Granska och förbättra kurstillgängligheten vid din institution.

Genom Blackboard Ally får du rapporter om hur tillgänglighetsanpassat undervisningsmaterialet på hela institutionen är. Detta gör att du får ingående kunskap om hur väl institutionen presterar och utvecklas vad gäller tillgänglighetsanpassning. I rapporten kan du se om tillgänglighetsarbetet går framåt, var det finns problemområden och vad som kan göras för att förbättra tillgänglighetsanpassningen på institutionen.


Öppna rapporten

Du hittar institutionsrapporten från Ally i läroplattformen (LMS-systemet).

  • Blackboard Learn: Klicka på Verktyg på administratörspanelen och välj Ally-rapport.
  • Instructure Canvas: Välj Admin i den global navigeringen. Välj ett konto och klicka på Ally.
  • Moodle: Gå till Webbplatsadministration och välj Rapporter. Välj Tillgänglighet.
  • Anpassad inloggningssida: Om du loggar in via en anpassad inloggningssida anger du LTI-nyckeln och den hemliga koden för ditt lärosäte.
  • D2L BrightSpace: På Hemsidan väljer du Mer och sedan Lärosätesrapport för Ally.

Läs rapporten

Allys lärosätesrapport ger dig både en översikt och specifika detaljer om tillgängligheten hos ditt lärosätes digitala kursinnehåll.