Kaikkien panosta tarvitaan
– Jeremy Olguin, Chico State University

Oppilaitoksen tiedot: monimuotoisuuden edistäminen

Chico State on yksi California State Universityn (CSU) 23 kampuksesta, jolla on yli 16 000 opiskelijaa Kaliforniasta ja kaikkialta maailmasta. Chicossa on paljon äidinkielenään muuta kieltä kuin englantia puhuvia opiskelijoita sekä sukunsa ensimmäisiä korkeakouluopiskelijoita. Office of Accessible Technology and Services (OATS)- ja Information Resources (IRES) -tiimimme ovat yhdessä parantaneet inklusiivisten oppimisympäristöjen saatavuutta opiskelijoille Graduation 2025 -hankkeemme tukemiseksi.

Ally-tavoitteet: The Accessible Technology Initiative

The Accessible Technology Initiative (ATI) on koko järjestelmää koskeva hanke helppokäyttöisyyden parantamiseksi. Eräs ATI-hankkeen peruspilareista korostaa oppimateriaalin tarjoamista eri muodoissa ja eri tavoin Universal Design for Learning (UDL) -ohjeiden mukaisesti.

Tiesimme institutionaalisen raporttimme perusteella, että tarvitsemme ohjelmallisen lähestymistavan, jotta voimme tukea ohjaajia mahdollisimman tehokkaasti, kun he korjaavat Allyn ilmoittamia kurssisisällön helppokäyttöisyysongelmia. Halusimme varmistaa, että huomioimme kaksi tärkeää osa-aluetta strategiassamme: 1. Miten valmistelemme ohjaajia ja tuemme heitä, kun ohjaajat näkevät Allyn ilmaisimet kursseillaan? 2. Miten tiimimme (kaksi henkilökuntaan kuuluvaa ja 15 opiskelija-avustajaa) pystyy selviytymään sisällön uudistamisen aiheuttamasta kasvavasta tukipyyntöjen määrästä?

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Käyttöönottostrategia: töiden jakaminen

Suunnittelimme Allylle nelivaiheisen käyttöönoton kampuksella. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu vain 11 opetushenkilökunnan edustajaa, minkä jälkeen käyttöönotto skaalataan koko kampukselle 18 kuukauden kuluessa. Omaksuimme hyvin käytännöllisen lähestymistavan pilottikokeilun alkuvaiheissa. Arvioimme institutionaalisen raportin avulla kunkin kurssin helppokäyttöisyystasot ja toimitimme sitten räätälöidyn toimintasuunnitelman opettajille. Suunnitelmaan sisältyi esimerkiksi luettelo helpoista asioista, jotka ohjaajat voivat korjata itse Allyn avulla: tällaisia olivat esimerkiksi vaihtoehtoisten kuvausten lisääminen kuviin. Lisäksi suunnitelmaan sisältyi luettelo kohteista, jotka tiimimme korjasi opettajien puolesta.

Kampukset ottivat Allyn käyttöön osana pyrkimyksiään korjata sisällön helppokäyttöisyysongelmia. Tarkoituksena oli myös vahvistaa sitoutumistamme UDL-periaatteisiin Allyn vaihtoehtoisten muotojen avulla.

Kehitimme tuen skaalaamista varten kaksitasoisen tukipyyntöjärjestelmän, jonka avulla pystyimme käsittelemään pyyntöjä paremmin. Kun ohjaaja pyytää tukea helppokäyttöisyysongelmalle, jonka voi korjata Allyssa, ohjaajan yhteyshenkilölle luodaan ensimmäisen tason tukipyyntö – ja yhteyshenkilö auttaa ohjaajaa korjaamaan ongelman. Jos tiedosto edellyttää monimutkaisempia korjaustoimia, tukitiimillemme luodaan toisen tason tukipyyntö. Kaikki toisen tason sisältökohteet lisätään Box-kansioon, jossa voimme seurata sitä, kuinka kauan meiltä kestää luoda helppokäyttöinen versio. Tämän avulla voimme arvioida paremmin käsittelyaikoja, kun arvioimme tulevia kursseja.

Sen sijaan, että olisimme toimineet vain reaktiivisesti, loimme institutionaalisen raportin avulla pilottistrategiamme, jonka motto on seuraava: aloita pienestä ja skaalaa isommaksi.

Arviointi ja tulokset: selkeää hyötyä opiskelijoille

Kun opiskelijat saivat käyttöönsä vaihtoehtoiset muodot, opiskelijat ja opettajat alkoivat pyytää niiden käyttöönottoa myös muilla kursseilla. Eräskin opettaja lähetti meille pitkän sähköpostin opiskelijalta, joka halusi käyttöönsä vaihtoehtoisia muotoja. Kyseinen opiskelija oli äiti, jolla oli pitkä koulumatka kampukselle. Hän kertoi, että äänimuotojen ansiosta hän voi kuunnella ja käydä läpi kurssimateriaaleja koulumatkallaan. Tällaisten anekdoottien jakaminen viestinnässämme on tuonut esiin sitä, kuinka tärkeää helppokäyttöinen sisältö on opiskelijoiden menestyksen kannalta. Tiimimme on huomannut myös sen, että Allyn vaihtoehtoinen HTML-muoto on hyödyllinen sisällön uudistamisessa, sillä tiimimme käyttää usein HTML:ää helppokäyttöisempänä alkupisteenä, jota voi korjata nopeammin kuin PDF-muodossa olevaa alkuperäissisältöä.

Allyn avulla olemme kyenneet luomaan tehokkaamman järjestelmän sisällön uudistamispyyntöjen käsittelylle. Arvioni mukaan sisällön uudistaminen on nopeutunut jopa 25 prosentilla.

Kun valmistaudumme Allyn käyttöönoton viimeiseen vaiheeseen, haluamme varmistaa, että viestintämme tavoittaa kampuksella kaikki tarvittavat tahot, jotta opettajat, jotka eivät tunne Allya, saavat tietoonsa sen merkityksen kampuksen helppokäyttöisyyshankkeen suhteen ja lisätietoja siitä, miten Ally voi auttaa opiskelijoita menestymään. Aiomme myös markkinoida Allyn tarjoamia vaihtoehtoisia muotoja toteuttamalla kampuksella opiskelijoille erityisen aiheeseen liittyvän tervetuloviikon.

Hyödyllisiä vinkkejä ja tietoja: ajattele pitkällä aikavälillä

Kun avasimme institutionaalisen raportin ensimmäistä kertaa, helppokäyttöisyysongelmat vaikuttivat ylitsepääsemättömiltä. Seurasimme käyttöönoton kaikki vaiheita, viestinnän ja sisällön korjaamisen työnkulut mukaan lukien. Tällä tavalla kykenimme optimoimaan prosesseja, kun otimme Allya käyttöön kampuksella. Tärkeintä oli se, että teimme Allysta osan keskitettyjä pyrkimyksiämme tavoittaa uudelleen kampuksen tärkeimmät sidosryhmät ja ihmiset. Inklusiivisuuden yhteistoiminnallisen lähestymistavan ansiosta kykenimme osoittamaan, että kaikkien panosta tarvitaan.