Du kan göra tester och skicka in uppgifter i Blackboard-appen. Om ett test inte är mobilkompatibelt visas ett meddelande i appen om att istället göra utvärderingen i en datorwebbläsare.

Håll ordning

Med appen kan du hålla reda på när tester och uppgifter ska lämnas in.

 • Flödet talar om för dig när nytt kursinnehåll, nya uppgifter och tester finns tillgängliga och när arbetet ska lämnas in. Klicka på ett objekt i aktivitetsflödet för att gå direkt till din kurs.
 • Under Inlämningsdatum i huvudnavigeringen visas kommande uppgifter och tester för alla dina kurser, så att du kan prioritera ditt arbete.
 • I Kursinnehåll finns en lista över alla uppgifter och tester. Kursarbete som snart ska lämnas in markeras i rött som en påminnelse om att slutföra det.
 • I Inlämningsdatum för en kurs kan du se vad som ska lämnas in i just den kursen. 
 • Push-aviseringar visas på enheten även om Blackboard-appen inte är öppen. Aviseringarna är extra påminnelser om anslag, nya, kommande och försenade prov, nya resultat, nytt kursmaterial och nya kurser.

Uppgifter

 1. Gå till en uppgift via Inlämningsdatum i menyn eller i en kurs.
 2. Läs informationen om uppgiften.
 3. Tryck på Påbörja försök.
 4. Besvara frågorna.
 5. Tryck på Lägg till innehåll.
  • Lägga till text: Skriv in text som du vill att din lärare ska se när du lämnar in uppgiften.
  • Lägga till en fil: Bifoga en eller flera filer. Du kan söka efter filer på din telefon eller i din molnlagring. Om du väljer en molnlagringstjänst som du ännu inte har länkat till Blackboard-appen får du en uppmaning om att logga in till den tjänsten.
 6. Tryck på plustecknet om du vill lägga till fler filer eller mer text. Tryck på papperskorgen om du vill ta bort en bilaga.
 7. Tryck på Spara till senare om du inte är färdig med uppgiften eller på Lämna in om du vill lämna in den på en gång.

Mer om att lägga till filer från dina molnkonton

Det finns en maxstorlek på 250 MB för filer för inskickade uppgifter.

Om din lärare har kopplat ett kriterium till en uppgift visas det under Information. Du kan se kriteriet innan du påbörjar inlämningen.

Portföljinlämningar stöds inte i appen just nu.

Prov

 1. Gå till ett test från Inlämningsdatum i menyn eller i en kurs.
 2. Läs informationen om testet.
 3. Tryck på Påbörja försök.
 4. Tryck på Spara till senare om du inte är färdig med uppgiften eller på Lämna in om du vill lämna in den på en gång.

Om du ser att Utkast är inaktiverade och du inte kan spara till senare har din lärare gjort en inställning som kräver att du gör klart testet under en session.

För tester i ultrakurser har du också möjlighet att Lägga till innehåll precis som i uppgifter.

Mobilkompatibla tester

Blackboard-appen har stöd för följande mobilkompatibla testfrågor:

 • Sant/Falskt
 • Flervalsfråga
 • Kortsvarsfråga
 • Öppen fråga
 • Antingen/eller-fråga

Om en lärare inkluderar testfrågor eller -inställningar som inte är mobilkompatibla, hanterar appen testet på ett av följande sätt beroende på ditt lärosätes Blackboard Learn-version och om den senaste mobila Building Block-versionen är installerad.

 • Building Block har uppdaterats: Du kan endast visa testinformation. När du trycker på Påbörja försök eller Fortsätt försök visas ett popup-meddelande om att öppna testet i en datorwebbläsare istället. Det säkerställer att utvärderingsupplevelserna i appen blir konsekventa och förhindrar att innehåll som inte stöds leder till problem när testförsök görs i appen.
 • Building Block har inte uppdateras än: Testet startas i appens webbläsare. Den bästa upplevelsen fås dock genom att göra de här testerna i webbläsare på en dator.

Mer om Mobile Web Services Building Block för administratörer

Mer information om testinnehåll som stöds

Visa resultat och återkoppling

När din lärare har bedömt ditt arbete kan du se ditt resultat och din återkoppling direkt i appen. Beroende på testinställningarna kan du ha möjlighet att se ditt försök. If you can't view your attempt in the app, access it in a web browser instead.

Mer om resultat

Vad händer om jag har ett tekniskt problem?

Om det gäller omfattande uppgifter eller tester ska du regelbundet spara utkast. Om internetanslutningen bryts sparas utkast lokalt på din enhet och finns kvar tills du skickar in uppgiften eller provet. Om du avinstallerar appen går ditt utkast förlorat.  Om du ofta upplever anslutningsproblem ska du kontakta din lärare.