Med funktionen Inlämningsdag kan du se kommande kursarbete. Kursobjekt visas i Inlämningsdag endast om din lärare har specificerat inlämningsdatum för dem.

Inlämningsdatum för alla kurser

Tryck på huvudmenyikonen och välj Inlämningsdag för att se kommande kursobjekt med tilldelade inlämningsdatum för alla dina kurser. Varje arbete är färgkodat efter kurs och grupperat efter dag och vecka. Du får en snabb överblick över vad som ska lämnas in och kan prioritera ditt arbete.

Tryck på ett objekt i listan för att se detaljer eller börja arbeta.

SCORM-innehåll som visas i Inlämningsdatum för alla kurser går att klicka på efter en kommande uppdatering* av Building Block

Inlämningsdag för enskilda kurser

När du är i en kurs, tryck på Inlämningsdag i Kursöversikten för att se kursobjekt med inlämningsdag de kommande två veckorna för den specifika kursen.

Listan är uppdelad i olika delar. Under Ska snart lämnas in visas de objekt som ska lämnas in under de kommande två dagarna. Under Kommande visas de objekt som ska lämnas in under de kommande två veckorna.

Tryck på ett objekt i listan för att se detaljer eller börja arbeta.

Om du vill se inlämningsdatum för alla kurser trycker du på pilen bakåt tills Meny-knappen visas. Välj sedan Inlämningsdatum.

Vilka objekt visas i inlämningsdag?

Dessa innehållsobjekt visas i Inlämningsdag för Original- kurser:

 • Prov
 • Uppgifter
 • Diskussioner
 • bloggar
 • Wiki-webbplatser
 • Loggböcker
 • Enkäter
 • Självgranskningar och kamratgranskningar visas endast i huvudmenyns område Inlämningsdag. Dessa objekt visas i Inlämningsdag inom kurser efter kommande uppdatering av Building Block*
 • SCORM-innehåll visas endast i området Inlämningsdag i huvudmenyn. Dessa objekt visas i Inlämningsdag inom kurser efter kommande* uppdatering av Building Block.

När du öppnar Inlämningsdag i huvudmenyn visas bloggar, wikisidor, loggböcker och enkäter i listan, men du kan inte öppna dessa objekt just nu. En kommande* uppdatering av Building Block ger fullständiga funktioner. När du kommer åt samma objekt från Inlämningsdag i en kurs kan du öppna objekten.

Dessa innehållsobjekt visas i Inlämningsdag för Ultra -kurser:

 • Prov
 • Uppgifter
 • Diskussioner
 • SCORM

Dessa innehållsobjektet visas inte i Inlämningsdag:

 • LTI-verktyg (tredje part)

Påståenden om framtida utveckling

*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.