Inklusiivisen oppimisen tietopohjaiset strategiat
– Eric Kunnen, e-oppimisesta ja uusista tekniikoista vastaava johtaja

Oppilaitoksen tiedot: Inklusiivisuuden ja tasa-arvon pilarit

U.S. News and World Report nimesi Grand Valley State Universityn (GVSU) äskettäin erääksi Yhdysvaltain Keskilännen parhaista julkisista yliopistoista. Se pyrkii johdonmukaisesti tarjoamaan miltei 25 000 opiskelijalleen entistä inklusiivisemman kampuksen useiden eri ohjelmien ja hankkeiden avulla. Yliopiston visiossa ja arvoissa korostuu inklusiivisen oppimisympäristön tarjoaminen kaikille opiskelijoille. Inklusiivisuudesta ja tasa-arvosta vastaava Division of Inclusion and Equity -osasto koordinoi neuvoa-antavan ADA Advisory Council -neuvoston toimintaa. Siinä on edustajia sekä oppilaskunnasta, opetushenkilöstöstä ja muusta henkilökunnasta. Tämä neuvosto kokoontuu useita kertoja vuodessa keskustelemaan strategioista, joilla pyritään tukemaan paremmin kampuksen vammaisia ja erityistukea tarvitsevia jäseniä. Kampuksella järjestetään joka vuosi tapahtuma, jossa keskitytään rotuun, etniseen taustaan, sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, kykyihin ja yhteiskuntaluokkaan liittyvään syrjintään sekä pyritään edistämään inklusiivisuudesta ja tasa-arvosta käytävää keskustelua kampuksella.

Grand Valley State University’s (GVSU) Mary Idema Pew Library Learning and Information Commons

Ally-tavoitteet: tietoisuus, kapasiteetti ja tiedot

Etäopetus on entistä yleisempää yliopistolla: verkko- ja yhdistelmäkursseille osallistuu joka lukukausi yli 5 000 opiskelijaa. Lisäksi GVSU:ssa käytetään entistä enemmän avoimia koulutusresursseja. Digitaalisia opetusmateriaaleja käyttää jo miltei 1 800 opetushenkilökunnan jäsentä. Nämä tarpeet sekä ADA-vaatimustenmukaisuuden entistä suurempi painotus ovat aiheuttaneet monia haasteita e-oppimisesta, uusista tekniikoista ja erityistukea vaativien opiskelijoiden tuesta vastaavalle toimistolle (DSR-toimisto), jonka tehtävänä on tukea opetushenkilökuntaa ja opiskelijoiden oppimistarpeita. Helppokäyttöisyystuki keskittyy 1 600 GVSU:n opiskelijalle, opetushenkilökunnan ja muun henkilökunnan jäsenelle, jotka ovat rekisteröityneet DSR-toimistolle. Tasa-arvoisten menestysmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille opiskelijoille digitaalisten oppimisratkaisujen avulla on kuitenkin myös erittäin tärkeää kampuksella. GVSU:n johtokunta on perustanut helppokäyttöisyystyöryhmän, joka tutkii opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan nykyisiä käytettävyysesteitä sekä antaa suosituksia yhteistoiminnalliseen päätöksentekoon helppokäyttöisyysasioissa. Se on esimerkiksi laatinut tekstitysohjeet yliopiston verkkohelppokäyttöisyyskäytännön tueksi.

Allyn ilmaisimet ovat ensimmäinen askel kohti paljon suuremman ajattelutavan ja kulttuurin muutoksen hahmottamista: tavoitteena ei ole enää vain lain vaatimusten täyttäminen, vaan kaikkien entistä tasapuolisempi huomioiminen. Laajemmassa mielessä kyse on siitä, että kaikilla yliopiston jäsenillä on työtä tehtävänään inklusiivisuuden takaamiseksi. – Hunter Bridwell

Allyn käyttöönoton yhteydessä määritettiin kolme tavoitetta kurssitiedostojen helppokäyttöisyysongelmien korjaamisen suhteen: 1) Ohjaajien tulisi olla paremmin tietoisia helppokäyttöisyyden ja Universal Design for Learning -periaatteiden merkityksestä kaikkien opiskelijoiden kannalta. 2) Opetushenkilökunnalle täytyy kehittää kapasiteettia luoda helppokäyttöistä sisältöä. 3) Oppilaitostasolla täytyy saada käyttöön parempia tietoja, joiden avulla voidaan varmistaa se, että kurssisisältö täyttää helppokäyttöisyysstandardien vaatimukset.

