I appen kan du se mappar, dokument, tester och uppgifter och andra objekt som du kan se i webbläsarvyn.

Exportera filer

När du öppnar en bifogad fil i appen kan du visa den eller skriva ut den. Du kan också trycka på Öppna med för att exportera eller skicka filen via e-post.

Kompatibla filtyper

De flesta filtyper som kan du kan se i webbläsarvyn för en kurs kan öppnas i Blackboard-appen. Du kan se Microsoft® Word-, Excel®-, PowerPoint®- och PDF-dokument.

Fler kompatibla filtyper

Kursinnehåll som stöds

Det mesta av kursinnehållet visas direkt i appen. Innehåll som inte stöds i appen kan i allmänhet öppnas i appens webbläsare.

Mer information om kursinnehåll som stöds

Blackboard-appen fungerar som ett samarbetsverktyg mellan appens programvara och ditt lärosätes server. Blackboard garanterar inte att det innehåll som skapas av lärare eller andra användare är kompatibelt med den här appen. Funktionerna och den allmänna funktionaliteten kan ibland vara begränsade om ditt lärosäte inte har uppdaterat tillämplig programvara eller har råkat ut för serveravbrott.

Om det finns ett objekt som du har åtkomst till på kursens webbplats men inte i appen ska du kontakta din lärare.

Kurser med den ursprungliga vyn

Diskussioner. Det går alltid att öppna diskussioner från kursöversikten. Om det finns en länk till diskussionsverktyget i kursmenyn i den ursprungliga kursvyn visas länken under Kursinnehåll även i appen.

Mer om diskussioner i appen

Länkar till verktyg i kursmenyn Vissa av verktygen i kurser med den ursprungliga vyn finns inte i appen. När du trycker på en länk till ett av de här verktygen kommer du till verktygets webbvy.

Markera som granskad. Blackboard-appen stöder för närvarande inte funktionen Markera som granskad. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare om din lärare har gjort den tillgänglig.

Kurser med ultravyn

Kursmeddelanden. Meddelanden syns inte i appen. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.

Deltagarförteckning: Deltagarförteckningen finns inte i appen. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.