Cal tot un poble
amb Jeremy Olguin, Universitat Chico State

Context universitari: Cultivar la diversitat

Chico State és un dels 23 campus dels sistema universitari de l’Estat de Califòrnia (CSU), i Chico és un punt d’accés a l’educació superior per a molts estudiants universitaris de primera generació i per a alumnes d’anglès. El nostre equip de l’Oficina de Tecnologia i Serveis Accessibles (Office of Accessible Technology and Services, OATS) i els Recursos de la informació (Information Resources, IRES) han treballat conjuntament per millorar l’accés als entorns d’aprenentatge inclusius d’acord amb la Iniciativa 2025 de graduació.

Objectius d’Ally: La Iniciativa per a la tecnologia accessible

La Iniciativa per a la tecnologia accessible (Accessible Technology Initiative, ATI) és un esforç que es fa a tot el sistema per millorar l’accessibilitat del CSU. Un dels pilars fonamentals d’ATI cita la importància de representar el contingut educatiu en diferents modalitats i formats que cobreixin les necessitats de diversos estudiants, tal com es descriu a lesguies per al disseny universal per a l’aprenentatge (Universal Design for Learning, UDL).

Sabíem que, d’acord amb l’informe institucional, necessitaríem un enfocament programàtic que podia maximitzar els nostres recursos per ajudar els nostres instructors a corregir els problemes d’accessibilitat detectats per Ally als continguts del seu curs. Volíem assegurar que corregíem les dues àrees de la nostra estratègia: 1. Com preparem i ajudem els instructors quan els indicadors d’Ally figuren al seu curs? 2. Com gestionarà el nostre equip (2 treballadors i 15 assistents estudiantils) un increment potencial de sol·licituds de millora de continguts?

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Estratègia d’implementació: Repartiment de la feina

Hem dissenyat una implementació d’Ally al campus en 4 fases, començant amb un petit grup d’11 facultats i gradualment anar augmentant fins a abastar tot el campus al cap d’un període de 18 mesos. Vam optar per un enfocament pràctic en les primeres fases del pilot, fent servir l’informe institucional per avaluar els nivells d’accessibilitat de cada curs i, a continuació, comunicant un pla de millora personalitzat als instructors. Aquest pla incloïa una llista dels elements més factibles que els instructors podien corregir mitjançant Ally, com ara afegir descripcions a les imatges, i també una llista d’elements que el nostre equip podia solucionar.

Els CSU vam adoptar Ally com a part del seu esforç per corregir els problemes d’accessibilitat i per impulsar el nostre compromís per avançar vers els principis d’UDL d’ensenyar amb els “formats alternatius” d’Ally.

Per adaptar la nostra assistència de manera efectiva, hem desenvolupat un sistema de tiquets de dos nivells que ens permet gestionar millor les sol·licituds de millora de contingut. Quan un instructor sol·licita assistència per un problema d’accessibilitat que es pot solucionar dins d’Ally, s’assigna un tiquet de nivell 1 a la persona de contacte de l’instructor, que el guiarà per resoldre’l. Quan un fitxer necessita un treball més complex, s’assigna un tiquet de nivell 2 a l’equip de millora. Cada element de contingut de nivell 2 s’afegeix a la carpeta de Box, des d’on podem fer un seguiment del temps que necessitem per produir una versió accessible. Això ens permet estimar millor el temps de resposta quan avaluem cursos en el futur.

En comptes d’adoptar una actitud reactiva, hem utilitzat un informe institucional per informar la nostra estratègia pilot: Començar per baix i anar pujant.”

Avaluació i conclusions: els estudiants se’n beneficien directament

Un cop els estudiants podien veure els formats alternatius, vam començar a rebre sol·licituds dels estudiants i instructors per activar els formats alternatius en els seus altres cursos. Un instructor ens va reenviar un extens missatge de correu electrònic d’una estudiant que volia accedir als formats alternatius. Era una estudiant que era mare i s’havia de desplaçar cada dia fins al campus. Explicava que tenir accés als formats d’àudio li permetia escoltar i revisar els materials del curs durant els viatges. El fet de compartir aquesta mena d’anècdotes amb els instructors en les nostres comunicacions ens ha ajudat a sensibilitzar sobre el valor del contingut accessible per a l’èxit de l’estudiant. El nostre equip de millora també ha trobat que el format alternatiu HTML d’Ally pot ser un recurs molt útil per a la millora de continguts, ja que l’equip farà servir sovint l’HTML com un punt de partida més accessible que es pot millorar més ràpidament que el PDF original.

Amb Ally hem pogut organitzar un sistema més eficient per gestionar les sol·licituds de millora de contingut, que calculo que ha reduït en un 25% el temps de millora.

Mentre ens preparem per a la fase final d’implementació d’Ally, volem assegurar-nos que les nostres comunicacions arriben a les persones necessàries de tot el campus perquè els instructors que són nous a Ally siguin conscients del rol que tenen en la iniciativa d’accessibilitat de CSU i de com això pot beneficiar l’èxit de l’estudiant. També estem pensant a promoure els formats alternatius proporcionats per Ally a través d’una campanya entre els estudiants durant la “Setmana de benvinguda” del campus.

Perles de saviesa: pensa de manera sostenible

Quan vam obrir l’informe institucional per primera vegada, els reptes d’accessibilitat que teníem per davant ens semblaven aclaparadors. Vam seguir cada etapa de la implementació, inclent-hi els fluxos de treball de millora i de comunicació, perquè ens ajudessin a optimitzar aquests processos mentre implementàvem Ally a tot el campus. I, el que és més important, vam fer que Ally esdevingués una part de l’esforç conjunt per reconnectar les parts interessades i les veus de Chico i de CSU formant un esforç col·laboratiu que ajudés a fer que els nostres campus fossin més inclusius. Perquè realment cal tot un poble.