Kapsayıcı Öğrenim İçin Veriye Dayalı Stratejiler
e-Öğrenim ve Gelişen Teknolojiler, Müdür Yardımcısı Eric Kunnen ile

Üniversite İçeriği: Kapsayıcılık ve Eşitliğin Temelleri

Kısa bir süre önce U.S. News and World Report tarafından orta batının en iyi bölgesel devlet üniversitesi unvanı verilen Grand Valley Devlet Üniversitesi (GVSU), çeşitli programlar ve girişimler yoluyla yaklaşık 25.000 öğrenciye daha kapsayıcı nitelikte bir kampüs sağlama konusunda coşkulu bir çaba içine girdi. Üniversitenin vizyonu ve değer konusundaki prensipleri tüm öğrenciler için kapsayıcı bir öğrenim ortamı sağlamaya yönelik amacını ortaya koyuyor. Kapsayıcılık ve Eşitlik Birimi, öğrenci, fakülte ve personel temsilcilerinden oluşan ve kampüs topluluğunun engelli üyelerini daha iyi desteklemek için yıl boyunca toplantılar yaparak stratejileri tartışan bir ADA Danışma Kurulu'nun koordinasyon işlerini yürütüyor. Kampüste her yıl eşitlik ve kapsayıcılığın önemiyle ilgili kampüs sohbetlerini teşvik etmek için ırk, etnik köken, cinsel kimliğin ifadesi, cinsel yönelim, yetenek ve sosyal sınıf konularında ayrımcılık sorunlarına odaklanan bir tartışma toplantısı düzenleniyor.

Grand Valley State University’s (GVSU) Mary Idema Pew Library Learning and Information Commons

Ally'ın Hedefleri: Farkındalık, Kapasite ve Anlayış

Üniversitede her sömestir çevrim içi ve karma kurslara 5000'den fazla kayıtla uzaktan eğitim olanakları artmaya devam ediyor. GVSU ayrıca yaklaşık 1800 fakültelik dijital eğitim materyallerinin sürekli olarak kullanımıyla birlikte açık öğretim kaynaklarının kullanımında da artışa sahne oluyor. ADA uyumluluğunu yapılan daha büyük vurguyla birlikte bu talepler, fakülteyi ve öğrencilerin öğrenim ihtiyaçlarını desteklemekten sorumlu e-Öğrenim ve Gelişen Teknolojiler ile Engelliler İçin Destek Kaynakları (DSR) ofisleri açısından kendine özgü zorluklara da yol açıyor. Erişilebilirlik desteği 1600 GVSU öğrencisine, fakülteye ve DSR ofisine kayıtlı personele odaklanmış durumda, ancak tüm öğrencilerin dijital olarak sağlanan öğrenim deneyimlerinde başarısı için eşit fırsata sahip olmasını sağlamak da kampüs için temel bir öncelik. GVSU'nun Akademik Senatosu fakültenin ve öğrencilerin erişilebilirlikle ilgili karşılaştığı mevcut engelleri araştırmak ve erişilebilirlik konularında ortak karar alma mekanizmaları için önerilerde bulunmak için (üniversitenin web erişilebilirlik politikasını desteklemek üzere Altyazılı Medya Kuralları ile ilgili taslak oluşturmak gibi) bir Erişilebilirlik Görev Kuvveti oluşturdu.

Ally'ın göstergeleri çok daha geniş kapsamlı bir kültürel değişimi, yani yasaların gerektirdiği bir standardı karşılama fikrinden herkes için daha adil bir düzene gitme fikrine doğru bir değişimi anlamaya yönelik bir başlangıçtır. Bunlar daha geniş anlamda, kapsayıcı yaklaşımın taşlarını döşemeye yardımcı olmak için üniversitede hepimizin yapması gereken şeyler olduğunu ifade eder. – Hunter Bridwell

Ally, kurs dosyalarında erişilebilirlikle ilgili sorunları çözmek üzere üç amaçla benimsendi: 1) Tüm öğrenciler için erişilebilirliğin ve Öğrenim için Evrensel Tasarım'ın (UDL) önemi konusunda eğitmenin farkındalığını arttırma; 2) Erişilebilir içerikler oluşturmak için fakültede kapasite yaratma ve 3) Kurs içeriklerinin erişilebilirlik standartlarını karşılamasına yardımcı olmak için kurumsal düzeyde anlayışı geliştirme.

Uygulama Stratejisi: Hedeflenmiş Mesaj ve Destek

Ally'ın uygulanması ve uygulama stratejimizin hazırlanması için harcanan iki aydan sonra, Ally 21 Haziran 2018'de tüm fakültenin ve öğrencilerin kullanımına sunuldu. Ally'ı yaz döneminde uygulamaya koymamız, daha az sayıda kursla başlayarak fakültenin yanıtını daha iyi değerlendirmemize ve destek ile eğitim çalışmalarında iyileştirmeler yapmamıza imkan sağladı. İlk mesaj; hedeflenmiş e-posta bültenleri, sosyal medya ve blogla ilgili önemli noktalar ve bir Blackboard Learn portal modülü tanıtım kampanyasını içeriyordu. İlk defa 2018 sonbahar sömestirinde yeni fakülte oryantasyonunun bir parçası olarak Ally ve Panopto (video için altyazıyı destekler) tanıtıldı. Ayrıca bu uygulamalar çevrim içi öğretime yeni geçen fakülteye yönelik zorunlu bir eğitime eklenmiştir.

