Datagestuurde strategieën voor een optimale leeromgeving
met Eric Kunnen, Assoc. Director, eLearning & Emerging Technologies

Gebruik op een universiteit: Steunpilaren voor inclusie en gelijkheid

Grand Valley State University (GVSU), die recentelijk door U.S. News en World Report is bekroond als een van de beste openbare universiteiten in het Amerikaanse Middenwesten, heeft zich ingezet om bijna 25.000 studenten van een inclusievere campus te voorzien, dankzij een veelvoud aan programma's en initiatieven. De visie en het waardeaanbod van de universiteit tonen de toewijding aan het creëren van een inclusieve leeromgeving voor alle studenten aan. De Division of Inclusion and Equity is onderdeel van een ADA Advisory Council, bestaande uit studenten, faculteitsleden en personeelsvertegenwoordigers die gedurende het jaar bij elkaar komen om ondersteuningsstrategieën te bespreken met leden van de campus met een beperking. De campus organiseert elk jaar een Teach-In die zich richt op discriminatieproblemen met betrekking tot ras, etniciteit, geslachtsuitdrukking, seksuele geaardheid, beperking en klasse om gesprekken op de campus over het belang van inclusie en gelijkheid aan te moedigen.

Grand Valley State University’s (GVSU) Mary Idema Pew Library Learning and Information Commons

Doelen voor Ally: bewustzijn, capaciteit en inzicht

Onderwijs op afstand blijft zich uitbreiden op de universiteit. Er zijn elk semester al meer dan 5000 inschrijvingen voor online en hybride cursussen. GVSU maakt bovendien een toename van het gebruik van open onderwijsmateriaal door, evenals een aanhoudende aanname van digitaal instructiemateriaal door bijna 1800 faculteiten. Vanwege deze behoeften en omdat er meer nadruk wordt gelegd op het naleven van de ADA, zijn er unieke uitdagingen ontstaan voor de afdelingen eLearning, Emerging Technologies en Disability Support Resources (DSR) die in het leven zijn geroepen om de faculteit en de leerbehoeften van studenten te ondersteunen. Toegankelijkheidsondersteuning richt zich op de 1600 GSVU-studenten, de faculteit en het personeel die zich geregistreerd hebben bij het DSR-kantoor. Het bieden van gelijke kansen aan alle studenten om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale leermiddelen is echter inmiddels een prioriteit voor de campus. Het academische bestuur van GVSU heeft een toegankelijkheidsprojectgroep opgericht om de belemmeringen die de faculteit en studenten ondervinden te onderzoeken. Daarnaast zullen ze aanbevelingen doen voor het nemen van gezamenlijke beslissingen wat betreft toegankelijkheid, zoals het maken van richtlijnen voor het ondertitelen van media om het beleid omtrent webtoegankelijkheid van de universiteit te ondersteunen.

De indicatoren van Ally zijn het eerste begin van een veel grotere culturele verschuiving, een verschuiving van het voldoen aan een wettelijke standaard naar een eerlijkere maatregel voor iedereen. In een bredere zin geven de indicatoren aan dat iedereen op de universiteit nog veel moet doen om een weg naar inclusie te creëren. - Hunter Bridwell

Ally is in gebruik genomen om toegankelijkheidsproblemen met cursusbestanden onder de aandacht te brengen. De drie doelen hierbij waren: 1) Het bewustzijn van cursusleiders vergroten over het belang van toegankelijkheid en Universal Design for Learning (UDL) voor alle studenten 2) faculteitscapaciteit creëren om toegankelijke inhoud te maken en 3) het begrip op institutioneel niveau vergroten om ervoor te zorgen dat de cursusinhoud voldoet aan toegankelijkheidsstandaarden.

