Granska och förbättra kurstillgängligheten vid din institution.

Genom Blackboard Ally får du rapporter om hur tillgänglighetsanpassat undervisningsmaterialet på hela lärosätet är så att du får ingående kunskap om hur väl lärosätet presterar och utvecklas vad gäller tillgänglighetsanpassning. I rapporten kan du se om tillgänglighetsarbetet går framåt, var det finns problemområden och vad som kan göras för att förbättra tillgänglighetsanpassningen på institutionen.


Öppna rapporten

Du hittar lärosätesrapporten från Ally i lärplattformen (LMS-systemet).

 • Blackboard Learn: Klicka på Verktyg på administratörspanelen och välj Ally-rapport.
 • Instructure Canvas: Välj Admin i den global navigeringen. Välj ett konto och klicka på Ally.
 • Moodle: Gå till Webbplatsadministration och välj Rapporter. Välj Tillgänglighet.
 • Anpassad inloggningssida: Om du loggar in via en anpassad inloggningssida anger du LTI-nyckeln och den hemliga koden för ditt lärosäte.

  Mer information om att dela en länk till den anpassade inloggningssidan

 • D2L BrightSpace: Gå till Hemsidan och välj Mer och sedan Lärosätesrapport för Ally.
 • Schoology: Välj Appcenteroch Lärosätesrapport för Ally på valfri sida.

Läs rapporten

Allys lärosätesrapport ger dig både en översikt och specifika detaljer om tillgängligheten hos ditt lärosätes digitala kursinnehåll.

Dela en länk till rapporten

Lärare och administratörer kan komma åt rapporten från sin lärplattform. Du kan även välja att låta dem komma åt rapporten utanför lärplattformen. För att ge dem tillgång måste du skicka länken till rapporten tillsammans med klientnyckeln och hemligheten som de behöver använda för att logga in.

Det finns bara en klientnyckel och hemlighet för varje lärosäte. Om du inte vet vilken din är ska du skicka in ett ärende på Behind the Blackboard där du ber om att få din nyckel och hemlighet.

Använd en av dessa webbadresser och ersätt [ClientId] med ditt kund-ID.

 • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/launch/[ClientId]
 • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/launch[ClientId]
 • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/launch/[ClientId]
 • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/launch/[ClientId]
 • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/launch/[ClientId]