Håll dig på rätt spår och ha koll på vad som ska lämnas in i dina kurser.

Tester och uppgifter visas endast under Inlämningsdatum om din lärare har angett inlämningsdatum för dem. Bedömda diskussioner med förfallodatum visas inte i listan Inlämningsdatum, men markeras som bedömda objekt med datum för Deltagande i Diskussioner.

Inlämningsdatum för alla kurser

Tryck på ikonen för huvudmenyn och välj Inlämningsdatum för att se kommande uppgifter och tester för alla dina kurser. Varje arbete är färgkodat efter kurs och grupperat efter dag och vecka. Du får en snabb överblick över vad som ska lämnas in och kan prioritera ditt arbete.

Tryck på en post i listan för att visa mer information eller för att börja arbeta med testet eller uppgiften.

Inlämningsdatum för enskilda kurser

När du trycker på Inlämningsdatum i kursöversikten för en enskild kurs visas en lista över tester och uppgifter med inlämningsdag för den aktuella kursen.

Listan är uppdelad i olika delar. Under Ska snart lämnas in visas de objekt som ska lämnas in under de kommande två dagarna. Under Kommande visas de objekt som ska lämnas in under de kommande två veckorna.

Du kan trycka på en post i listan för att visa mer information eller för att börja arbeta med testet eller uppgiften.

Om du vill se förfallodatum för alla kurser trycker du på pilen bakåt tills Meny-knappen visas. Välj sedan Inlämningsdatum.