Blackboard Data Developer ger dig direktåtkomst till din Blackboard Data Canonical Data Model via Snowflake. Använd Snowflake, SQL och anslut ditt eget Business Intelligence-verktyg (BI) för att skapa dina egna rapporter och paneler.  

Uppdateringsfrekvens för Blackboard Data Canonical Data Model (CDM)-data

  • CDM_LMS (Blackboard Learn): Över natten, justerat efter tidszonen för Blackboard Learn-instansen.
  • CDM_CLB (Blackboard Collaborate) : varannan timme.
  • CDM_TLM (Blackboard Telemetry) : var 30:e minut.

 

Inom Blackboard Data Developer