LMS-järjestelmän oppilaitoshierarkian määrittäminen

Allyn osastoraporttien käyttö vaatii uusinta Blackboard Learn SaaS -versiota, sille se on riippuvainen Learnin uudesta REST-ohjelmointirajapinnasta.

Allyn osastoraportti perustuu ylläpitäjän paneelissa määritettyyn oppimisen hallintajärjestelmän (LMS) oppilaitoshierarkiaan. Hierarkia on määritettävä, jotta ylläpitäjät voivat tarkastella osastoraportteja.

Hakemisto-välilehteä ei näytetä, jos oppilaitoshierarkiaa ei ole määritetty.

Osastoraportissa käytetään LMS:n oppilaitoshierarkian tietoja osastojen ja niihin liittyvien kurssien näyttämiseen ylläpitäjille, jotka voivat hallita kyseisiä osastoja. Yleiset ylläpitäjät näkevät kaiken. Osasto- tai solmuylläpitäjät näkevät vain niiden osastojen raportit, jotka heille on määritetty.

Pyydä osastotietojen synkronointia Allyyn

Ally synkronoi LMS:n osastotiedot järjestelmäämme. Sinun on tiedettävä Allyyn synkronoidut osastot ja osastotunnukset, jotta voit jatkaa. 

Pyydä luetteloa Allyyn synkronoiduista osastoista Behind the Blackboard -tukipalvelussa.

Sinulle lähetetään CSV-tiedosto, jossa luetellaan Allyyn synkronoidut osastotunnukset ja nimet. Näiden tietojen avulla voit luoda osaston rooleja, määrittää rooleja ylläpitäjille ja lisätä LTI-käynnistyslinkkejä LMS-raportteihin.

Luo ja määritä kunkin osaston roolit

Luo oppilaitosroolit kullekin CSV-tiedoston osastolle. 

Luo roolitunnus CSV-tiedoston osastotunnuksen avulla. Käytä ALLY_NODE_123_1-nimeämiskäytäntöä. Korvaa _123_1 osaston tunnuksella.

ALLY_NODE täytyy olla kokonaan isoin kirjaimin.

Määritä ALLY_NODE-roolit toissijaisena oppilaitosroolina ylläpitäjille, jotka voivat hallita näitä osastoja.

Ally käyttää tietoja näyttääkseen osastot ja niihin liittyvät kurssit ylläpitäjille, jotka voivat hallita näitä osastoja. Yleiset ylläpitäjät näkevät kaiken institutionaalisessa raportissa. Osasto- tai solmuylläpitäjät näkevät vain niiden osastojen raportit, jotka heille on määritetty.

Lisää LTI-käynnistyslinkit

Hallitse prod.ally.ac LTI -sijoittelualisätäksesi osastoraporttiin LTI-käynnistyslinkit. Osaston käynnistyslinkit näytetään Allyn institutionaalisen raportin linkin kanssa LMS:ssä.

Jos kaikille ylläpitäjille on määritetty vain yksi ALLY_NODE-rooli, tarvitset vain yhden käynnistyslinkin. Jos ylläpitäjille on määritetty useita ALLY_NODE-rooleja, sinun täytyy lisätä käynnistyslinkki jokaiselle osastolle.

Lisätietoja LTI-käynnistyslinkkien määrittämisestä