Ally tillhandahåller tillgänglighetsrapporter per avdelning baserat på konfigurerad lärosäteshierarki i din lärplattform (LMS). Använd rapporterna på avdelningsnivå för att förstå hur olika delar av ditt lärosäte fungerar avseende tillgänglighet, bestäm var satsningar krävs och få nya insikter.

Globala administratörer eller rotadministratörer kan välja fliken Katalog i lärosätesrapporten för att komma åt rapporter på avdelningsnivå.

Konfigurera avdelningsrapporterna på din lärplattform (LMS) för att visa avdelningar och kopplade kurser för de administratörer som kan hantera dessa avdelningar.

Mer information om hur du konfigurerar avdelningsrapporter

 

Katalog

Katalogen visar de olika avdelningarna eller knutpunkterna på ditt lärosäte. För varje avdelning ser du det totala antalet nya och uppdaterade kurser, det totala antalet nya och uppdaterade innehållsobjekt och tillgänglighetspoängen för avdelningen.

Summorna och poängen baseras på den tidsperiod som valts i fliken Översikt.

Om en avdelning har mer än en nivå finns en knapp för Undernivåer för att begränsa din vy till en viss nivå på avdelningen.

Visa rapport

Det finns en tillgänglighetsrapport för varje avdelning i katalogen. Välj Visa rapport för att se hur det går för avdelningen.

Avdelningsrapporten liknar den övergripande lärosätesrapporten men visar endast information om avdelningen. Rapporten är uppdelad på följande flikar:

  • Översikt: Här kan du se hur bra det digitala kursinnehållet på avdelningen är när det gäller tillgänglighet, uppdelat på månad, termin, eller läsår. Du kan se den sammanlagda tillgänglighetspoängen, det totala antalet kurser och total mängd skapat innehåll, liksom vilka tillgänglighetsproblem som hittats.
  • Kurser: Här kan du se hur bra det digitala kursinnehållet på avdelningen är, uppdelat efter kurs och termin. Tabellen visar alla kurser på avdelningen med tillgänglighetsproblem.
  • Användning: Här kan du se hur ofta deltagare laddar ner ett alternativt format och lärare åtgärdar tillgänglighetsproblem på avdelningen.
  • Katalog: Visas endast när det finns undernivåer på avdelningen.

Konfigurera din lärplattforms (LMS) lärosäteshierarki

Allys avdelningsrapport baseras på den konfigurerade lärosäteshierarkin på din lärplattform (LMS). Hierarkin måste ställas in på din lärplattform (LMS) för att slutföra konfigurationen så att administratörerna kan se avdelningsrapporterna.

  • Blackboard Learn: Konfigurerad lärosäteshierarki
  • Instructure Canvas: Konfigurerad underkontosstruktur
  • Moodle: Konfigurerade kategorier
  • D2L Brightspace: Konfigurerade organisatoriska enheter för ”Avdelning”
  • Schoology: Använder automatiskt konfigurationen ”Skolor”.

Fliken ”Katalog” visas inte om ingen lärosäteshierarki har konfigurerats i lärplattformen (LMS).

Avdelningsrapporten använder informationen från lärplattformens lärosäteshierarki för att visa avdelningar och kopplade kurser för de administratörer som kan hantera dessa avdelningar. Globala administratörer ser allt. Avdelnings- eller nodadministratörer ser endast rapporten för avdelningen som de startade från.