Granska och förbättra ditt lärosätes tillgänglighet

Ditt lärosäte har olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Om du förser dem med mer tillgängligt originalinnehåll kan de välja det format som passar dem bäst: HTML för att göra texten lättare att läsa på mobiltelefoner, elektronisk punktskrift för personer med nedsatt syn och ljud för lärande på resande fot. Ally söker automatiskt igenom ditt originalinnehåll och genomför olika steg för att göra det mer tillgängligt.

 • En lärosätesomfattande tillgänglighetsrapport för kursinnehåll
 • Ange tillgänglighetspoäng
 • Ge läraråterkoppling på hur du kan förbättra din tillgänglighetspoäng
 • Generera alternativa format som deltagarna kan ladda ner

Mer information om hur viktigt tillgänglighet är inom utbildning


Lärosätesrapport från Ally

Genom Blackboard Ally får du rapporter om hur tillgänglighetsanpassat undervisningsmaterialet på hela lärosätet är så att du får ingående kunskap om hur väl lärosätet presterar och utvecklas vad gäller tillgänglighetsanpassning. I rapporten kan du se om tillgänglighetsarbetet går framåt, var det finns problemområden och vad som kan göras för att förbättra tillgänglighetsanpassningen på institutionen.

Du hittar institutionsrapporten från Ally i läroplattformen (LMS-systemet).

 • Blackboard Learn: Klicka på Verktyg på administratörspanelen och välj Ally-rapport.
 • Instructure Canvas: Välj Admin i den global navigeringen. Välj ett konto och klicka på Ally.
 • Moodle: Gå till Webbplatsadministration och välj Rapporter. Välj Tillgänglighet.
 • Anpassad inloggningssida: Om du loggar in via en anpassad inloggningssida anger du LTI-nyckeln och den hemliga koden för ditt lärosäte.
 • D2L BrightSpace: På Hemsidan väljer du Mer och sedan Lärosätesrapport för Ally.
 • Schoology: Välj Appcenteroch Lärosätesrapport för Ally på valfri sida.

Mer om lärosätesrapporter


Tillgänglighetspoäng

Ally tillhandahåller tillgänglighetspoäng för att mäta innehållets tillgänglighet. Tillgänglighetspoäng bestäms utifrån problemomfattningen i varje digital fil eller innehållsredigeraren (WYSIWYG). 

Poängikoner för tillgänglighet i Ally

Poängen sträcker sig från låg till perfekt. Ju högre poäng, desto färre problem.

 • Låg (0–33 %): Behöver hjälp! Det finns allvarliga tillgänglighetsproblem.
 • Medel (34–66 %): Lite bättre. Filen är något tillgänglig, men behöver förbättras.
 • Hög (67–99 %): Nästan där. Filen är tillgänglig, men fler förbättringar är möjliga.
 • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally kunde inte hitta några tillgänglighetsproblem, men ytterligare förbättringar kan ändå vara möjliga.

Förbättra tillgänglighetspoäng

Ally tillhandahåller detaljerad återkoppling och stöd för tillgänglighetsarbete. Lär dig mer om tillgänglighetsproblem, varför de är viktiga och hur du fixar dem. Målet är grönt! 

Gå till lärosätesrapporten i ditt LMS. Leta reda på ett visst innehållsobjekt i en kurs med ett tillgänglighetsproblem i tabellen över tillgänglighetsproblem. Välj innehållsobjektets indikator för tillgänglighetspoäng för att öppna återkopplingspanelen.

Funktionen är inaktiv som standard. Skicka en begäran på Behind the Blackboard om att få den aktiverad. Funktionen är endast tillgänglig när du öppnar lärosätesrapporten via LMS:et och inte när du använder URL:en för direkt åtkomst.

Mer information om att förbättra tillgänglighetspoäng


Alternativa format

I Ally skapas alternativa format baserat på det ursprungliga kursinnehållet. Filerna i de här formaten ligger på samma ställe som det ursprungliga innehållet för att göra det lätt för deltagare att hitta dem.

Lärare behöver inte göra någonting. De alternativa formaten skapas automatiskt. Om du vill kan du inaktivera alternativa format för ett visst innehållsobjekt.

Klicka på ikonen Ladda ner alternativa format var som helst för att se tillgängliga alternativa format och inaktivera dem.

Mer om alternativa format

student view of Download alternative formats modal