Başarmak İçin Çok Şey Gerekiyor
Chico State Üniversitesi'nden Jeremy Olguin ile

Üniversite içeriği: Çeşitliliği Koruma

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi (CSU) sisteminin 23 kampüsünden biri olan Chico State, Kaliforniya'dan ve dünyanın her yerinden gelen çok farklı kökenlerden 16.000 öğrenciye hizmet veriyor. Chico, pek çok birinci nesil yüksekokul öğrencisi ve İngilizce dilinin öğrenenlere yönelik yüksek öğrenim için bir erişim noktası. Erişilebilir Teknoloji ve Hizmetler Ofisi (OATS) ekibimiz ile Bilgi Kaynakları (IRES), Mezuniyet 2025 Girişimimiz'i desteklemek amacıyla öğrencilerin kapsayıcı öğrenim ortamlarına erişimini iyileştirmek için birlikte çalışıyor.

Ally'ın Hedefleri: Erişilebilir Teknoloji Girişimi

Erişilebilir Teknoloji Girişimi (ATI), CSU'larda erişilebilirliği geliştirmek için tasarlanmış sistem çapında bir çalışmadır. ATI'nin temel ilkelerinden biri, Öğrenimde Evrensel Tasarım (UDL) kılavuzlarında açıklandığı şekilde, öğrenim içeriklerini çeşitli öğrenci ihtiyaçlarına uygun farklı yöntem ve biçimlerle sunmanın önemiyle ilgilidir.

Eğitmenlerimizi, kurslarında Ally'ın işaretlediği erişilebilirlikle ilgili sorunları çözebilmeleri için desteklemek üzere, kaynaklarımızı maksimuma çıkarabilecek programlı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu kurum raporumuzdan öğrenmiştik. Bunun üzerine stratejimizin iki alanını ele aldığımıza emin olmak istedik: 1. Kurslarında Ally göstergeleri görünen eğitmenlerimizi nasıl hazırlayacağız ve destekleyeceğiz? 2. Ekibimiz (2 personel, 15 öğrenci asistanı) içerik iyileştirmeye yönelik taleplerdeki olası artışa nasıl yanıt verebilecek?

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Uygulama Stratejisi: İşi Bölümlere Ayırma

11 fakültelik küçük bir grupla başlayacak ve kademeli olarak 18 aylık bir süre sonunda tüm kampüs genelinde dağıtımı sağlayacak şekilde Ally için 4 aşamalı bir kampüs dağıtımı tasarladık. İlk deneme uygulaması aşamalarında, her kursun erişilebilirlik düzeyini değerlendirmek için kurum raporunu kullanarak ve ardından eğitmenler için kişiselleştirilmiş bir geliştirme planını sunarak son derece pratik bir yaklaşım sergiledik. Plan, eğitmenlerin Ally'ı kullanarak kendi başlarına çözebileceği, görüntülere alternatif açıklamalar ekleme gibi "kolay işlerin" ve ekibimizin onlar adına çözeceği ögelerin listesini içeriyordu.

CSU'lar, içerik erişilebilirliği ile ilgili sorunları çözme çalışmalarının bir parçası olarak ve öğretim sistemimizde UDL ilkelerini Ally'ın “alternatif biçimleri” ile geliştirme kararlılığımızı desteklemek için Ally'ı kullanmaya başladı.

Desteğimizi etkili biçimde ölçeklemek için geliştirme konusundaki isteklerini daha iyi yönetmemize olanak veren 2 katmanlı bir bilet sistemi oluşturduk. Bir eğitmen Ally içinden düzeltilebilecek bir erişilebilirlik sorunu ile ilgili olarak destek istediğinde, eğitmenin iletişim noktasına katman 1 bileti atanıyor ve sorunu çözmede kendisine yol gösteriyor. Bir dosyada daha karmaşık işlemler yapılması gerektiğinde ise geliştirme ekibimize katman 2 bileti atanıyor. Her katman 2 içerik ögesi bir Kutu klasörüne ekleniyor; biz de erişilebilir bir sürüm üretmek için gereken süreyi oradan izleyebiliyoruz. Bu da, gelecekteki kursları değerlendirirken işi bitirmemiz için gereken yaklaşık süreyi daha iyi tahmin etmemize olanak veriyor.

Tepkisel bir tavır takınmak yerine, deneme stratejimize bilgi sağlamak için kurum raporunu kullandık: "Küçük adımlarla başla ve giderek işi büyüt."

Değerlendirme ve Bulgular: Öğrenciler Doğrudan Yarar Sağlıyor

Öğrencilere alternatif biçimleri sunduktan sonra, onlardan ve eğitmenlerden alternatif biçimleri diğer kurslarda da etkinleştirmemiz yönünde istekler almaya başladık. Bir eğitmenimizden, alternatif biçimlere erişmek isteyen bir öğrencinin yazdığı uzun bir e-posta aldık. Söz konusu öğrenci her gün kampüse gelen bir anneydi ve sesli biçimlere erişmenin kendisine derse gelirken yolda kurs materyallerini dinleme ve gözden geçirme olanağı sağladığını açıklıyordu. Eğitmenlerle olan iletişimlerimizde bu gibi anekdotları paylaşmak, öğrencinin başarısında erişilebilir içeriğin değerinin anlaşılmasını sağlamaya yardımcı oldu. Geliştirme ekibimiz ayrıca, orijinal PDF'e kıyasla daha çabuk şekilde geliştirilebilen daha erişilebilir bir başlangıç noktası olarak çoğunlukla HTML kullandığından Ally'ın alternatif HTML biçiminin içerik geliştirmede yararlı bir kaynak olabildiğini de gördü.

Ally sayesinde, içerik geliştirme isteklerine yanıt verebilecek daha etkili bir sistem oluşturma olanağı bulduk ve bu da tahminimizce geliştirme süresini %25 oranında kısalttı.

Ally dağıtımımızın son aşamasına hazırlanırken iletişimlerimizin kampüste gereken yerlere ulaşmasını ve Ally'ı yeni kullanmaya başlayan eğitmenlerin, bunun CSU erişilebilirlik girişimindeki rolünün ve öğrencinin başarısına nasıl katkı sağlayabileceğinin farkına varmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca Ally'ın sunduğu alternatif biçimleri kampüsteki “Hoş Geldin Haftası” etkinliğimiz sırasında bir öğrenci kampanyasıyla tanıtmayı planlıyoruz.

Bilgece Sözler: Sürdürülebilirlik Üzerinde Düşün

Kurum raporumuzu ilk açtığımızda karşılaştığımız erişilebilirlik sorunları oldukça zorlayıcı görünüyordu. Ally'ı kampüs'te kullanmaya başlarken ilgili süreçleri optimize etmeye yardımcı olması için iletişimlerimiz ve geliştirme iş akışlarımız dâhil olmak üzere, uygulamalarımızın her aşamasını izledik. En önemlisi de, kampüslerimizi daha kapsayıcı hale getirmeye yardımcı olacak ortak bir çalışma oluşturmak için Ally'ı Chico'daki ve CSU'lardaki ana pay sahiplerini ve ilgili kişileri tekrar birbirine bağlantılandırmaya yönelik toplu çabalarımızın bir parçası haline getirdik; bu iş gerçekten çok şey gerektiriyor.