Konfigurera din lärplattforms (LMS) lärosäteshierarki

Allys avdelningsrapport kräver den senaste versionen av Blackboard Learn SaaS eftersom den är avhängig av en ny REST API för Learn.

Allys avdelningsrapport baseras på den konfigurerade lärosäteshierarkin i administratörspanelen. Hierarkin måste ställas in för att slutföra konfigurationen så att administratörerna kan se avdelningsrapporterna.

Fliken ”Katalog” visas inte om ingen lärosäteshierarki har konfigurerats.

Avdelningsrapporten använder informationen från lärplattformens lärosäteshierarki för att visa avdelningar och kopplade kurser för de administratörer som kan hantera dessa avdelningar. Globala administratörer ser allt. Avdelnings- eller knutpunktsadministratörer ser bara rapporter för de avdelningar de har tilldelats.

Begär avdelningsinformation synkroniserad med Ally

Ally synkroniserar avdelningsinformationen i din lärplattform till vårt system. Du måste veta vilka avdelningar och avdelnings-ID:n som har synkroniserats med Ally för att kunna fortsätta. 

Skicka in en begäran om en lista över de avdelningar som är synkroniserade med Ally på Behind the Blackboard.

En CSV-fil skickas med en lista över de avdelnings-id:n och namn som synkroniserats till Ally. Du kan använda den här informationen för att skapa avdelningsroller, tilldela dessa roller till dina administratörer och lägga till LTI-startlänkar till rapporterna från din lärplattform.

Skapa och tilldela roller för varje avdelning

Skapa lärosätesroller för varje avdelning i CSV-filen. 

Använd avdelnings-id i CSV-filen för att skapa roll-id. Använd namngivningskonventionen ALLY_NODE_123_1. Ersätt _123_1 med avdelnings-id.

ALLY_NODE måste vara i versaler.

Tilldela ALLY_NODE-rollerna som en Sekundär lärosätesroll till administratörer som kan hantera dessa avdelningar.

Ally använder informationen för att visa avdelningar och kopplade kurser för de administratörer som kan hantera dessa avdelningar. Globala administratörer ser allt i lärosätesrapporten. Avdelnings- eller knutpunktsadministratörer ser bara rapporter för de avdelningar de har tilldelats.

Lägga till LTI-startlänkar

Hantera placeringar av prod.ally.ac LTI-placeringen för att lägga till avdelningsrapportens LTI-startlänkar. Avdelningens startlänkar visas med länken till Allys lärosätesrapport i lärplattformen.

Om alla administratörer bara har en ALLY_NODE-roll som tilldelats dem behöver du bara en startlänk. Om administratörerna har fler än en ALLY_NODE-roll som tilldelats dem måste du lägga till en startlänk för varje avdelning.

Mer information om hur du konfigurerar dina LTI-startlänkar