Estratègies controlades per dades per a l'aprenentatge inclusiu
amb Eric Kunnen, director associat d'aprenentatge en línia i tecnologies emergents

Context universitari: Pilars per a la inclusió i l'equitat

La Universitat Estatal Grand Valley (GVSU), recentment reconeguda com una de les millors universitats regionals públiques de l'Oest Mitjà per l'U.S. News and World Report, ha fet un esforç de compromís per oferir a prop de 25.000 estudiants un campus més inclusiu amb una gran varietat d'iniciatives i de programes. La visió i la declaració de valors de la universitat posen de relleu el compromís per proporcionar un entorn d'aprenentatge per a tots els estudiants. El departament d'inclusió i equitat coordina un consell consultiu sobre la Llei sobre nord-americans amb discapacitats (ADA) amb representants d'estudiants i del personal docent i no docent, que es reuneixen durant l'any per parlar de les estratègies que donen una millor atenció als membres de la comunitat del campus amb discapacitats. Cada any el campus celebra un "Teach-In" que se centra en els problemes de discriminació relacionats amb la raça, l'ètnia, l'expressió de gènere, l'orientació sexual, les capacitats i la classe social per fomentar converses al campus sobre la importància de la inclusió i l'equitat.

Grand Valley State University’s (GVSU) Mary Idema Pew Library Learning and Information Commons

Objectius d’Ally: Conscienciació, capacitat i informació

L'educació a distància segueix creixent a la universitat amb més de 5.000 inscripcions a cursos en línia i semipresencials cada semestre. A més, des de la GVSU també s'observa com augmenta l'ús els recursos educatius oberts, juntament amb l'adopció continuada de materials educatius digitals per a quasi 1.800 persones. Aquestes demandes, juntament amb el fet de posar més èmfasi en el compliment de l'ADA, han esdevingut un repte per als departaments d'aprenentatge en línia i tecnologies emergents i de recursos de suport als discapacitats (DSR), amb personal docent preparat per cobrir les necessitats educatives dels estudiants. El suport d'accessibilitat està orientat als 1.600 estudiants i membres del personal acadèmic i no acadèmic de la GVSU que s'han inscrit a l'oficina de DSR. Així, per al campus ha esdevingut una prioritat assegurar que tots els estudiants tenen les mateixes oportunitats d'èxit en les seves experiències d'aprenentatge en línia. El claustre acadèmic de GVSU va crear un grup de treball per investigar les barreres d'accessibilitat actuals a què han de fer front la facultat i els estudiants, i per fer recomanacions per a la presa de decisions col·laborativa sobre qüestions d'accessibilitat, com ara la redacció de les directius sobre subtitulació, per implementar les polítiques d'accessibilitat de la universitat.

Els indicadors d'Ally són els primers passos per iniciar un canvi cultural de més abast que s'allunyi de la idea de complir una norma regulada per llei i que s’orienti a una adaptació igualitària per a tothom. En un sentit més ampli, significa que a la universitat tots ens hem d’esforçar per obrir camins per a la inclusió. – Hunter Bridwell

Ally proposa tres objectius per solucionar els problemes d'accessibilitat amb els fitxers de cursos: 1) incrementar la conscienciació sobre la importància de l'accessibilitat i el disseny universal per a l'aprenentatge (DUA); 2) dotar la facultat de la capacitat de crear continguts accessibles; i 3) millorar les estadístiques a nivell institucional per assegurar que els cursos compleixin els estàndards d'accessibilitat.

