Samen staan we sterk
met Jeremy Olguin, Chico State University

Gebruik op een universiteit: Diversiteit bevorderen

Chico State is een van de 23 campussen in het California State University-systeem (CSU) en heeft een diverse groep van meer dan 16.000 studenten uit Californië en de rest van de wereld. Chico is voor veel studenten die als eerste in de familie aan een hogeschool studeren en studenten die de Engelse taal leren een opstapje naar hoger onderwijs. Ons OATS-team (Office of Accessible Technology and Services) heeft, in overeenstemming met ons Graduation 2025 Initiative, de krachten gebundeld met Information Resources (IRES) om leeromgevingen toegankelijker te maken voor studenten.

Doelen voor Ally: Het Accessible Technology Initiative

Het Accessible Technology Initiative (ATI) is een systeembrede inspanning ter verbetering van toegankelijkheid op de CSU's. Een van de belangrijkste pijlers van ATI draait hoe belangrijk het is om onderwijsmateriaal te presenteren in verschillende hoedanigheden en formaten die voldoen aan de behoeften van verschillende studenten, zoals wordt beschreven in de Universal Design for Learning-richtlijnen (UDL).

We wisten op basis van ons instellingsrapport dat we een programmatische aanpak nodig hadden voor optimale bronnen om onze cursusleiders te ondersteunen bij het oplossen van problemen met hun cursusitems die boven water zijn gekomen dankzij Ally. We wilden er zeker van zijn dat twee gebieden werden aangepakt in onze strategie: 1. Hoe bereiden we cursusleiders voor als er Ally-indicatoren in hun cursus verschijnen en hoe kunnen we hen hierbij ondersteunen? 2. Hoe moet ons team (2 medewerkers, 15 student-assistenten) omgaan met een mogelijke toename van aanvragen voor inhoudsherstel?

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Implementatiestrategie: Het werk verdelen

We hebben een de ingebruikname van Ally op de campus in 4 fases opgedeeld, te beginnen met een kleine groep van 11 faculteiten. Dit zal geleidelijk worden uitgebreid tot de tool na 18 maanden beschikbaar is op de volledige campus. We hebben in de eerste testfases voor een praktische benadering gekozen. We hebben het instellingsrapport gebruikt om de toegankelijkheidsniveaus van alle cursussen te beoordelen, om vervolgens een persoonlijk herstelplan naar cursusleiders te communiceren. Het plan bestond uit een lijst met items die cursusleiders zelf konden oplossen met Ally, zoals het toevoegen van alternatieve beschrijvingen aan afbeeldingen, en een lijst met items die ons team voor hen zou oplossen.

De CSU's hebben Ally in gebruik genomen als onderdeel van hun inspanningen om problemen met de toegankelijkheid van inhoud op te lossen en om met de alternatieve formaten van Ally ons voornemen waar te maken om UDL-principes in ons onderwijs te bevorderen.

Om onze ondersteuning effectief te kunnen schalen, hebben we een ticketsysteem met een dubbele laag ontwikkeld, aan de hand waarvan we beter in staat zijn om te bepalen hoe we herstelaanvragen afhandelen. Wanneer een cursusleider ondersteuning aanvraagt voor een toegankelijkheidsprobleem dat kan worden opgelost met Ally, wordt er een ticket voor laag 1 toegewezen aan de contactpersoon van de cursusleider, waarna ze het probleem samen oplossen. Als er een complexere oplossing vereist is, wordt er een ticket voor laag 2 toegewezen aan ons herstelteam. Elk inhoudsitem voor laag 2 wordt toegevoegd aan een Box-map, waarin we kunnen bijhouden hoeveel tijd het kost om een toegankelijke versie te maken. Hierdoor kunnen we een betere inschatting geven van de tijd die we nodig zullen hebben bij toekomstige cursussen.

In plaats van dat we op omstandigheden reageren, hebben we het instellingsrapport gebruikt om mensen te informeren over onze proefstrategie: klein beginnen en vervolgens uitbreiden.

Evaluatie en bevindingen: Studenten plukken er direct de vruchten van

Nadat studenten toegang hadden gekregen tot de alternatieve formaten, begonnen er aanvragen binnen te komen van studenten en cursusleiders om de alternatieve formaten in te schakelen in andere cursussen. Eén cursusleider stuurde een lange e-mail naar ons door die hij had ontvangen van een student die om toegang tot de alternatieve formaten vroeg. Deze student was een moeder die vanuit haar huis naar de campus reisde. In haar bericht legde ze uit dat de audioformaten het haar mogelijk maakten om tijdens haar reis naar cursusmateriaal te luisteren. Door dergelijke anekdotes via onze eigen berichten te delen met cursusleiders, hebben we hen de waarde van toegankelijke inhoud voor het succes van studenten laten inzien. Ons herstelteam ontdekte daarnaast dat het alternatieve HTML-formaat van Ally een handige bron kan zijn voor inhoudsherstel, aangezien ons team vaak gebruik zal maken van HTML als beter toegankelijk beginpunt, dat ook sneller hersteld kan worden, dan de oorspronkelijke PDF.

Met Ally konden we een efficiënter systeem organiseren voor het afhandelen van aanvragen voor inhoudsherstel, waarmee we naar schatting de hersteltijd met 25% hebben verkort.

Nu we ons voorbereiden op de slotfase van de ingebruikname van Ally, willen we er zeker van zijn dat onze berichten de vereiste groeperingen op de campus bereiken, zodat cursusleiders voor wie Ally nieuw is, op de hoogte zijn van de rol van deze tool binnen het toegankelijkheidsinitiatief van de CSU en weten hoe deze tool kan bijdragen aan het succes van studenten. Daarnaast zijn we van plan de alternatieve formaten die Ally biedt onder de aandacht te brengen via een studentencampagne tijdens de welkomstweek op de campus.

Wijsheden: Duurzaam denken

Toen we ons instellingsrapport voor het eerst bekeken, waren we behoorlijk onder de indruk van de uitdagingen die we het hoofd moesten bieden op het gebied van toegankelijkheid. We hebben elk stadium van de implementatie bijgehouden, waaronder de communicatie- en herstelwerkstromen, om deze processen te kunnen optimaliseren naarmate we Ally op de campus introduceerden. Belangrijker nog was dat we Ally onderdeel hebben gemaakt van een gemeenschappelijke inspanning om belanghebbenden en belangrijke groeperingen van Chico en de CSU's met elkaar te verbinden, om zo gezamenlijk te werken aan toegankelijkere campussen. Samen staan we immers sterk!