Datadrevne strategier for inkluderende læring
med Eric Kunnen, som er assisterende direktør for nettlæring og nye teknologier

Universitetskontekst: Pillarer for inkludering og rettferdig behandling

U.S News and World Report anerkjente nylig Grand Valley State University (GVSU) som et av de beste offentlige, regionale universitetene i midtvesten i USA, og universitetet har gjort en innsats for å bli mer inkluderende for de nesten 25 000 studentene sine, noe de har gjort via en rekke programmer og initiativer. Universitetets visjons- og verdierklæringer trekker frem bestrebelsen etter å gi alle studenter et inkluderende læringsmiljø. Avdelingen for inkludering og rettferdig behandling koordinerer et ADA-panel (Americans with Disabilities Act) som består av representanter fra studentene, underviserne og personalet. Panelet har møter flere ganger i året for å drøfte strategier for å gi bedre støtte til personer på universitetet med funksjonshemninger. Universitetet avholder hvert år et seminar med fokus på diskrimineringsproblemer knyttet til rase, etnisitet, kjønnsuttrykk, seksuell legning, evner og klasser for å oppfordre til samtaler på universitetet om viktigheten av inkludering og rettferdig behandling.

Grand Valley State University’s (GVSU) Mary Idema Pew Library Learning and Information Commons

Mål for Ally: Bevissthet, kapasitet og innsikt

Avstandsundervisning er en økende undervisningsform for universitetet, som nå har mer enn 5000 påmeldinger for nettbaserte og hybride emner hvert semester. I tillegg opplever GVSU en økning i bruken av åpne utdanningsressurser, foruten fortsatt økt bruk av digitalt undervisningsmateriell hos nesten 1800 undervisere. Disse kravene – i tillegg til økt vekt på overholdelse av ADA – har ført til unike utfordringer for avdelingene for nettlæring og nye teknologier og støtteressurser for personer med funksjonshemninger (DSR), ettersom disse avdelingene har ansvaret for å støtte underviserne og legge til rette for studentenes læringsbehov. Tilgjengelighetsstøtten er fokusert på de 1600 studentene, underviserne og ansatte ved GVSU som er registrert hos DSR-avdelingen, men det å sikre at alle studenter har de samme mulighetene for å oppnå gode resultater i digitalt leverte læringsopplevelser har blitt en hovedprioritet på universitetet. GVSUs «Academic Senate» dannet en arbeidsgruppe for tilgjengelighet som fikk ansvaret for å undersøke hvilke eksisterende hindrer for tilgjengelighet undervisere og studenter står overfor, og å komme med anbefalinger om samarbeidsrettet beslutningstaking for tilgjengelighetsrelaterte temaer, for eksempel utvikling av retningslinjer for undertekster som støtter oppunder universitetets retningslinjer for tilgjengelighet på nettet.

Ally sine indikatorer er de første introduksjonene for å forstå en større kulturell endring, en endring fra ideen om å oppnå en standard krevet av loven for å være mer rimelig for alle. I en bredere forstand betyr det at alle vi på universitetet har en jobb å gjøre for å bidra til å lage veier til inkludering. - Hunter Bridwell

For å løse tilgjengelighetsproblemer i forbindelse med emnefiler ble Ally tatt i bruk med tre mål i tankene: 1) Øke undervisernes bevissthet rundt viktigheten av tilgjengelighet og Universal Design for Learning (UDL) for alle studenter, 2) øke undervisernes ferdigheter når det gjelder å lage tilgjengelig innhold og 3) forbedre innsikten på institusjonsnivå for å bidra til å sikre at emneinnhold oppfyller standardene for tilgjengelighet.

Implementeringsstrategi: Målrettet kommunikasjon og støtte

Etter å ha brukt to måneder på å implementere Ally og klargjøre implementeringsstrategien, ble Ally gjort tilgjengelig for alle undervisere og studenter 21. juni 2018. Ved å implementere Ally om sommeren kunne vi starte med et mindre antall emner, slik at det ble lettere å måle undervisernes respons og finpusse støtte- og opplæringstiltakene. Den opprinnelige kommunikasjonen omfattet målrettede nyhetsbrev på e-post, fremhevinger på blogger og sosiale medier og en kampanje i Blackboard Learn-portalen. Ally og Panopto (som støtter undertekster for video) ble for første gang fremmet som en del av den nye underviserorienteringen i høstsemesteret 2018. I tillegg er disse applikasjonene inkludert i en obligatorisk opplæring for undervisere som ikke har brukt nettlæring før.

Ved hjelp av institusjonsrapporten klarte vi å identifisere de tre mest utbredte tilgjengelighetsproblemene vi hadde: manglende dokumentoverskrifter, bilder uten alternative beskrivelser og dokumenter med lav kontrast. Vi utarbeidet tipsdokumenter og opplæringer som omhandlet de aktuelle problemene, som et tillegg til undervisertilbakemeldingen i Ally. Vi ga også en undersøkelse til undervisere tidlig i implementeringsprosessen for å få en bedre forståelse av hvordan de reagerte på Ally-indikatorer og gjøre støttetiltakene og kommunikasjonen vår bedre.

Neste semester, planlegger teamgruppen å bruke Ally sin rapportering og bruk av data for å sette i gang en vennlig konkurranse mellom avdelinger, hvor avdelingen med mest forbedring vil få et lite stipendium i deres navn for å feire deres engasjement for inklusiv læring.

Evaluering og funn: Demonstrering av virkning med data

Vedvarende kommunikasjonstiltak forbundet med alternative formater i Ally for studenter har bidratt til at dette er noe det snakkes om på universitetet, og for ikke lenge siden hadde studentavisen en artikkel på forsiden med tittelen «Blackboard Ally inneholder ressurser for å forbedre tilgjengeligheten.» Som et resultat av dette økt forståelse om fordelene av tilgjengelig for alle studenter, vi har sett en økning i oppmøte på fakultetet for våre tilgjengelighets- og UDL-verksted

Ally-bruksdata har også vært til hjelp i utarbeidingen av universitetskampanjer. Siden systemet ble lansert i sommer, har underviserne samhandlet med Ally-indikatorer 3100 ganger i over 1200 emner, og 138 undervisere har implementert rettinger i over 460 filer. Nå som emneinformasjon er tilgjengelig i institusjonsrapporten, har vi engasjert underviserne, som har forbedret emnefilene sine og gjort en innsats for inkluderende læring. Videre fremover gir teamet for nettlæring og nye teknologier hjelp og oppfordring til undervisere når det gjelder implementering av UDL-prinsipper i emnene deres.

Hittil har studenter lastet ned over 6800 alternative formater i 1150 emner, og vi deler disse dataene med undervisere og administratorer for å demonstrere Allys innvirkning på studentenes læringsopplevelse.

Visdomsperler: En skalerbar løsning

Det å prøve å innføre endringer og skalere opp virkningen av nye teknologier på et universitet med nesten 25 000 studenter og 1800 undervisere krever en strategisk og kreativ tilnærming. Når det kommer til tilgjengelighet for emneinnhold i Blackboard, kan detaljert informasjon om eksisterende problemer og fremgang skjules, noe som ofte fører til at det blir glemt. Uten informasjon om tilgjengelighet kan det å designe og implementere effektive strategier bli enda mer utfordrende. Takket være bruksrapporteringen og innsikten om tilgjengelighet i Ally kan GVSU bruke data mer effektivt både for å lage kommunikasjonstiltak og for å demonstrere virkningen og dermed øke bruken ytterligere, noe som skaper en tilbakemeldingssirkel som er både bærekraftig og skalerbar. Det å vise frem konkrete resultater i form av nedlasting av alternative formater og underviserrettinger – samt å ta med disse resultatene i kreativ kommunikasjon som når ut i flere kanaler i en stor institusjon – kan bidra til å skape fremdrift mot et mer inkluderende universitet for alle studenter.