Blackboard-appen är särskilt utformad för att deltagare ska kunna visa innehåll och delta i kurser. Appen är tillgänglig för mobila enheter som kör iOS, Android eller Windows.

Om du använder en Windows-enhet kan du öppna hjälpsidorna för Windows.

Det här avsnittet innehåller information för de deltagare som använder Blackboard-appen. Se de här hjälpavsnitten för andra typer av användare: