Checklistan för Ally baseras på WCAG 2.1 AA (Riktlinjer för tillgänglighet i webbinnehåll). Detta är en internationell tillgänglighetsstandard. De flesta nya lagar och riktlinjer världen över följer den här standarden.

Ally lägger dessutom till ytterligare kontroller i syfte att såväl öka innehållets användbarhet som att höja kvaliteten på det.


Filer som Ally kontrollerar

Innehåll i Ally Content Editor (WYSIWYG)

Innehåll i LMS innehållsredigerare (WYSIWYG)

Resultaten för WYSIWYG-innehåll visas bara i Lärosätesrapporten och Kurstillgänglighetsrapporten.

Ally kontrollerar även om följande innehållstyper som har skapats via systemets innehållsredigerare (WYSIWYG) har tillgänglighetsproblem.

Data visas i Lärosätesrapporten som HTML. Den visas i CSV-exporten som applikationskolumnrubriker.

 • Blackboard Learn Original
  • Innehållsmapp (applikation/x-mapp)
  • Innehållsobjekt (applikation/x-objekt)
  • Lärmodul (applikation/x-lärmodul)
  • Lektionsplan (applikation/x-lektion)
  • En länk till ett forum (applikation/x-länk-diskussionsämne)
  • Webblänk (applikation/x-länk-webb)
  • Infogad LTI-applikation (applikation/x-lti-start)
  • Alla andra WYSIWYG-innehållstyper som inkluderar tom sida och modulsida (applikation/x-sida)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Dokument (Application/x-dokument)
  • Mapp (applikation/x-mapp)
  • Lärmodul (applikation/x-lärmodul)
  • En länk till ett forum (applikation/x-länk-diskussionsämne)
  • Webblänk (applikation/x-länk-webb)
  • Infogad LTI-applikation (applikation/x-lti-start)
 • Moodle
  • Uppgift (applikation/x-uppgift)
  • Bok (applikation/x-bok)
  • Bokkapitel (applikation/x-bokkapitel)
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Forumbeskrivning (applikation/x-forum)
  • Beskrivning av ordlista (applikation/x-ordlista)
  • Post i ordlista (applikation/x-post-i-ordlista)
  • Märkning (applikation/x-märkning)
  • Lektionsbeskrivning (applikation/x-lektionsbeskrivning)
  • Lektionssida (applikation/x-lektionssida)
  • Sidinnnehåll (applikation/x-sidinnehåll)
  • Sidintroduktion (applikation/x-sidintroduktion)
  • Sektion (applikation/x-sektion)
  • Kursöversikt (applikation/x-kursplan)
 • Canvas
  • Anslag (application/x-anslag)
  • Uppgift (applikation/x-uppgift)
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Beskrivning av quizfrågor (applikation/x-quizfrågor)
  • Kursöversikt (applikation/x-kursplan)
  • Sida (Application/x-sida)
 • D2L Brightspace
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Fil (Application/x-fil)
  • Webblänkar (applikation/x-länk-webb)
  • Modul (applikation/x-modul)
  • Beskrivning av quizfrågor (applikation/x-quizfrågor)

Checklista för tillgänglighet för Ally Administrator


HTML-checklista

 • Attributvärdet för åtkomsttangenten måste vara unikt
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Tangentbord
 • Aktiva -element måste ha alternativ text
  • WCAG 2.1 – 1.1.1 Icke textinnehåll
 • Element får endast använda tillåtna ARIA-attribut
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Tolkning
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Nödvändiga ARIA-attribut måste tillhandahållas
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Tolkning
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Vissa ARIA-roller måste innehålla särskilda barn
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • Vissa ARIA-roller måste innehas av särskilda föräldrar
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • ARIA-roller som används måste överensstämma med giltiga värden
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Tolkning
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Namn, roll, värde
 • ARIA-attribut måste överensstämma med giltiga namn
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Tolkning
 • ARIA-attribut måste överensstämma med giltiga värden
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Tolkning
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Namn, roll, värde
 • -element måste ha en för bildtexter
  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Bildtexter (förinspelade)
 • -element är olämpliga och får inte användas
  • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pausa, stoppa, dölj
 • Knapparna måste ha urskiljbar text
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Sidan måste ha ett sätt att åsidosätta upprepade innehållsblock
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Åsidosätta block
 • Kryssruteinmatningar med samma namnattributvärde måste vara en del av en grupp
 • Textelement måste ha tillräcklig färgkontrast mot bakgrunden
  • WCAG 2.1 – 1.4.3 Konstrast (medium)
  • Stort problem
 • -element får endast vara direkt inneslutna i ordentligt ordnade
  - och
  -grupper,
 • - och
  -element måste vara inneslutna av en
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • Infogade YouTubeTM-videos ska ha undertexter

  Autogenererad YouTube-undertexter anses inte vara giltiga undertexter.

  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Bildtexter (förinspelade)
  • Stort problem

  Googles integritetspolicy

 • Attributvärdet för ID måste vara unikt
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Sida med titel
 • Rubriker ska finnas
  • Stort problem
 • Rubrik strukturen startar inte med ett
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • Rubrikerna ska inte vara tomma
  • WCAG 2.1 - 2.4.6 Rubriker och märkningar
  • Stort problem
 • Ramar ska ha unika titelattribut
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Åsidosätta block
 • -element måste ha ett språkattribut
  • WCAG 2.1 - 3.1.1
 • Rubrikstrukturen är inte lämplig, nivåerna ska bara öka med ett
  • Mindre problem
 • Bilder måste ha alternativ textbeskrivning
  • WCAG 2.1 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • Stort problem
 • Text på knappar och länkar ska inte upprepas i bildens alternativa beskrivning
  • Stort problem
 • Bildknappar måste ha alternativ text
  • WCAG 2.1 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • Stort problem
 • Formelement måste ha märkningar
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • WCAG 2.1 - 3.3.2 Märkningar och instruktioner
  • Stort problem
 • Formelement ska ha en synlig märkning
  • Stort problem
 • -element måste ha ett giltigt värde för språkattributet
  • WCAG 2.1 – 3.1.1 Sidans språk
  • Mindre problem
 • Layouttabeller får inte använda datatabellelement
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • Länkar måste ha urskiljbar text
  • WCAG 2.1 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Namn, roll, värde
  • Mindre problem
 • Länkar fungerar och är inte brutna

  Den här kontrollen finns endast i Ally för webbplatser och Web Community Manager (WCM) för närvarande.

  • och
   får endast direkt innesluta
  1. -innehållselement
   • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
  2. -element måste vara inneslutna i en
    eller
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
   1. -element är olämpliga och får inte användas
    • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pausa, stoppa, dölj
   2. Timad uppdatering får inte förekomma
    • WCAG 2.1 - 2.2.1 Justerbar timing
    • WCAG 2.1 - 2.2.4 Avbrott
    • WCAG 2.1 - 3.2.5 Ändra på begäran
   3. Zoomning och skalning får inte vara inaktiverade (2x)
    • WCAG 2.1 - 1.4.4 Ändra storlek på text
   4. Zoomning och skalning ska tillåta maximal skala på 5
   5. -element måste ha alternativ text
    • WCAG 2.1 – 1.1.1 Icke textinnehåll
   6. Radioinmatningar med samma namnattributvärde måste vara en del av en grupp
   7. Innehåll ska vara inneslutet i en landmärkesregion
   8. omfångsattribut ska användas korrekt på tabeller
   9. Bildkartor på serversidan får inte användas
    • WCAG 2.1 - 2.1.1 Tangentbord
   10. Sidan ska ha en hoppa-över-länk som sin första länk
   11. Element ska inte ha något flikindex på över
   12. -elementet ska inte innehålla samma text som sammanfattningsattributet
   13. Data- eller rubrikceller ska inte användas för att ge bildtext till en datatabell
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem
   14. Alla -element i en tabell som inte är tomma som är större än 3 gånger 3 måste ha en tillhörande tabellrubrik
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem
   15. Alla celler i ett -element som använder rubrikattributet får endast hänvisa till andra celler i samma tabell
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
   16. Alla
   17. -element och element med roll=kolumnrubrik/radrubrik måste ha dataceller som de beskriver
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
   18. Dokument måste ha -element för att hjälpa till med navigation
    • WCAG 2.1 - 2.4.2 Sida med titel
   19. språkattribut måste ha ett giltigt värde
    • WCAG 2.1 - 3.1.2 Delars språk
    • Mindre problem
   20. -element måste ha en för bildtexter
    • WCAG 2.1 - 1.2.2 Endast ljud och Endast video (förinspelade)
    • WCAG 2.1 - 1.2.3 Ljudbeskrivning och mediaalternativ (förinspelade)
    • Stort problem
   21. -element måste ha ett ljudbeskrivningsspår
    • WCAG 2.1 - 1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad)
    • Stort problem

  3. Checklista för bilder

   Detta inkluderar JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BPM- och TIFF-filer.