Kurum raporumuzu kullanarak erişilebilirlik konusunda en yaygın şekilde karşılaşılan üç sorunu belirledik: Eksik belge başlıkları, alternatif açıklamalarla ilgili resimler ve kontrast sorunları içeren belgeler. Ally eğitmen geri bildirimini tamamlayıcı olarak söz konusu sorunları çözecek ipucu sayfaları ve eğitim programları oluşturduk. Ayrıca uygulama sürecinin başında, destek çalışmalarımızı ve mesajımızı iyileştirmek amacıyla, fakültenin Ally göstergelerine nasıl yanıt verdiğini daha iyi anlamak üzere geri bildirimleri toplamak için eğitmenlerle bir anket yaptık.

Bir sonraki sömestirde, ekip departmanlar arasında dostça bir rekabeti tetiklemek için Ally'ın raporlama ve kullanım verilerinden yararlanmayı planlıyor. Kapsayıcı öğrenim konusunda gösterdikleri çabaları kutlamak için en ileri düzeyde iyileştirmeyi yapan departman adına küçük bir öğrenci bursu verilecek.

Değerlendirme ve Bulgular: Veriler Yoluyla Ally'ın Etkisini Kanıtlama

Ally'ın alternatif biçimleriyle ilgili olarak öğrencilere yönelik sürekli bir mesaj, kampüste heyecan yaratmaya yardımcı oldu ve kısa bir süre önce öğrenci gazetesi birinci sayfasında şu başlıkla bir makale yayımladı: "Blackboard Ally erişilebilirliği üst düzeylere çıkarmak için kaynak sağlıyor." Bunun sonucunda, tüm öğrenciler için erişilebilirliğin faydalarına ilişkin farkındalık arttı. Erişilebilirlik ve UDL çalışmalarımıza yönelik fakülte katılımında artış gözlemledik.

Ally kullanım verileri kampüsteki mesaj kampanyalarımızı duyurmaya da yardımcı oldu. Yaz lansmanımızdan beri, eğitmenler 1200'den fazla kursta 3100 kez Ally göstergeleriyle etkileşimde bulundu ve 138 eğitmen yaklaşık 460 dosyada düzeltmeler yaptı. Kurum raporunda kullanıma sunulan kurs bilgileri sayesinde, kurs dosyalarını iyileştiren ve kapsayıcı öğrenim konusunda yoğun çaba gösteren fakülteyle çalışmaya başladık. Bunun yanında, e-Öğrenim ve Gelişen Teknolojiler ekibi kurslarında UDL ilkelerini uygulama konusunda fakülteye yardım sunarak teşvikte bulunuyor.

Bugüne kadar, öğrenciler 1150 kursta 6800'den fazla alternatif biçimi indirdi. Biz de Ally'ın öğrencilerin öğrenim deneyimlerine olan etkisini kanıtlamaya yardımcı olmak için bu verileri fakülteyle ve yöneticilerle paylaşıyoruz.

Bilgece Sözler: Ölçeklenebilir Bir Çözüm

Yaklaşık 25.000 öğrenci ve 1800 fakülte içeren bir kampüste değişimi etkilemeye ve yeni bir teknolojinin etkisini değerlendirmeye çalışmak, stratejik, yaratıcı bir yaklaşım istiyor. Blackboard'daki kurs içeriklerinin erişilebilirliği konusunda, mevcut sorunlarla ve ilerleme durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler gizlenebiliyor ve bu da çoğunlukla “gözden uzak, gönülden ırak” sözündeki gibi bir zihniyet doğurarak görmezlikten gelmeye neden oluyor. Erişilebilirlikle ilgili bilgiler olmadan, etkili stratejilerin tasarlanması ve uygulanması çok daha zor hale gelebiliyor. Ally'ın erişilebilirlikle ilgili yararlı bilgileri etkili stratejileri ve kullanım raporları sayesinde, GVSU hem destek çabalarını duyurmak hem de daha fazla benimsenmesini sağlamak üzere etkisini göstermek için verileri daha etkili şekilde kullanabiliyor, böylece sürdürülebilir ve değerlendirilebilir bir geri bildirim döngüsü oluşturuyor. Alternatif biçimlerin elde indirilmesiyle ve eğitmen düzeltmeleriyle elde edilen somut sonuçları göstermek, ayrıca o sonuçları büyük bir kurumun çeşitli kanallarıyla kitleye ulaşan yaratıcı mesajlara katmak tüm öğrenciler için daha kapsayıcı bir kampüs hedefine doğru itici güç sağlamaya yardımcı olabilir.