Implementatiestrategie: gerichte berichtgeving en ondersteuning

Nadat we twee maanden Ally hebben geïmplementeerd en onze lanceringsstrategie hebben voorbereid, is Ally op 21 juni 2018 beschikbaar geworden voor alle faculteiten en studenten. Doordat we Ally in de zomer hebben gelanceerd, zijn we begonnen met een kleiner aantal cursussen, waardoor we beter in staat waren om de reactie van faculteiten te peilen en daarnaast ondersteuning en trainingen te verbeteren. De eerste berichtgeving bestond o.a. uit gerichte nieuwsbrieven per e-mail, sociale media en blogberichten, en een promotiecampagne in een portaalmodule van Blackboard Learn. Ally en Panopto (die gesloten ondertitels voor video's ondersteunt) werden voor het eerst gepromoot als onderdeel van de nieuwe faculteitsoriëntatie in het semester van de herfst van 2018. Daarnaast zijn deze toepassingen opgenomen in een verplichte training voor faculteiten die voor het eerst beginnen met online lesgeven.

Met behulp van ons instellingsrapport hebben we onze drie meest voorkomende toegankelijkheidsproblemen vastgesteld: ontbrekende documentkoppen, afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving en documenten met contrastproblemen. We hebben informatiebladen en trainingen ontwikkeld om deze specifieke problemen aan te pakken als aanvulling op de feedback van Ally voor cursusleiders. We hebben ook een enquête verspreid onder cursusleiders in het begin van de lancering om feedback te verzamelen. Op deze manier wisten we wat faculteiten van de Ally-indicatoren vinden en hebben we onze ondersteuning en berichtgeving daarop kunnen aanpassen.

In het volgende semester wil het team de gegevens van de rapporten van Ally en de gebruiksgegevens gaan gebruiken voor een vriendschappelijke competitie tussen afdelingen. De afdeling met de meeste verbetering ontvangt een kleine studiebeurs op hun naam voor studenten om hun inzet voor toegankelijk leren te vieren.

Evaluatie en bevindingen: invloed aantonen met gegevens

Aanhoudende berichtgeving over de alternatieve formaten van Ally voor studenten hebben ervoor gezorgd dat deze berichten zich over de campus verspreiden en onlangs plaatste de studentenkrant een artikel op de voorpagina met de titel: “Blackboard Ally biedt bronnen om de toegankelijkheid te verbeteren.” Als resultaat van dit verhoogde bewustzijn van de voordelen van toegankelijkheid voor alle studenten, hebben we een toename opgemerkt in de faculteitsaanwezigheid bij onze toegankelijkheid en UDL-workshops.

De gebruiksgegevens van Ally hebben ook bijgedragen aan het vormgeven van onze berichtgevingscampagnes op de campus. Sinds de lancering in de zomer hebben cursusleiders 3100 Ally-indicatoren gezien in meer dan 1200 cursussen en 138 cursusleiders hebben aanpassingen gemaakt in meer dan 460 bestanden. Door de beschikbaarheid van cursusinformatie in het instellingsrapport hebben we faculteiten gemotiveerd die hun cursusdocumenten hadden verbeterd en inzet toonden voor toegankelijk leren. Op dit moment begeleidt het team eLearning en Emerging Technologies faculteiten en moedigt ze aan bij het implementeren van UDL-principes in hun cursussen.

Studenten hebben al meer dan 6800 alternatieve formaten gedownload in 1150 cursussen en we delen deze gegevens met de faculteit en beheerders om de impact van Ally op de leerervaring van studenten aan te tonen.

Wijsheden: een schaalbare oplossing

Het beïnvloeden van verandering en inschatten van de impact van een nieuwe technologie op een campus met ongeveer 25.000 studenten en 1800 faculteiten vereist een strategische en creatieve benadering. Gedetailleerde informatie over bestaande problemen en voortgang van de toegankelijkheid van cursusinhoud in Blackboard kan verborgen worden, wat er vaak toe leidt dat deze problemen vergeten worden. Zonder toegankelijkheidsinformatie kan het nog moeilijker worden om effectieve strategieën te bedenken en implementeren. Met de toegankelijkheidsinzichten en gebruiksrapporten van Ally kan GVSU de gegevens beter benutten om zowel informatie te geven bij voorlichtingen als de impact te laten zien om verder gebruik te stimuleren, waardoor een feedbackcyclus ontstaat die duurzaam en schaalbaar is. Het is nuttig om concrete resultaten te tonen die het gevolg zijn van de alternatieve formaten en aanpassingen door cursusleiders. Het verwerken van deze resultaten in creatieve berichtgeving die verschillende kanalen van een grote instelling bereikt, kan helpen bij het stimuleren van een inclusieve campus voor alle studenten.