet i appen kan du ändra aviseringsinställningarna i kontrollpanelen.

 1. Logga in i Blackboard med en webbläsare.
 2. Välj Inställningar på menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet.
 3. Välj Redigera aviseringsinställningar.
 4. Under Massredigera aviseringsinställningar väljer du länken för kurser eller organisationer. Om du ändrar något för kurser behöver du göra den ändringen separat för organisationer.
 5. Se till att kryssrutorna i kolumnen Av/På är markerade för de objekt som du vill ska visas i ditt aktivitetsflöde. Du kan utgå från tabellen på den här hjälpsidan.

  Se till att du markerar kryssrutorna i kolumnen Av/På, inte i kolumnen Mobil. Kolumnen Mobil styr endast push-aviseringar, och påverkar inte objekten i appens aktivitetsflöde.

Mer om aviseringsinställningar för Blackboard Learn i webbläsarvyn