Du kan göra tester och skicka in uppgifter i Blackboard-appen. Om ett test inte är mobilkompatibelt visas ett meddelande i appen om att istället göra utvärderingen i en datorwebbläsare.

Håll ordning

Med appen kan du hålla reda på när tester och uppgifter ska lämnas in.

 • Flödet talar om för dig när nytt kursinnehåll, nya uppgifter och tester finns tillgängliga och när arbetet ska lämnas in. Klicka på ett objekt i aktivitetsflödet för att gå direkt till din kurs.
 • Inlämningsdag för alla dina kurser visas i huvudmenyn. I kurserna ser du endast inlämningsdag för den kursen. Lär dig mer om inlämningsdagar.
 • I Kursinnehåll finns en lista över alla uppgifter och tester. Kursarbete som snart ska lämnas in markeras i rött som en påminnelse om att slutföra det.
 • Push-aviseringar visas på enheten även om Blackboard-appen inte är öppen. Lär dig mer om push-aviseringar.

Uppgifter

 1. Gå till en uppgift via Inlämningsdatum i menyn eller i en kurs.
 2. Läs informationen om uppgiften.
 3. Tryck på Påbörja försök.
 4. Besvara frågorna.
 5. Tryck på Lägg till innehåll.
  • Lägga till text: Skriv in text som du vill att din lärare ska se när du lämnar in uppgiften.
  • Lägga till en fil: Bifoga en eller flera filer. Du kan söka efter filer på din telefon eller i din molnlagring. Om du väljer en molnlagringstjänst som du ännu inte har länkat till Blackboard-appen får du en uppmaning om att logga in till den tjänsten.
 6. Tryck på plustecknet om du vill lägga till fler filer eller mer text. Tryck på papperskorgen om du vill ta bort en bilaga.
 7. Tryck på Spara till senare om du inte är färdig med uppgiften eller på Lämna in om du vill lämna in den på en gång.

Mer om att lägga till filer från dina molnkonton

Det finns en maxstorlek på 250 MB för filer för inskickade uppgifter.

Portföljinlämningar stöds inte i appen just nu.

Kriterier

Om din lärare har kopplat ett kriterium till en uppgift visas det under Information. Du kan se kriteriet innan du påbörjar inlämningen.

Sändningskvitton

Blackboard-appen registrerar datum och tid för varje uppgiftsförsök. För att visa en lista över försök i appen ska du trycka på Aktuellt resultat och välja ett bedömt objekt.

Du kan visa inlämningsbekräftelsenummer i Original-kurser med en webbläsare på datorn. Gå till Mina resultat och välj flikenInlämnade och sedanInlämningskvitton. Bekräftelsenummer genereras för uppgiftsförsök som skickas in i appen eller i en webbläsare på datorn. Bekräftelsenummer och e-postaviseringar för inlämningskvitton är inte tillgängliga i appen.

Prov

Du hittar proven genom aktivitetsflödet, Inlämningsdatum i huvudmenyn eller i en kurs, Resultat i huvudmenyn eller i en kurs eller i kursinnehållet.

Skriva prov

 1. Gå till ett test från Inlämningsdatum i menyn eller i en kurs.
 2. Läs informationen om testet.
 3. Tryck på Påbörja försök.
 4. Svara på frågorna. Du kan även lägga till extra text och filer som stöd för dina svar.
 5. Tryck på Spara till senare om du inte är färdig med provet eller på Lämna in om du vill lämna in det på en gång.

Om du ser att Utkast är inaktiverade och du inte kan spara till senare har din lärare gjort en inställning som kräver att du gör klart testet under en session.

Grupputvärderingar stöds för tillfället inte för kurser med ursprunglig vy eller Ultra-vy i appen.

Vissa provfunktioner beror på om du har en kurs med ursprunglig vy eller Ultra-vy.

Logga in i Blackboard med en webbläsare på en dator för att se om du har kurser med Ultra-vy eller ursprunglig vy

Mer information om provinnehåll som stöds av kurser med Ultra-vy eller ursprunglig vy

Prov för kurser med ursprunglig vy

Blackboard-appen stöder dessa provfrågor för kurser med ursprunglig vy

 • Sant/Falskt
 • Flervalsfråga
 • Kortsvarsfråga
 • Öppen fråga
 • Antingen/eller-fråga

Om en lärare inkluderar testfrågor eller -inställningar som inte är mobilkompatibla, hanterar appen testet på ett av följande sätt beroende på ditt lärosätes Blackboard Learn-version och om den senaste mobila Building Block-versionen är installerad.

 • Building Block har uppdaterats: Du kan endast visa testinformation. När du trycker på Påbörja försök eller Fortsätt försök visas ett popup-meddelande om att öppna testet i en datorwebbläsare istället. Det säkerställer att utvärderingsupplevelserna i appen blir konsekventa och förhindrar att innehåll som inte stöds leder till problem när testförsök görs i appen.
 • Building Block har inte uppdateras än: Testet startas i appens webbläsare. Den bästa upplevelsen fås dock genom att göra de här testerna i webbläsare på en dator.

Mer om Mobile Web Services Building Block för administratörer

Prov för kurser med Ultra-vy

Blackboard-appen stöder dessa provfunktioner för kurser med Ultra-vy:

 • Alla frågetyper
 • Tidsbestämda utvärderingar
 • Fullständig redigerare för svar
 • Bifoga filer från enhet eller molnlagring
 • RTF-text och media visas korrekt i appen
 • Möjlighet att se lärarens återkoppling, inklusive återkoppling med multimedia
 • Kriterier

Blackboard-appen stöder inte dessa provfunktioner för kurser med Ultra-vy.

Visa resultat och återkoppling

När din lärare har bedömt ditt arbete kan du se ditt resultat och din återkoppling direkt i appen. Beroende på provinställningarna kan du ha möjlighet att se ditt försök.

För kurser med Ultra-vy kan du se återkoppling med multimedia från din lärare. Det går inte att visa återkoppling med multimedia för kurser med ursprunglig vy.

Mer om resultat

Vad händer om jag har ett tekniskt problem?

Om det gäller omfattande uppgifter eller tester ska du regelbundet spara utkast. Om internetanslutningen bryts sparas utkast lokalt på din enhet och finns kvar tills du skickar in uppgiften eller provet. Om du avinstallerar appen går ditt utkast förlorat.  Om du ofta upplever anslutningsproblem ska du kontakta din lärare.