Käyttöönottostrategia: kohdennettu viestintä ja tuki

Allyn käyttöönottoa valmisteltiin ensin kahden kuukauden ajan. Sen jälkeen se otettiin koko opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön 21.6.2018. Koska otimme Allyn käyttöön kesällä, pystyimme aloittamaan pienemmällä kurssimäärällä. Näin pystyimme kartoittamaan paremmin opetushenkilökunnan reaktioita sekä tarkentamaan tuki- ja koulutustoimiamme. Alkuvaiheen viestintä toteutettiin kohdennetuilla sähköpostiuutiskirjeillä, sosiaalisen median ja blogien esittelyillä sekä Blackboard Learn -portaalin moduulien esittelykampanjalla. Allya ja Panoptoa (joka tukee videoiden tekstityksiä) markkinoitiin ensimmäisen kerran uuden opetushenkilöstön perehdytyksen yhteydessä syksyllä 2018. Lisäksi nämä sovellukset otettiin mukaan koulutuksiin opettajille, joille verkko-opetus on uutta.

Oppilaitosraporttimme pohjalta määritimme kolme olennaista helppokäyttöisyysongelmaa: puuttuvat asiakirjojen otsikot, kuvat ilman vaihtoehtoisia kuvauksia ja asiakirjat, joissa on kontrastiongelmia. Loimme vinkkejä ja koulutusta näiden ongelmien korjaamiseksi sekä Allyn ohjaajan palautteen täydentämiseksi. Lisäksi suoritimme ohjaajille käyttöönoton alkuvaiheissa kyselyn, jolla keräsimme palautetta siitä, miten ohjaajat reagoivat Allyn ilmaisimiin. Kyselyn tulosten avulla kehitimme edelleen tukitoimiamme ja viestintäämme.

Ensi lukukaudella tiimit aikovat käyttää Allyn raporttien tietoja ja käyttötietoja saadakseen aikaan pientä kilpailua laitosten välille. Eniten parantanut laitos saa nimissään pienen stipendin opiskelijoille palkinnoksi sitoutumisestaan inklusiiviseen oppimiseen

Arviointi ja tulokset: vaikutusten osoittaminen tietojen perusteella

Johdonmukainen viestintä Allyn vaihtoehtoisista muodoista opiskelijoille on luonut kampuksella innostusta. Opiskelijalehden etusivulla julkaistiinkin äskettäin artikkeli, jossa todettiin seuraavaa: “Blackboard Ally tarjoaa resursseja helppokäyttöisyyden parantamiseen." Tämän helppokäyttöisyyden etujen paremman tietoisuuden ansiosta opetushenkilökunta osallistuu entistä innokkaammin helppokäyttöisyys- ja UDL-työpajoihin.

Allyn käyttötiedoista on ollut hyötyä myös kampuksen viestintäkampanjoissa. Kesästä lähtien ohjaajat ovat käyttäneet Allyn ilmaisimia 3 100 kertaa yli 1 200 kurssilla. 138 ohjaajaa on myös tehnyt korjauksia yli 460 tiedostoon. Koska kurssitiedot ovat saatavilla oppilaitosraportissa, pyrimme huomioimaan opetushenkilökunnan jäsenet, jotka paransivat kurssitiedostojaan ja osoittivat sitoutumista inklusiiviseen oppimiseen. Jatkossa e-oppimisen ja uusien tekniikoiden tiimi aikoo tarjota tukea ja kannustusta opetushenkilökunnan jäsenille UDL-periaatteiden toteuttamisessa kursseilla.

Tähän mennessä opiskelijat ovat ladanneet yli 6 800 vaihtoehtoista muotoa 1 150 kurssilla. Jaamme nämä tiedot opetus- ja hallintohenkilökunnan kanssa osoittaaksemme Allyn vaikutuksen opiskelijoiden oppimiseen.

Hyödyllisiä vinkkejä ja tietoja: skaalattava ratkaisu

Muutosten aikaansaaminen ja uuden tekniikan vaikutusten skaalaaminen kampuksella, jossa on miltei 25 000 opiskelijaa ja 1 800 opetushenkilökunnan jäsentä, vaatii strategista ja luovaa lähestymistapaa. Blackboardin kurssisisällön helppokäyttöisyyden suhteen tarkat tiedot olemassa olevista ongelmista ja edistymisestä voivat olla poissa näkyvistä, mikä johtaa usein poissa silmistä, poissa mielestä -ajatteluun. Ilman helppokäyttöisyystietoja tehokkaiden strategioiden suunnittelu ja toteutus voi olla entistä vaikeampaa. Allyn helppokäyttöisyystietojen ja käyttöraporttien ansiosta GVSU voi hyödyntää tietoja entistä paremmin. Tämän ansiosta se voi edistää käyttöönottoa paremmin ja esitellä vaikutuksia käyttöönoton vaikutuksista. Tämä mahdollistaa palautteen, joka on sekä kestävää että skaalattavaa. Konkreettisten tulosten esitteleminen vaihtoehtoisten muotojen latausmäärien ja ohjaajien korjausten muodossa sekä näiden tulosten sisällyttäminen luodaan viestintään useilla eri kanavilla suuressa oppilaitoksessa auttaa entistä inklusiivisemman kampuksen luomisessa kaikille opiskelijoille