Med funktionen Inlämningsdag kan du se kommande kursarbete. Kursobjekt visas i Inlämningsdag endast om din lärare har specificerat inlämningsdatum för dem.

Inlämningsdatum för alla kurser

Tryck på huvudmenyikonen och välj Inlämningsdagar för att se kommande kursobjekt med tilldelade inlämningsdagar för alla dina kurser. Varje arbete är färgkodat efter kurs och grupperat efter dag och vecka. Du får en snabb överblick över vad som ska lämnas in och kan prioritera ditt arbete.

Tryck på ett objekt i listan för att se detaljer eller börja arbeta.

SCORM-innehåll som visas i Inlämningsdatum för alla kurser går att klicka på efter en kommande uppdatering* av Building Block

Inlämningsdag för enskilda kurser

När du är i en kurs, tryck på Inlämningsdag i Kursöversikten för att se kursobjekt med inlämningsdag de kommande två veckorna för den specifika kursen.

Listan är uppdelad i olika delar. Under Ska snart lämnas in visas de objekt som ska lämnas in under de kommande två dagarna. Under Kommande visas de objekt som ska lämnas in under de kommande två veckorna.

Tryck på ett objekt i listan för att se detaljer eller börja arbeta.

Om du vill se inlämningsdatum för alla kurser trycker du på pilen bakåt tills Meny-knappen visas. Välj sedan Inlämningsdatum.

Objekt med inlämningsdagar (original)

Dessa innehållsobjekt visas i Inlämningsdatum för Original-kurser:

 • Prov
 • Uppgifter
 • Diskussioner
 • bloggar
 • Wiki-webbplatser visas i huvudmenyns område för inlämningsdagar men de går inte att klicka på. Du måste gå till kursen i appen för att få åtkomst till wiki-webbplatser. Wiki-inlämningsdagar visas inte i listan över Inlämningsdatgar i en kurs.
 • Loggböcker
 • Enkäter
 • SCORM

Dessa innehållsobjekt visas inte i Inlämningsdagar för Original-kurser:

 • Själv- och kamratutvärdering

Objekt med inlämningsdagar (Ultra)

Dessa innehållsobjekt visas i Inlämningsdatum för Ultra-kurser:

 • Prov
 • Uppgifter
 • Diskussioner
 • Loggböcker visas i huvudmenyns område för Inlämningsdagar men visas inte i kursens lista över Inlämningsdagar.
 • SCORM

Dessa innehållsobjekt visas inte i Inlämningsdag för Ultra-kurser:

 • LTI-verktyg (tredje part)

Meddelanden om framtida utveckling

*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.