Appen Blackboard

På den här sidan

    Blackboard-appen är särskilt utformad för att deltagare ska kunna visa innehåll och delta i kurser. Appen är tillgänglig för mobila enheter som kör iOS, Android eller Windows.

    Om du använder en Windows-enhet kan du öppna hjälpsidorna för Windows.

    Det här avsnittet innehåller information för de deltagare som använder Blackboard-appen. Se de här hjälpavsnitten för andra typer av användare: