I den här rapporten kan du se hur det står till med tillgänglighetanpassningen av kursinnehållet på din institution. Du kan exportera CSV-rapporter från Ally för ett visst läsår, en viss månad, en viss termin, ett antal kurser eller för en viss kurs.

Du hittar en exportknapp på de här rapportsidorna:

  • Översiktsfliken: Här kan du ladda ner rapporter för kurser, månader, terminer och år.
  • Kursfliken: Här kan du ladda ner rapporter för kurser, månader, terminer och år.
  • I en enskild kurs: Här kan du ladda ner en rapport för den aktuella kursen.

Översikt

Tillgänglighetsrapporterna från Ally exporteras som CSV-filer. I de här CSV-filerna finns utförlig information om var det finns problem i dina kurser på läroplattformen. Hur ska informationen tolkas?

I exporterna för kurser, månader, termin och år motsvarar raderna kurser. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

I en enskild kursrapport är raderna innehållsobjekt. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

Rapporterna inleds med allmän information i de första kolumnerna.

Efter den allmänna informationen i rapporten visas de olika typerna av innehåll och det totala antalet av varje typ som finns i kursen. Det gäller även filer och innehåll som skapats i programmet för lärplattform (LMS). Det här visas i kolumnerna pdf till övrigt i CSV-filen.

Mer om innehållstyperna som Ally kontrollerar

Därefter visas hur många objekt i ett avsnitt som har en viss typ av tillgänglighetsproblem. Siffran i kolumnrubrikerna visar hur allvarligt problemet är.


Vad betyder siffran i rubrikerna för problemkolumnerna?

Siffran i kolumnrubriken visar hur allvarligt problemet är.

  • 1 är allvarliga problem
  • 2 är stora problem
  • 3 är mindre problem

Till exempel är ImageSeizure:1 ett allvarligt problem medan AlternativeText:2 är ett stort problem.

Det här gör det enklare att automatiskt se hur allvarliga de olika problemen är.


Rapportbeskrivningar

Visa rapportbeskrivningarna för din LMS.