Diskussionerna ser lite annorlunda ut i appen. Avsätt några minuter för att bli bekant med den nya looken och du kommer snart att känna dig som hemma.

Delta i diskussioner

Du kan läsa kursdiskussioner, starta trådar och svara på inlägg. När du har valt en diskussion ska du trycka på Starta en tråd för att påbörja en ny konversation. Skriv in ditt meddelande. Tryck på Starta nu för att publicera det.

Alternativt kan du trycka på en befintlig tråd för att delta i den. Tryck på Lägg till svar och skriv därefter ditt meddelande. Tryck på Lägg till svar igen för att publicera ditt meddelande till den övriga klassen.

Du kan dela filer från din enhet eller molnlagring i diskussionsinlägg för Original-kurser som öppnas via appen. Tryck i rutan Svara för att visa tangentbordet och knappen Lägg till filer. Om du inte kan se bilagefunktionen behöver din institution en systemuppdatering.

I nuläget stöds inte bifogade filer för Ultra-kurser i appen.

Knappen Starta en tråd visas bara om din lärare har valt inställningar som gör det möjligt för dig att skapa trådar.


Redigera och ta bort inlägg

Du kan bara redigera eller ta bort dina egna inlägg om din lärare har gjort dessa alternativ tillgängliga i diskussionens inställningar. Du kan inte redigera eller ta bort andras inlägg. Om du lägger upp ett inlägg av misstag och alternativet att radera inte är tillgängligt för dig kan du kontakta din lärare.

Tryck på ett diskussionsinlägg eller svar som du har skrivit. Alternativen Redigera och Radera visas. Om alternativen är nedtonade har din lärare inte tillåtit dessa funktioner.

Du uppmanas att bekräfta borttagandet av ett inlägg eller svar eftersom åtgärden är slutgiltig. Din lärare avgör om du endast kan radera dina inlägg eller dina inlägg med alla svar. Om du kan radera inlägget med alla svar raderas alla inlägg permanent. Om du håller på att redigera ett meddelande kommer du inte att uppmanas att bekräfta åtgärden.


Bedömda diskussioner

Lärare kan välja att bedöma hela forum eller individuella diskussionstrådar. Forum och trådar kan också lämnas utan bedömning.

När du besöker en diskussion som har bedömts visas den högsta poängen innan beskrivningen. När din handledare har bedömt diskussionen visas datum och tid för bedömningen.

Visa resultat

Från Kursöversikt trycker du påAktuellt resultat för att visa poängen för dina bidrag i diskussionen. Tryck på diskussionsresultatet för att se dina inlägg, lärarens återkoppling och eventuella kopplade bedömningskriterier.

Bedömningskriterier

Om din lärare har kopplat ett bedömningskriterium till diskussionen kan du trycka på Bedömningskriterium för att se poängsättningskraven i detalj.


Kurser med den ursprungliga vyn

Diskussioner öppnas från kursöversikten i appen. Om du har en länk till diskussionsverktyget i kursmenyn i den ursprungliga kursvyn visas länken under Kursinnehåll även i appen.

Kompatibla funktioner. Funktioner som skriv inlägg först, bedömningskriterier, bedömningsbara forum och bedömningsbara trådar kan användas i appen. Inlägg med text i RTF-format och media kan visas i appen men du måste använda webbgränssnittet för att skapa inlägg med text i RTF-format och media.

Forum och trådar: Du kan starta nya trådar i appen om din lärare tillåter det. Forum visas som mappar i appen.

Vissa av diskussionsfunktionerna i den ursprungliga kursvyn finns inte i appen, men kan fortfarande användas i webbläsarversionen av Blackboard Learn. Om du till exempel vill värdera inlägg måste du logga in i Blackboard med en webbläsare.


Kurser med ultravyn

Diskussioner öppnas från kursöversikten i appen.

Kompatibla funktioner. Funktioner som skriv inlägg först, kriterier och bedömningsbara diskussioner kan användas i appen. När du skapar en diskussion och väljer alternativet Visa på kursinnehållssidan visas diskussionen under Kursinnehåll liksom Diskussioner i appen.

Mappar: Om du har organiserat diskussionerna i mappar i en kurs finns mapparna även i appen.