Estratègia d’implementació: Missatge orientat i suport

Després d'implementar Ally i preparar la nostra estratègia d'implementació durant dos mesos, Ally va estar a disposició de tota la facultat i tots els estudiants el 21 juny del 2018. El fet de desplegar Ally a l'estiu ens va permetre començar amb un nombre de cursos més reduït, avaluar millor la resposta de la facultat i adequar les necessitats d'assistència i de formació. Els missatges inicials incloïen butlletins electrònics segmentats, destacats a les xarxes socials i al blog, així com una campanya de promoció al mòdul del portal Blackboard Learn. El primer semestre del curs 2018-2019, es va promocionar l'ús d'Ally i Panopto (que admet subtítols ocults) per primera vegada com a part de la nova política de la facultat. A més, s'han inclòs aquestes aplicacions en una formació obligatòria per als nous docents de l'ensenyament en línia.

Amb el nostre informe institucional, hem identificat els nostres problemes d'accessibilitat prevalents: documents sense capçaleres, imatges sense descripcions alternatives i documents amb problemes de contrast. Vam crear fulletons amb consells i materials de formació per adreçar problemes específics com a complement dels comentaris de l'instructor d'Ally. També vam distribuir una enquesta als nostres instructors en les primeres etapes del desplegament per recollir comentaris sobre com la facultat responia als indicadors d'Ally, amb la finalitat de millorar l’assistència i les nostres comunicacions.

El proper semestre, l’equip té previst d’utilitzar les dades d'ús i d'informes d'Ally per promoure una competència amistosa entre departaments. D'aquesta manera, el departament que millori més rebrà una petita beca d’estudis a nom seu com a premi pel seu compromís amb l'aprenentatge inclusiu.

Avaluació i conclusions: Demostració de l'impacte amb dades

La persistència en l'enviament de missatges als estudiants relatius als formats alternatius d'Ally ha ajudat a despertar l'interès al campus, fins al punt que fa poc el diari dels estudiants portava el següent titular a la portada: “Blackboard Ally proporciona els recursos per millorar l'accessibilitat.” Com a conseqüència de l'augment en la conscienciació sobre els beneficis que aporta l'accessibilitat a tots els estudiants, hi hagut un augment d'assistència als tallers sobre accessibilitat i disseny universal per a l'aprenentatge de la facultat.

Les dades d'ús d'Ally també han servit per informar de les nostres campanyes de missatges al campus. Des de la nostra posada en marxa l'estiu passat, els instructors han interactuat amb els indicadors d'Ally 3.100 vegades en més de 1.200 cursos i 138 instructors han fet correccions en més de 460 fitxers. Amb la informació del curs disponible a l'informe institucional, hem observat que els docents han millorat els fitxers del seu curs i demostrat el seu compromís amb l'aprenentatge inclusiu. A més, el departament d'educació en línia i tecnologies emergents i educació ofereix assistència als docents i fomenta la implementació dels principis del disseny universal per a l'aprenentatge als seus cursos.

Fins ara, els estudiants han descarregat més de 6.800 formats alternatius de 1.150 cursos. També hem compartit aquestes dades amb els docents i el administradors perquè comprovin l'impacte d'Ally sobre l'experiència d'aprenentatge de l'estudiant.

Perles de saviesa: Una solució ampliable

El fet d'intentar aquest canvi i de portar l'impacte d'una nova tecnologia a un campus amb més de 25.000 estudiants i 1.800 docents requereix un enfocament estratègic i creatiu. Pel que fa a l'accessibilitat dels continguts del curs a Blackboard, es pot amagar la informació detallada sobre els problemes existents, en una mena de mentalitat de "D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol". Sense informació d'accessibilitat, el disseny i implementació d'estratègies efectives pot ser un repte molt estimulant. Amb les estadístiques i els informes d'ús d'Ally, GVSU pot utilitzar les dades de manera efectiva per sobrepassar els esforços i demostrar l'impacte per impulsar una desplegament més ampli en el futur, creant un intercanvi de comentaris que és sostenible i ampliable. Mostrar resultats tangibles amb les descàrregues de formats alternatius i les millores fetes a la instrucció i presentar-los dins de missatges creatius que arribin a través de diversos canals d'una gran institució pot ajudar a donar un impuls en el camí envers un campus més inclusiu per a tots els estudiants.