   • Bilden kan framkalla epileptiska anfall
    • WCAG 2.1 - 2.3 Epileptiska anfall
    • Allvarligt problem
   • Bilden har inte någon alternativ beskrivning
    • WCAG 2.1 – 1.1.1 Icke textinnehåll
    • Stort problem
   • Bilden har text som inte är en del av den alternativa beskrivningen
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Bilder av text
    • Mindre problem
   • Bilden har kontrastproblem
    • WCAG 2.1 – 1.4.3 Konstrast (medium)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Kontrast (förbättrad)
    • Stort problem

   PDF-checklista

   • PDF-filen är deformerad
    • Allvarligt problem
   • PDF-filen är krypterad
    • Allvarligt problem
   • PDF-filen är skannad
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Bilder av text
    • Allvarligt problem
   • PDF-filen är inte taggad
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Info och förhållanden
    • WCAG 2.1 - 1.3.2 Betydelsebärande sekvens
    • Stort problem
   • PDF-filen har inte något språk inställt
    • WCAG 2.1 – 3.1.1 Sidans språk
    • Mindre problem
   • PDF-filen har inte korrekt språkinställning
    • WCAG 2.1 – 3.1.1 Sidans språk
    • Mindre problem
   • PDF-filen har bilder utan alternativa beskrivningar
    • WCAG 2.1 – 1.1.1 Icke textinnehåll
    • Stort problem
   • PDF-filen har kontrastproblem
    • WCAG 2.1 – 1.4.3 Konstrast (medium)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Kontrast (förbättrad)
    • Stort problem
   • PDF-filen har inte några rubriker

    Denna åtkomstkontroll upprätthålls för närvarande endast för PDF-filer som har minst 3 sidor.

    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem
   • PDF-filen har inte någon lämplig rubrikstruktur
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Mindre problem
   • PDF-filens rubrikstruktur startar inte med ett
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem
   • PDF-filens rubrikstruktur går bortom sex nivåer
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Mindre problem
   • PDF-filen har tabeller som inte har några rubriker
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem
   • PDF-filen har ingen titel
    • WCAG 2.1 - 2.4.2 Sida med titel
    • Mindre problem

   Checklista för Office-dokument

   Detta innefattar Microsoft® Word och LibreOffice Writer.

   • Dokumentet är felaktigt formaterat
    • Allvarligt problem
   • Dokumentet har inte något språk inställt
    • WCAG 2.1 – 3.1.1 Sidans språk
    • Mindre problem
   • Dokumentet har inte korrekt språkinställning
    • WCAG 2.1 – 3.1.1 Sidans språk
    • Mindre problem
   • Dokumentet har bilder utan alternativa beskrivningar
    • WCAG 2.1 – 1.1.1 Icke textinnehåll
    • Stort problem
   • Dokumentet har text med otillräcklig kontrast
    • WCAG 2.1 – 1.4.3 Konstrast (medium)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Kontrast (förbättrad)
    • Stort problem
   • Dokumentet har inte några rubriker

    Denna åtkomstkontroll upprätthålls för närvarande endast för Word-dokument som har minst 12 stycken.

    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem
   • Dokumentet har inte någon lämplig rubrikstruktur
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Mindre problem
   • Dokumentets rubrikstruktur startar inte med ett
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem
   • Dokumentets rubrikstruktur går bortom sex nivåer
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Mindre problem
   • Dokumentet har tabeller som inte har några rubriker
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem

   Checklista för presentationsbilder

   Detta innefattar Microsoft® PowerPoint® och LibreOffice Impress.

   • Presentationen är felaktigt formaterad
    • Allvarligt problem
   • Presentationen har inte något språk inställt
    • WCAG 2.1 – 3.1.1 Sidans språk
    • Mindre problem
   • Presentationen har inte rätt språk inställt
    • WCAG 2.1 – 3.1.1 Sidans språk
    • Mindre problem
   • Prestationen har bilder utan alternativa beskrivningar
    • WCAG 2.1 – 1.1.1 Icke textinnehåll
    • Stort problem
   • Presentationen har text med otillräcklig kontrast
    • WCAG 2.1 – 1.4.3 Konstrast (medium)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Kontrast (förbättrad)
    • Stort problem
   • Presentationen har inte några rubriker

    Denna tillgänglighetskontroll kräver att ett PowerPoint-dokument har minst en rubrik på var sjunde sida.

    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem
   • Presentationen har tabeller utan rubriker
    • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
    • Stort problem