Det kan ikke gjøres alene
Med Jeremy Olguin fra Chico State University

Universitetskontekst: Vi tilrettelegger for forskjeller

Chico State er en av 23 universiteter i CSU-systemet (California State University) og har en allsidig gruppe på over 16 000 studenter fra både California og resten av verden. Chico er inngangsporten til høyere utdanning for mange førstegenerasjons universitetsstudenter og studenter som ikke har engelsk som morsmål. OATS-teamet (Office of Accessible Technology and Services) har samarbeidet med IRES-teamet (Information Resources) om å forbedre studentenes tilgang til inkluderende læringsmiljøer, i samsvar med Graduation 2025-tiltaket vårt.

Mål for Ally: The Accessible Technology Initiative

The Accessible Technology Initiative (ATI) er et tiltak som er implementert på systemnivå for å forbedre tilgjengeligheten hos alle universitetene i CSU-systemet. En av hovedsøylene i ATI nevner viktigheten av å presentere læringsinnhold i ulike modaliteter og formater som er egnet for et bredt spekter av studenter. Dette er beskrevet i UDL-retningslinjene (Universal Design for Learning).

Basert på institusjonsrapporten visste vi at vi kom til å trenge en programmatisk tilnærming som kunne maksimere ressursene våre, slik at vi kunne hjelpe underviserne med å løse tilgjengelighetsproblemer Ally fant i emneinnholdet deres. Vi ville forsikre oss om at vi tok hånd om to områder i strategien vår: 1. Hvordan forbereder og støtter vi undervisere når Ally-indikatorer vises i emnet deres? 2. Hvordan skal teamet vårt (2 ansatte og 15 studentassistenter) håndtere en potensiell økning i forespørsler om innholdsutbedring?

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Implementeringsstrategi: Arbeidsfordeling

Vi utarbeidet en implementering av Ally i fire faser, hvor vi begynte med en liten gruppe på elleve fakulteter og gradvis skalerte opp til en implementering på hele høyskolen etter en periode på 18 måneder. Vi fulgte prosessen svært nøye i de tidligere fasene av pilotprogrammet, og her brukte vi institusjonsrapporten for å vurdere tilgjengelighetsnivået for hvert emne og kommunisere en personlig tilpasset utbedringsplan til underviserne. Denne planen inneholdt en liste over elementer det var lett for underviserne å rette opp i på egen hånd ved hjelp av Ally, for eksempel det å legge til alternative beskrivelser for bilder, samt en liste over elementer teamet vårt skulle ta hånd om for dem.

Høyskolene i CSU-systemet tok i bruk Ally som en del av arbeidet med å løse problemer med innholdstilgjengelighet og for å styrke satsingen på å fremme UDL-prinsipper i undervisningen ved hjelp av de alternative formatene i Ally.

Vi ønsket å kunne skalere opp brukerstøtten effektivt og utviklet derfor et totrinnssystem for kundestøttesaker, noe som har gjort oss bedre i stand til å administrere hvordan vi tar hånd om utbedringsforespørsler. Når en underviser ber om brukerstøtte for et tilgjengelighetsproblem som kan løses i Ally, opprettes det en sak på første trinn for den aktuelle underviserens kontaktpunkt, som deretter hjelper underviseren med problemet. For filer som krever mer komplekst arbeid, blir utbedringsteamet tilordnet en sak på andre trinn. Hvert innholdselement på andre trinn legges til i en Box-mappe, hvor vi kan spore hvor mye tid det tar oss å lage en tilgjengelig versjon. Dermed kan vi bedre beregne hvor lang tid utbedringen kommer til å ta, når vi vurderer andre emner senere.

I stedet for å bruke en reaktiv tilnærming brukte vi institusjonsrapporten som en hjelp i å informere pilotstrategien: Start i det små, og skaler opp.

Evaluering og funn: Studentene får direkte nytte

Så snart studentene fikk tilgang til alternative formater, begynte vi å få forespørsler fra både studenter og undervisere om å slå på alternative formater også i andre emner. Én underviser videresendte en lang e-post fra en student som ba om å få tilgang til alternative formater. Denne studenten var en mor som pendlet frem og tilbake til høyskolen, og forklarte hvordan tilgang til lydformater gjorde det mulig for henne å høre på å gå gjennom emnemateriell på veien til timen. Historier som dette har vært til nytte i å hjelpe underviserne med å innse hvor stor verdi tilgjengelig innhold har i arbeidet med å legge til rette for gode resultater for studentene. Utbedringsteamet vårt har også observert at HTML som alternativt format i Ally kan være en nyttig ressurs for utbedring av innhold, fordi de ofte bruker HTML som utgangspunkt for å lage mer tilgjengelig innhold, siden det er lettere og raskere å utbedre det enn originale PDF-filer.

Med Ally har vi klart å organisere et mer effektivt system for håndtering av forespørsler om innholdsutbedring, noe jeg anslår har redusert utbedringstiden med 25 %.

Når vi nå forbereder oss på den endelige fasen for Ally-implementeringen, vil vi sikre at kommunikasjonen vi sender ut, når de nødvendige personene rundt omkring på høyskolen, slik at undervisere som ikke har brukt Ally før, er klar over rollen det har i CSU-initiativet for tilgjengelighet, samt hvordan det kan bidra til å forbedre studentenes resultater. Vi planlegger også å fremme de alternative formatene i Ally i en studentkampanje på høyskolens velkomstuke.

Visdomsperler: Tenk bærekraftig

Den første gangen vi åpnet institusjonsrapporten, virket tilgjengelighetsutfordringene vi sto overfor, uoverkommelige. Vi fulgte med på alle stadier av implementeringen – deriblant kommunikasjons- og utbedringsprosessene – for å bidra til å optimalisere disse prosessene etter hvert som vi presenterte Ally rundt om på høyskolen. Det viktigste var at vi gjorde Ally til en del av et fellestiltak for å samle hovedinteressenter og innflytelsesrike personer ved Chico og høyskolene i CSU-systemet om å skape en samarbeidsrettet innsats for å gjøre høyskolene mer inkluderende – fordi det kan faktisk ikke gjøres alene.